• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

254 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, BÜRO PERSONELİ, MÜZE GÖREVLİSİ, İMAM HATİP (MUKADDES EMANETLER HAFIZI) VE DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)) GİRİŞ SINAVI NİHAİ SONUÇLARI VE EVRAK TESLİMİ DUYURUSU (06.10.2023)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre 254 adet sözleşmeli personel alımı için 11-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvurusu alınan Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli, Müze Görevlisi, İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) Ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) unvanları için yapılan sözlü sınavları sonucunda asıl başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri 23 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İSTANBUL) şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süre içerisinde teslim etmeyen adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İstenen Belgeler;

1- Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,

2- KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),

3- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin Terhis Belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.)

5- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)

6- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerlilik süresi devam eden Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartının fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).

8- İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) pozisyonu için hafızlık belgesi.

9- Güncel tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İlgili sosyal güvenlik merkezinden alınmış veya e-Devlet şifresi ile BARKODLU olarak oluşturulmuş belge)

10- Türkiye Halk Bankası Beşiktaş Şubesinden maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı.