Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

CATALOGUE OF MANUSCRIPTS

 • INVENTORY NO : 000549
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : Cüz ve sure başları, güller müzehhep , durak ve cetveller yaldız ve renkli . Miklep, sıvama yaldızla ve kitebelerin üzerinde hadiseler yazılı kahve rengi deri cilt. 1-30 cüz olup 22. cüzü başka bir yazı iledir. • INVENTORY NO : 000777
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kelile-U Dimne
 • SUBJECT : Hikaye
 • AUTHOR :
 • NOTES : Azarbaycan Atabeklerinden Aslan İnanç Kutluğ Tuğrultekin'in kütüphanesi için istinsah edilmiştir. Söz başları ve ilk sahifesi yaldızla. Bidbay isminde ki efsanevi bir brahmana atfolunan Sanskrıt lisanında yazılmış hikayelerin Muhammed b. Abd Allah abu'l Hasan as-Samarkandi veya al-Buhari tarafından Farsçaya tercümesidir. Mütercimin adı Y.13b de Muhammed b. Abd Allah al-Buhari suretinde görülüyor. Bk. K. Z. 1507. • INVENTORY NO : 004035
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Subha-i Sıbyan
 • SUBJECT : Arapça-Türkçe Lugat
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000000
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000002
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : İlk iki sahifesi müzehhep, sure başları, duraklar yaldız,, cetveller kırmızı. Miklepli açık kahve rengi Arap cildi. • INVENTORY NO : 000002
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : İlk iki sahifesi müzehhep, sure başları, duraklar yaldız, cetveller kırmızı. Miklepli açık kahve rengi Arap cildi. • INVENTORY NO : 000003
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : İlk iki sahifesi , sure başları, güller, müzehhep, durak ve cetveller yaldızlı. Miklepli ve yekşah tezhipli koyu vişne rengi deri cilt. • INVENTORY NO : 000004
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : Orta yerleri boş bırakılarak besmele ve Fatiha ve ihlas suresi yazılmıştır. Serlevha âdi tezhipli, cetveller yaldız ve renkli. • INVENTORY NO : 000005
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : İlk iki sahifesi, güller müzehhep, sure başları, duraklar ve cetveller yaldız ve renkli. Miklepli kırmızı deri cilt. • INVENTORY NO : 000006
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : Aralarında Türkçe manaları yazılı. İlk iki sahifesi müzehhep, sure başları, durak ve cetveller yaldızlı. Miklep, köşelik ve şemseli vişneçürüğü deri cilt. • INVENTORY NO : 000007
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : İlk iki sahifesi kaba tezhipli, sure başları ve duraklar ve cetveller ve güller yaldız ve renkli. Miklep ve yazma çiçek ve zencirekli vişneçürüğü deri cilt. • INVENTORY NO : 000008
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'an
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : İlk iki sahifesi ve güller kabaca tezhipli, duraklar yaldızlı, cetveller kırmızı. Miklep, şemse ve köşelikli vişneçürüğü deri cilt. • INVENTORY NO : 00009
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : İlk iki sahifesi, sure başları durak ve cetveller sade yaldızlı, güller kaba tezhip ve renkli. Şemse ve köşelikli kahve rengi deri cilt. • INVENTORY NO : 000010
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : İlk iki sahifesi soluk renklerle kabaca süslüdür, sure başları, durak ve cetveller yaldızlı. • INVENTORY NO : 000582
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kitab Ma'rifet Meratibi'l-Harb
 • SUBJECT : Askerlik
 • AUTHOR :
 • NOTES : Mağribi • INVENTORY NO : 000582
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kitab Ma'rifet Meratibi'l-Harb
 • SUBJECT : Askerlik
 • AUTHOR :
 • NOTES : Mağribi • INVENTORY NO : 000011
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mushaf
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha, hatime ve güller müzehhep. sure başları ve duraklar ve cetveller yaldızlı. Miklep, yazma şemse ve köşelikli koyu kahve rengi deri cilt. • INVENTORY NO : 000012
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'anın 17. Cüzü
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha, surebaşları güller nefis tezhipli, durak ve cetveller yaldız ve renkli. Miklepli ve sıvama yaldız şemse ve kitabeli kahve rengi deri cildin kapak içleri de oyma şemse ve köşeliklidir. • INVENTORY NO : 000013
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'an
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : Osmanlı eseridir. İlk iki sahifesi rokoko tezhipli, sure başları durak ve cetveller yaldızlı. Yazma şemseli deri cildin bir kapağı eksiktir. Bu Mushaf Dahr (76) suresine kadardır. • INVENTORY NO : 000016
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Sancak Mushafı
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : Fatiha suresinin ikinci nıfsını havi olan sahife müzehheptir, başını havi olan yaprak eksiktir. Sure başları ve cetveller yaldızlı. Yazma yaldızlı vişneçürüğü deri cilt. Mahfazalıdır. • INVENTORY NO : 000016
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'an'ın 6. En'am Suresi
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000015
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : En'am Suresi
 • SUBJECT : Kur'an-ı Kerim
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha ve sure başları müzehhep, durak ve cetveller yaldızlı. Miklepli siyah deri cilt. Bk.Tuhfe. 419. • INVENTORY NO : 000018
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : !56. Vakıa Suresi
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000019
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Delailü'l-Hayrat
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000021
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Delailü'l-Hayrat
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000022
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : el-Hizbü'l-A'zam
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000022
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Dua Kitabı
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000040
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mecmua-i Nefise
 • SUBJECT : Mecalis;mevaiz
 • AUTHOR :
 • NOTES : Talik • INVENTORY NO : 000092
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : eş-Şifa fi Ta'rif Hukuki'l-Mustafa
 • SUBJECT : Hadis Mecmuaları
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000034
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Divan-ı Hafız
 • SUBJECT : Şairler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzehhep, söz başları ve cetveller yaldızla. İçinde 5 minyatür vardır. Miklep ve kabartma şemseli kahve rengi deri cilt. • INVENTORY NO : 000035
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Divan-ı Hafız
 • SUBJECT : Şairler
 • AUTHOR :
 • NOTES : söz başları yaldız ve renkli, 3 adet minyatür vardır. Nefti deri cilt. Bu Hafız divanın ilk sahifesi ile sondan bir miktar yaprağı eksiktir. • INVENTORY NO : 000036
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tezkiretü'r-Rumat
 • SUBJECT : Askerlik
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzehhep, cetveller kırmızı. Kahverengi deri ve ebru cilt. Valide Sultan Camii imamı Abdullah el-Katib isminde bir zatın eseri olup sekiz bap üzere müretteptir. • INVENTORY NO : 000038
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tevarih-i Dilküşa-i Şemşir Han
 • SUBJECT : İran Mahalli Tarihi
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzehhep, cetveller yaldız, sözbaşları kırmızı. Hind üslûbunda kaba minyatürler vardır. Kahve rengi deri cilt. Sonundan bir kaç yaprak eksiktir. Tavakkul Muhammed al-Husaynı isminde prens Daruşükuh'un zabitlerinden biri tarafından 1063 (1653) te telif edilmiş olan bu eser Gazne valisi Şamşir Han'ın talebi üzerine yazılmış mensur bir Şah-nama dir. Firdevsi'nin eserlerinden intihap ve hulâsa gibidir. Bk.Ethe, İ.O., 883-890; Rieu, II, s.539 v.d.; Persche, Berlin Cat. s. 740 • INVENTORY NO : 000097
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'an'ın 6. En'am Suresi
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000039
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tarih-i Katerina
 • SUBJECT : Osmanlı Tarihi
 • AUTHOR :
 • NOTES : Siyah deri ve kâğıt. Jean Castera ismende bir Fransızın yazdığı ve Yakovaki isminde bir rumun tercüme ettiği I. Petrodan (1682) II. Katerina'nın (öl.1796) ölümüne kadar Rusya tarihini ihtiva eder. Bu kitap Bulak'ta 1244 ve 1246 da basılmıştır. • INVENTORY NO : 000098
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Evrad Rifai
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000099
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'an'ın 6. En'am Suresi
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00041
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tarikat-ı Aliye-i Bayramiyyeden Taife-i Melamiyenin Ananeleri
 • SUBJECT : Tasavvuf
 • AUTHOR :
 • NOTES : Sarı Abdullah Efendinin kızının oğlu Mehmed La'lı Efendinin oğlu Abdülbakı (öl.1159/1746) nın eseri olan bu risale Bayramiye tarikatından Melâmiye ta'ifesinin anaenei iradetleri ve keyfiyeti sohbetleri ve aşk-u mahabbetullah rağbetlerine dairdir. Bk. O.M,I, 159. • INVENTORY NO : 000043
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Yadigar-ı İbn Şerif
 • SUBJECT : Baytarlık
 • AUTHOR :
 • NOTES : Koyu kahverengi deri cilt. bn Şerif isminde bir tabibin eseri olan bu muhtasar tıp kitabı Bursalı Tahir Bey'e nazaran 1038 (1628-29), Blochet'ye nazaran ise üslubun eksikliğine binaen II. Sultan Mehmed zamanında yazılmış olmalıdır. Müellifin hayatı hakkında hiç bir malumat yoktur. Eser beş bahş yani fasıl üzere müretteptir. • INVENTORY NO : 00044
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Gencine-i Raz
 • SUBJECT : Manzum Eserler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Miklepli kahve rengi deri ve ebru cilt. • INVENTORY NO : 000103
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Evradü'l-Usbu
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Sülüs-Nesih • INVENTORY NO : 00045
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tebsira
 • SUBJECT : Hal Tercümeleri
 • AUTHOR :
 • NOTES : Müellif, son Osmanlı Reisülküttabı ( Hariciye nazarı) olan Mehmed Akif Paşa, Yoz-gad'ın Bozak kariyeinden Ayintabîzede Mehmed Afendinin oğludur. 1787 de doğmuş ve 1845 te İskanderiye'de vefat etmiştir. Yeni tarz edebiyatın müessislerinden addolunur. Bu eser, Churchill isminde ki İngilizin kazaen bir Türk çocuğunu avalanırken yaralamış olamsından neşet eden ve binnetice Akif Paşa'nın azlini mucib olan vakanın etraflı bir surette tahkiyesi ve kendinin müdafasından ibarettir. Eser A. Alric tarafından Fıransızcaya çevrilmiştir. Bk. İslâm ansiklopadisi, I., 242; O.M.II, 324. • INVENTORY NO : 000104
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Amme Cüzü
 • SUBJECT : Mecmua-i Resail
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000595
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Sarf Cümlesi
 • SUBJECT : Mecmua-i Resail
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000642
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Divan Ali b. Ebu Talib
 • SUBJECT : Şiir
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00046
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Subhatü'l-Ebrar
 • SUBJECT : Şairler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzehhep, sözbaşları ve cetveller mavi, kırmızı ve yalıdzla. Üç bozuk minyatür vardır. Nefti deri cilt. • INVENTORY NO : 00047
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Haft Avrang
 • SUBJECT : Şairler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevhalar, söz başları müzehhep, cetveller yaldızlı, 13 adet minyatür vardır. Üzeri ağaç ve kuş resimli lâk cilt, kapakların içi oyma tezyinatlıdır. Bu ciltte: I. Dibace; II. 47b Silsilat az- zahab; III.81b Salaman-u Absal; IV.95b Tuhfat al-abrar; V.117b Yusuf-u Zaliha; VI. 165b Layla-u Macnun; VII. Hirad-nama-i İskandari vardır. • INVENTORY NO : 00048
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Bahar-ı Daniş
 • SUBJECT : Hikaye
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha kaba tezhipli, cetveller yaldızlı, Hind tarzında 49 kaba minyatür vardır. Kırmızı deri cilt. Şeyh İnayat Allah Kanbu (öl.1082/1651) taarfından hikâyeleri havi bir eserdir. Eserin konusunu Cahandar Sultan ile Bahravar Banu arasında ki macera teşkil eder. Bk. Ethe, 806-817; Rieu,II, s. 765; Pertsch, Berlin, s.999. • INVENTORY NO : 000107
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : el-Hizbü'l-A'zam
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00049
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Risaleler
 • SUBJECT : Akaid
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzehhep, cevteller yaldızlı. Çiçekli lâk cilt. Bu ciltte: I.Y2b de Şacara-i maşayih-i Kadiriya ve Nakşbandiya; başı: II.Y.25 a da Mükaşefeye dair bir risale; II.Y.35b de Ra'fat al-Mucadididi mahlaslı Ra'uf Ahmed tarafından yazılmış seyr ve sülûke dair bir risale vardır. • INVENTORY NO : 000108
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'an'ın 6. En'am Suresi
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00050
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : şiir Mecmuası
 • SUBJECT : Divan;şiir;şarkı
 • AUTHOR :
 • NOTES : Cetveller yaldızlı. Kahve rengi deri cilt. Bu şiir mecmuasında: cÂli, 'Alîmi, Bakı, Fuzuli, Haleti, Hayreti, Nâtiki, Nefci, Sultan Murâd, Şemsi, 'Ubeydı, 'Ulvi, Visali, Zati v.s. şuaranın seçilmiş gazelleri vardır. • INVENTORY NO : 00051
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tebsira
 • SUBJECT : Hal Tercümeleri
 • AUTHOR :
 • NOTES : Karton kap. • INVENTORY NO : 000113
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Suretü'l-Kehf
 • SUBJECT : Mecmua-i Resail
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000115
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Amme Cüzü
 • SUBJECT : Mecmua-i Resail
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000116
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Keşf Rumuz Gureri'l-Ahkam
 • SUBJECT : Hanefi Fıkhı
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000116
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Delailü'l-Hayrat
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000117
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Amme Cüzü
 • SUBJECT : Mecmua-i Resail
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00055
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Hüsrev-Ü Şirin-i Şeyhi
 • SUBJECT : Manzum Eserler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzeheep, cetveller kırmızı. Kahve rengi deri ve ebru ciltli. • INVENTORY NO : 00055
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mevlid-i Muhammed aleyhisselam
 • SUBJECT : Manzum Eserler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Başlık ve cetveller yalzızlıi Sözbaşları kırmızı ile. Yeşil karton cilt. Bu mevlut kıtabında Y.14b den itibaren Niyazi,Yunus Emre,Nabi,Cahidi,Mahvi,Vahidi ve Zeynel'abidin'in ilahleri vardır. • INVENTORY NO : 00056
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : İstanbul Camileri
 • SUBJECT : Coğrafya
 • AUTHOR :
 • NOTES : Kağıt kap. İstanbul, Beyoğlu ve Boğaz içinde mevcud selatın ve sair camilerin yalnız isimlerini ve semtlerini bildiren ve Sultan Abdülmecid zamanında yazılmış olduğu tahmin edilen bir defterdir. • INVENTORY NO : 000121
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Amme Cüzü
 • SUBJECT : Mecmua-i Resail
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00057
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mısırın İstirdadına Dair Rapor
 • SUBJECT : Osmanlı Tarihi
 • AUTHOR :
 • NOTES : Mısırın kavalalı Mehmed Ali tarafından ele geçirilmesinden ve 1832 de Osmanlı ordusunu bozguna uğratarak Kütahyaya kadar geldikten bir müddet sonra Mısırın tekrar zaptı için müteleası sorulan bir zatın bu hususta alınması gereken tedbirleri havi Padişaha sunduğu rapordur. • INVENTORY NO : 000122
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Delailü'l-Hayrat
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00058
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : İstanbul ve Civarında Medfun Bulunan Bazı Zevatın İsimleri
 • SUBJECT : Coğrafya
 • AUTHOR :
 • NOTES : Bu risalede İstanbul ve civarında kabirleri bulunan enbiya, sahabe, evliya ve meşayihin bazılarının isimleri verilmiştir. Sonunda ziyaret adabı ve duaları yazılımıştır. • INVENTORY NO : 000123
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'an'ın 6. En'am Suresi
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 000125
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tabib Gevrekzade Hafız Hasan Efendi
 • SUBJECT : Tıb
 • AUTHOR :
 • NOTES : TERKİN • INVENTORY NO : 000126
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Dr. Tibaldo'nun Mektubu -İtalyanca-Türkçe-
 • SUBJECT : Tıb
 • AUTHOR :
 • NOTES : TERKİN • INVENTORY NO : 000127
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Bahir Efendi ve Salim Beyin Bazı Tahriratı
 • SUBJECT : Münşeat
 • AUTHOR :
 • NOTES : Alafranga yarım meşin cilt. Bu defterde Halet Efendinin müntesiplerinden ve Reşid Paşa ile ülfet peyda etmiş ve bazı memuriyetlerde bulunmuş olan Abdürrezzak Bahir Efenidinin (öl.1276/1859-1860) (S. O.II,6) Hariciye nazırı Reşid paşaya ve bazı diğer zevata Paristen yazdığı 22 mektubun sureti vardır. TOPKAPI SARAYI ARŞİVİNE VERİLDİ. • INVENTORY NO : 00059
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Külliyat-ı Sadi
 • SUBJECT : Şairler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Mailen 28 satır. Müzehhep, 13 serlevha, 9 adet adi Hind minyatürü, söz başları kırmızı cetveller yaldızlı. Kahve rengi deri cilt. • INVENTORY NO : 00060
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tezkiretü'ş-Şuara ve Meşairü'z-Zürefa
 • SUBJECT : Hal Tercümeleri
 • AUTHOR :
 • NOTES : Müellif eliyle 971 (1563-1564) te Tuna üzerinde yazılmıştır. Kahve rengi deri cilt. Aşik Çelebi lâkabıyla tanınan Silistre ve Nikbolu kadısı Seyyid Mehmed b. Ali (öl.979/1571-1572) nin eseridir. Bu cilt eserin ikinci kısmını yani Hafız Sirozi kelimesinden itibaren başlıyan tarafını ihtiva ediyor. Eser aslında bidayetten 971 (1563-1564) yılına kadar gelen şairlerin seçme eserlerin ile tercümei hallerini alır. Bk. K.Z.I, 387; Blochet, S. 1077; Flügel, II, 380, 381. • INVENTORY NO : 00061
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mecmua-i Letaif
 • SUBJECT : Hikaye
 • AUTHOR :
 • NOTES : Cetveller yaldızlı. Vişne rengi deri cilt. Anonim bir letaif mecmuası olup zendost ve mahbubdostluğa dair bir hayli letaifi ihtiva eder. Hamişinde de Padişahlar ile ekabire dair menkibe ve hikâyeler vardır. • INVENTORY NO : 000647
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Buluğü'l-Kasd ve'l-Müna
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Talik • INVENTORY NO : 000654
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Dua Mecmuası
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00062
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mecmua-i Eş'ar
 • SUBJECT : Divan;şiir;şarkı
 • AUTHOR :
 • NOTES : Başlık ve cetveller yaldızlı. Alafrnga yarım kırmızı deri cilt. Fâtih Sultân Mehmed, II. Sultât Bâyezid, I. Sultân Selim ve Kanunî Sultân Süleyman’ın şiirlerinden seçilmiş gazelleri ihtiva eden bir mecmuadır. • INVENTORY NO : 00063
