• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

2022/2 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU (06.01.2023)

ÖSYM’nin 2022/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilmeye hak kazanan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 20/01/2023 Cuma günü 18:00’a kadar kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek, postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İstenen Belgeler;
1-Başvuru Dilekçesi (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)
2-Açıktan Atanma Başvuru Formu (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)
3-Öğrenim belgesi örneği (Belgenin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir. Ayrıca e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınacak Mezun Belgesi de kabul edilecektir. )
4-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesi ibraz edecektir)
5-2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)
6-Nüfus cüzdanı aslı ibraz edilerek fotokopisi alınacak (Evraklarını posta ile göndereceklerin noter tasdikli suretini göndermeleri gerekmektedir)
7-Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
8-KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Barkodlu)
9-Adli Sicil Kaydı (Adliyelerden ya da e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. )
10-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Ancak, kamu kurumlarında 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesine göre kadrolu memur olarak görev yapanlar veya istifa/müstafi sayılanlar kurumlarından alacakları hizmet dökümünü veya edevlet üzerinden alacakları barkodlu “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini ibraz edecektir.)
12-Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)