• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONUNDA 52 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) GİRİŞ SINAVI NİHAİ SONUÇLARI (21.07.2022)

Sözleşmeli Personel pozisyonunda 52 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) için 29.06.2022-04.07.2022 tarihleri arasında yapılan giriş sınavı sonucunda asıl başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri 15 (on beş) gün içerisinde (en geç 04 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 18:00’a kadar) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim ederek göreve başlamaları gerekmektedir.
İstenilen belgelerle birlikte belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.


İstenen Belgeler;
1- Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,
2- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis belgesi veya E-Devlet Kapısı internet adresinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir).
4- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)
5- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).
6- Güncel tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İlgili sosyal güvenlik merkezinden alınmış veya e-Devlet şifresi ile barkodlu olarak oluşturulmuş belge)
7- Türkiye Halk Bankası Beşiktaş Şubesinden maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı.