• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU (21.07.2022)

2022/1 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilmeye hak kazanan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 12/08/2022 Cuma günü 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular, postadan kaynaklı gecikmeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


İstenen Belgeler:
1- Başvuru Dilekçesi (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)
2- Açıktan Atanma Başvuru Formu (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)
3- Öğrenim belgesi örneği (Belgenin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir. Ayrıca e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınacak Mezun Belgesi de kabul edilecektir. )
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi) (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. )
5- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)
6- Nüfus cüzdanı aslı ibraz edilerek fotokopisi alınacak
7- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
8- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Barkodlu)
9- Adli Sicil Kaydı (Adliyelerden ya da e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. )
10- Güvenlik Soruşturması Formu (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)
11- Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Ancak, kamu kurumlarında 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesine göre kadrolu memur olarak görev yapanlar veya istifa/müstafi sayılanlar kurumlarından alacakları hizmet dökümünü veya edevlet üzerinden alacakları barkodlu “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini ibraz edecektir.)
12- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)