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Şerh-i Adab-ı Münazara;havass-ı Süver-i Şerife;ilmihal Kitabı
 • SUBJECT : Mecmua-i Resail
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzehhep cetveller yaldızlı. Kırmızı deri cilt. Bu mücellette:I.Y.1b de Şarh-i adab-ı manazara (A.); II.Y.9a Havaşs-i suvar-i şarifa (başı eksik); III.Y.13b da Ca'far b. muhammed Sadık kavli ile havaşsı suvar-ı kur'aniya; IV.Y.27b de Farsça muhtasar bir ilimhal kitabı vardır. • INVENTORY NO : 00064
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Eş'ar-ı Hüseyni
 • SUBJECT :
 • AUTHOR :
 • NOTES : Katı’ yanı kâğıttan oyup renkli kâğıt üzerine yapıştırılma suretiyle yapılmış. Serlevha müzehhep, cetveller yaldızlı. Kırmızı deri cilt. Bu şiir mecmuası Hüseyni mahlasını kullanan gazellerini havidir. Başı ve sonu eksiktir. • INVENTORY NO : 00065
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Vakıaname-i Veysi
 • SUBJECT : Tarih-i Umumi
 • AUTHOR :
 • NOTES : Ebru kap. Müellif Üsküp kadısı Üveys b. Mehmed olup Veysi mahlalarını kullanır; 969 (1561-1562)da Alaşehirde doğmuş Üsküp te 1037 (1627-1628) de ölmüştür. Vaki'a-name veya Hab-name adlı bu eseri dünya tarehinde ki mühim takallubatim kısa ve dramatik bir surette gözden geçirilmesidir. Eser I. Sultan Ahmed'e (1012-1026) e takdim edilmiştir. Bundan başka birde Siyeri Nabevi si vardır. Bk.Rieu, 29a; Flügel, II, 27, Blochet, A,F. 242, S. 69, 455. • INVENTORY NO : 00066
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Asafname
 • SUBJECT : Ahlak;siyasiyat
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha ve cetveller yaldızlı. Ebru cilt. • INVENTORY NO : 00067
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Tuhfetü'l-Kibar fi Esfari'l-Bihar
 • SUBJECT : Osmanlı Tarihi
 • AUTHOR :
 • NOTES : Siyah deri ve yeşil kâğıt cilt. • INVENTORY NO : 00068
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Mecmua
 • SUBJECT : Divan;şiir;şarkı
 • AUTHOR :
 • NOTES : Ebru cilt. Bu mecmuada: I. Y. lb de Divan-i Hayreti (Vardar Yeniceli olan bu zat Sineçâk Yusuf Dedenin biraderidir. İstanbulda 953 (1546-47)de vefat etmiştir Bk. O. M. I. 80) . Y. 18bde Kaside, kıta ve müstezad; Y. 15hde Alfabe sırasile gazeller; II. Y. 95b de Divân-i Fasih (Faşih Dede mevlevi tarikatına mensup olup üç lisan üzere şiir yazmıştır. 1111 (1699-700) de vefat etmiştir. Divanından başka Hüsrev-ii Şirin, Behiştabâd, Gül-ü Mül eserleri vardır. Bk. Salim tezkeresi 530). Y. 95b de Nait ve kasideleri; Y. 107b de Alfabe sırasiyle gazellerinin (^) harfine kadar olan kısmı vardır, sonu eksiktir. • INVENTORY NO : 00069
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Takvim ve Zaiçe-i Sal
 • SUBJECT : Takvimler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzehhep, cetveller yaldızlı. Kırmızı deri alafranga cilt. Hicri 1315 yılına mahsus takvim ve tali'i sali havi risaledir. • INVENTORY NO : 000143
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Şerh-i Akaid-i Birgivi
 • SUBJECT : Akaid;kelam
 • AUTHOR :
 • NOTES : Sülüs • INVENTORY NO : 00070
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Zaiçe-i Sal
 • SUBJECT : Takvimler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha müzehhep, cetveller ve sözbaşları yaldızlı. Vişne rengi deri cilt. Hicri 1284 yılına mahsus taii salı havi ve husuf ve küsufu bildiren zaiçedir. • INVENTORY NO : 00071
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Zaiçe-i Sal
 • SUBJECT : Takvimler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevha ve cetveller yaldızlı. Şemse ve köşelikli vişneçürüğü deri cilt. Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi Efendi tarafından 1333 (1914-15) yılına mahsus ahkamı salı havi risale. • INVENTORY NO : 00072
