• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

231 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (RESTORATÖR, TEKNİKER, TEKNİSYEN, DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ) GİRİŞ SINAVI NİHAİ SONUÇLARI


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre 231 adet sözleşmeli personel alımı için 03.01.2023-15.01.2023 tarihlerinde başvurusu kabul edilen Destek Personeli, Restoratör, Tekniker, Teknisyen ve Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanları için 03-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavlar sonucunda asıl başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri 10 Temmuz 2023 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim ederek göreve başlamaları gerekmektedir.
İstenilen belgelerle birlikte belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İstenen Belgeler;
1- Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,
2- KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda istenen unvan grupları için ilgili KPSS puanına ilişkin),
3-Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ehliyet/sürücü belgesi,
4- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin Terhis Belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.)
6- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)
7- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).
8- Güncel tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İlgili sosyal güvenlik merkezinden alınmış veya e-Devlet şifresi ile BARKODLU olarak oluşturulmuş belge)
9- Güncel ikamet belgesi (Nüfus müdürlüğü veya e-devlet sisteminden alınan barkodlu belge)
10- Türkiye Halk Bankası Beşiktaş Şubesinden maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı.