• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

DUYURU (21.04.2022)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında (İstanbul) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecelerde çalıştırılmak üzere 20 adet Milli Saraylar Uzman Yardımcısı kadrosu için yapılan giriş sınavı sonucunda asıl başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri en geç 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenlerin ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İstenen Belgeler;

1 Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,

2 KPSS puanı ile başvuruda bulunulan kadrolar için KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),

3 Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis belgesi veya E-Devlet Kapısı internet adresinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir).

5 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)

6 T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).

7 Güncel tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İlgili sosyal güvenlik merkezinden alınmış veya e-Devlet şifresi ile barkodlu olarak oluşturulmuş belge)

8 Türkiye Halkbank Beşiktaş Şubesinden maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı.

 

Atamaya Hak Kazananlara İlişkin Listeler;

1.   Grup Hukuk

2.   Grup İdari ve Mali İşler

3.   Grup Yapı Restorasyonu   

4.   Grup Konservasyon   

5.   Grup Müzecilik