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Takvim-i Sal
 • SUBJECT : Takvimler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Başlık iki sahife yaldızlı. Şemse ve köşelikli vişneçürüğü deri cilt. Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi tarafından tertip edilmiş 1333 (1914-15) yılına mahsus takvimdir. • INVENTORY NO : 00073
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Takvim-i Sal
 • SUBJECT : Takvimler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Cetveller yaldızlı. Mor kadife cilt. Müneccimbaşı Osman Kamil tarafından tertip edilmiş 1301 (1883-84) yılına mahsus takvim. • INVENTORY NO : 000173
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Vasiyyet-i Birgivi
 • SUBJECT : Akaid;kelam
 • AUTHOR :
 • NOTES : Miklepli kırmızı ve kahve rengi deri cilt. • INVENTORY NO : 000147
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Takvim-i Sal
 • SUBJECT : Takvimler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Cetveller yaldızlı. Mor deri cilt. 1283 (1866-67) yılına mahsus takvim • INVENTORY NO : 00075
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : !ııı. Ahmed Vakfiyeleri
 • SUBJECT : Vakfiyeler
 • AUTHOR :
 • NOTES : Serlevhalar müzehhep, cetveller yaldızlı. İlk 2 sahifenin kenarları halkâri. Miklep, yaldız ve kabartma şemseli vişneçürüğü deri cilt. III.Sultan Ahmed'in 2 vakfiyesini havidir. İkinci vakfiye Saray daihlinde yaptırılan Kütüphüne hakkındadır. • INVENTORY NO : 000149
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Defter-i Muhasebe
 • SUBJECT : Defterler
 • AUTHOR :
 • NOTES : TERKİN • INVENTORY NO : 000150
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Revan ve Bağdad Kasırlarında Bulunan Kitapların Defteridir
 • SUBJECT : Ansiklopedi;bib.
 • AUTHOR :
 • NOTES : Vişne rengi deri ve yeşil kâğıt cilt. Topkapı sarayının Revan odası ve Bağdad kasırlarında mevcut bulunan kütübü mütnevvianın defteridir. 1299 Şabanın 18 inde yazılmıştır. ARŞİVE VERİLDİ. • INVENTORY NO : 000151
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Defter-i Şehzadegan ve Selatin
 • SUBJECT : Osmanlı Tarihi
 • AUTHOR :
 • NOTES : Şemseli kırmızı deri cilt. Sultan II.Mahmud (1223/1808-1255/1839) ile Sultan Abdülmecid 1255/1839-1277/1861) ve Sultan Abdül'aziz (1277/1861-1293/1876) sulbundan doğan şehzade ve sulta onların doğum, ölüm tarihleri ile merkadlerinin bulunduğu mahallaleri bildiren defterdir. ARŞİVE VERİLDİ. • INVENTORY NO : 000152
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Defter-i Muhasebe-i Evkaf-ı Haremeyn
 • SUBJECT : Defterler
 • AUTHOR :
 • NOTES : TERKİN • INVENTORY NO : 000153
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Defter-i Muhasebe-i Evkaf-ı Haremeyn
 • SUBJECT : Defterler
 • AUTHOR :
 • NOTES : TERKİN • INVENTORY NO : 000154
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Hırka-i Şerif ve Emanet Hazinesindeki Kitapların Defteridir
 • SUBJECT : Ansiklopedi;bib.
 • AUTHOR :
 • NOTES : Siyah deri ve bez cilt. Hırka-i şerif ve emanet hazinesindeki kitapların defteridir. Arşive verildi. • INVENTORY NO : 000155
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Defter-i Muhasebe-i Evkaf-ı Haremeyn
 • SUBJECT : Defterler
 • AUTHOR :
 • NOTES : TERKİN • INVENTORY NO : 000655
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Kur'an'ın 6. En'am Suresi
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih • INVENTORY NO : 00076
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Murakkaat Sandığının Muhteviyatı
 • SUBJECT : Ansiklopedi;bib.
 • AUTHOR :
 • NOTES : Hazine-i hümayunda zuhur eder murakka'at dolu sanduk muhteviyatı tasnif edilerek bervechiatı tahrir edilmiştir. 9 Ağustos, 1331. • INVENTORY NO : 000156
 • THE LIBRARY : Yeni Yazmalar Kit.
 • WORK NAME : Delailü'l-Hayrat
 • SUBJECT : Ed'iye;havas
 • AUTHOR :
 • NOTES : Nesih