Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı, İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılmış olup takip eden padişahların yaptırdıkları ilave yapılarla günümüzdeki hâlini almıştır. Zeytinlik olarak adlandırılan Sarayburnu’nda bahçe düzenlemeleri ve köşklerle başlayan inşaat, Sûr-ı Sultânî (Kal‘a-i Sultânî) adı verilen surlarla devam etmiştir. Saraya uzun yıllar Beyazıt’taki eski saraydan dolayı Sarây-ı Cedîd-i Âmire denilmiş, ardından Toplu Kapı denilen köşkün isminden dolayı Top Kapısı Sarayı adı kullanılmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde ilavelerin yapıldığı saray, 19. yüzyıl ortalarına kadar yaşam ve yönetim merkezi olmaya devam etmiştir. 1840’lara gelindiğinde, mevcut sarayın 19. yüzyıl devlet protokolü gereklerini karşılamakta yetersiz kalması sonucu 1843-1856 yılları arasında Dolmabahçe Sarayı inşa edilmiş ve bir süre sonra hanedan için yaşam ve yönetim merkezi tamamen Dolmabahçe Sarayı’na taşınmıştır.

Topkapı Sarayı, İstanbul’un en eski tarihî bölgelerinden birinde yer alır. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan tarihî İstanbul Yarımadası’nda bulunan saray, İstanbul’un ikonik yapılarından biridir. Sarayburnu’nda bulunan Doğu Roma akropolü üzerindeki 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan Topkapı Sarayı, 31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık dört yüz yıl süreyle imparatorluğun idare, eğitim ve sanat merkezi; padişahların da ikametgâhı olmuştur. 19. yüzyılın ortalarından itibaren hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na taşınması ile terk edilen Topkapı Sarayı, tarihî önemini ve değerini korumuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, 3 Nisan 1924 tarihinde müze hâline getirilen Topkapı Sarayı, Cumhuriyet’in ilk müzesi olma özelliğini taşır. Bugün Gülhane Parkı hariç olmak üzere yaklaşık 350.000 metrekarelik bir alan kaplayan Topkapı Sarayı; yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300.000 arşiv belgesi ile dünyanın en büyük müze-saraylarından biridir.

Ana hatlarını büyük avlular ve bunları çevreleyen revaklar ile hizmet binalarının oluşturduğu yapının planının Edirne Sarayı’ndan etkilendiği görülmektedir. Hizmet binaları, taş kullanılarak yapılmış olup çoğunlukla tek katlı ve yüksek kubbeli yapılardır. Konut olarak kullanılan yapılar ise çoğunlukla taş ve ahşap malzemeden yapılmış, kubbeleri kurşun ile kaplanmıştır. Sarayın iç bölümleri ve bahçeleri kurna, havuz, fıskiye, sebil gibi detaylarla zenginleştirilmiş, pek çok sarnıç yapılmıştır.

Topkapı Sarayı’nın teşkilât açısından dört bölümden meydana geldiği söylenebilir: Hizmet ve koruma alanı (Bîrun), idarî merkez (Dîvân-ı Hümâyun), eğitim alanı (Enderûn) ve padişahların özel yaşam alanı (Harem). Sarayın, Bizans dönemi şehir surlarına dayanan surları üzerinde ana giriş kapısı niteliğindeki Bâb-ı Hümâyun’la birlikte Demir Kapısı ve Otluk Kapısı adı verilen üç büyük kapısı ve beş adet hizmet kapısı (koltuk kapısı) vardır. Birinci kapı olan Bâb-ı Hümâyun, iki katlı bir köşk kapısı olup üstündeki kitâbede Ali b. Yahyâ es-Sûfî imzası bulunur. İkinci kapı Bâbüsselâm, üçüncü kapı ise Bâbüssaâde’dir. Saray yapıları birbirine geçişli dört avlu ve çevresindeki mimari yapılardan oluşmaktadır. Etrafı bahçeler ve meydanlarla çevrili olan saray yapıları içerisinde Alay Meydanı olarak da anılan ilk avluda Aya İrini Kilisesi, Darphane, Fırın, Hastane, Odun Ambarı ve Hasırcılar Ocağı yapıları bulunuyordu.

Sarayın ikinci avlusu, devlet yönetiminin gerçekleştiği mekânların yer aldığı Divan Meydanı, bir diğer adıyla Adalet Meydanı’dır. Tarih boyunca pek çok törene sahne olan bu avluda divan toplantılarının yapıldığı Divan-ı Hümâyûn (Kubbealtı) ve yanında Divan-ı Hümâyûn Hazinesi yer alır. Bu avluda ayrıca Divan yapısının arkasında Adalet Kulesi, Kubbealtı’nın yanında ise Harem Dairesi girişi, Zülüflü Baltacılar Koğuşu ve Has Ahırlar bulunur.

Sarayın üçüncü avlusuna Enderûn Avlusu da denilmektedir. Bu bölümde büyüklü küçüklü odalar, padişaha ait Arz Odası, Doğancılar Koğuşu (Şahinciler), Seferliler Ocağı, Kilerli Koğuşu, Enderûn Hazinesi ve Has Oda (Mukaddes Emanetler Dairesi), ayrıca Saray Okulu’na ait yapılar yer almaktadır. Üçüncü avluda yer alan Enderûn’da Bâbüssaâde’den içeri girince sağ ve sol tarafta odalıların koğuşları, sağdan devam edince sağ üst tarafta Fâtih Köşkü ismiyle bilinen hazine kısmı vardı. Sol üst köşede Harem bölümüne yaslanan dört kubbeli taş yapı Has Oda idi. Burası, Yavuz Sultan Selim döneminde kutsal emanetlerin getirilmesinden sonra daha ziyade Hırka-i Saâdet Dairesi ismiyle anılmıştır.

Son avlu olan dördüncü avluda da padişaha ait köşkler ve asma bahçeleri yer alır. Bu bölümde Osmanlı klasik köşk mimarisinin en seçkin örnekleri olan Bağdat ve Revan Köşkleri ile İftariye Kameriyesi bulunur. XVIII. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Sofa Köşkü ise Lâle Bahçesi duvarına dayalı bir yapı olup Kara Mustafa Paşa Köşkü olarak da bilinir. Bu ahşap köşkün içinde ve duvarlarının üst kısmında meşhur Osmanlı şairi Hâkânî Mehmed Bey’in beyitleri yazılıdır. Sarayın ana kısmı içinde yer alan köşkte nadiren elçi ve devlet adamları da kabul edilmiştir. Köşkün sağında, set üstünde Taş Kule adıyla anılan oda, bir dönem sarayın eczanesi olarak kullanılmıştır. Dördüncü avlunun alt kısmında ise saraya ait son yapılar olan Mecidiye Köşkü ve Esvab Odası görülür.

Topkapı Sarayı, 6 Eylül 2019 tarihli ve 30880 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 44 No’lu kararnamenin ardından Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlanmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 (212) 512 04 80
Faks: 0 (212) 259 32 92
E-Posta: info@millisaraylar.gov.tr
Adres: Cankurtaran Mah. Babı Hümayun Cad. No: 1 Sultanahmet/Fatih

ZİYARET BİLGİLERİ

KAPALI GÜNLER

Salı

AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Açılış Saati:
09:00
Kapanış Saati:
18:00
Gişe Açılış Saati:

09:00

Gişe Kapanış Saati:

17:00

BİLET FİYATLARI

Topkapı Sarayı Kombine Bilet I (Topkapı Sarayı + Aya İrini)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
110 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
500 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
35 TL

Topkapı Sarayı Kombine Bilet II (Topkapı Sarayı + Aya İrini + Harem)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
140 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
650 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
45 TL

Harem

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
60 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
225 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
20 TL

Aya İrini

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
45 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
180 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
20 TL
 • Müze Kart; aşağıdaki istisnalar hariç, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı bütün saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalarda geçerlidir.
  • Topkapı Sarayı’nın Harem ve Aya İrini bölümlerinde, Dolmabahçe Sarayı Selamlık bölümünde, Milli Saraylar Beykoz Cam ve Billur Müzesi ile Küçüksu Kasrı Mesire Alanı ve Beykoz Mecidiye Kasrı Mesire Alanı'nda Müzekart geçmemektedir.
  • Dolmabahçe Sarayı’nın Selamlık bölümünü ziyaret etmek isteyen Müzekart sahibi yerli ziyaretçiler için indirimli Selamlık bileti hizmeti sunulmaktadır.
 • Kombine Biletlerde;
  • Topkapı Sarayı Kombine Biletleri, satın alındığı tarihten itibaren 1 gün süreyle geçerlidir.
  • Dolmabahçe Sarayı Kombine Biletleri satın alındığı tarihten itibaren 1 ay süreyle geçerlidir. Bu süre, farklı mekanlarda kullanım için geçerlidir. 1 aylık süre içinde aynı mekân sadece 1 defa gezilebilir.
 • Yerli/yabancı 0-6 yaş arası bütün ziyaretçiler için saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalar ücretsizdir.
 • Öğrenci kimlik belgesini ibraz eden 07-25 yaş arasındaki öğrencilere indirimli bilet hizmeti sunulmaktadır.
  • Topkapı Sarayı, 18 yaşından küçük T.C. ve K.K.T.C. vatandaşları için ücretsizdir. 18-25 yaş (25 yaş dâhil) arası T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı öğrenciler için Topkapı Sarayı’nda indirimli bilet geçerlidir.
  • Yabancı öğrenciler, indirimli biletin 2 katı ücretle gezerler.
  • 12-25 yaş arası yabancı öğrencilerden Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartını (ISIC: International Student Identity Card) fiziki olarak ibraz edilmesi talep edilir.
 • Milli Saraylar Beykoz Cam ve Billur Müzesi, 12 yaşından küçük yerli/yabancı ziyaretçiler için ücretsizdir.
 • Milli Saraylar Başkanlığına bağlı saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalara 20 kişi ve üstü ziyaretçi getiren tur şirketlerine %20 indirim uygulanır.
 • Tematik Turlar, 3 tam ve üzeri bilet ile gerçekleştirilir.
 • Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalı olacaktır.

2023 YILINDA RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER

Yılbaşı:

Kapalı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı:

Açık

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü:

Açık

Ramazan Bayramı 1. Günü:

Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü:

Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü:

Açık

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı:

Açık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü:

Açık

Kurban Bayramı 1. Günü:

Kapalı

Kurban Bayramı 2. Günü:

Açık

Kurban Bayramı 3. Günü:

Açık

Kurban Bayramı 4. Günü:

Açık

30 Ağustos Zafer Bayramı:

Açık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı:

Açık

KONUM

Yükleniyor

360 VİDEO