Resim Müzesi

Dolmabahçe Sarayı’nda tahta çıkmaya aday olan veliahtların konakladığı Veliahd Dairesi, Tanzimat’la birlikte, şehzadelerin dışa kapalı sürdürdükleri hayatın sona ermesinin ve serbest yaşama geçişlerinin mimarî simgesidir.

Veliahd Dairesi’nin bir bölümü yaklaşık yedi yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası çağdaş müzecilik standartlarında bir müzeye dönüştürülerek “Millî Saraylar Resim Müzesi” olarak sanatseverlerin hizmetine sunulmuştur. T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren müze, tematik bütünlük içinde 11 bölümden oluşmaktadır.

Sultan Abdülmecid / Sultan Abdülaziz Salonu

Müzenin ilk bölümü Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz’in portrelerinin yer aldığı salondur. Dolmabahçe Sarayı’nı yaptıran padişah olarak Sultan Abdülmecit ve Veliaht Dairesi’nin tahsis edildiği kardeşi Abdülaziz, Dolmabahçe Sarayı ve 19. yüzyıl Osmanlı tarihî için önemli bir konuma sahip iki figürdür.

Osmanlı’da Batılılaşma

Bu bölümde 18. yüzyılın başından itibaren Batı’yla yoğun iletişim kuran Osmanlı İmparatorluğu’nda askerî ve sosyal alanda görülen değişimin izleri takip edilebilir.

Halife Abdülmecid Efendi / İstanbul Görünümleri

Bu mekân Halife Abdülmecit Efendi’nin Veliahd Dairesi’ndeki kütüphanesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son veliahdı ve son halifesi olan, hat ve müzik başta olmak üzere sanatın hemen her alanıyla ilgilenen Halife Abdülmecit Efendi, halife seçildikten sonra Dolmabahçe Sarayı’na yerleşmiş, kütüphanesini de Dolmabahçe Sarayı’na taşımıştır. Bu bölümün çevresinde yerli ve yabancı ressamlara ait İstanbul manzaraları yer alır.

Goupil Galerisi’nden Saraya Satın Alınan Tablolar

Sultan Abdülaziz Dönemi’nde Paris’teki Goupil Sanat Galerisi’nden alınan tablolardan oluşur. Bu dönemde satın alınan tablolar Sultan Abdülaziz ve yaveri Şeker Ahmed Paşa’nın beğenilerini yansıtır. Osmanlı sarayında Batı tarzında tablolardan oluşan bir koleksiyon ilk kez Sultan Abdülaziz Dönemi’nde, Dolmabahçe Sarayı’nda oluşturulmuştur.

İvan Konstantinoviç Ayvazovski Salonu

Yapının en ihtişamlı mekânı, ştuk kaplamalı duvarları, kompozit başlıklı plastırlarıyla Merasim Salonu’dur. Bu salon, çoğunlukla denizi konu edinen tablolarıyla bilinen, ışık ve gölgeyi dikkat çeken bir uyumla yansıtan ünlü Rus Ressam Ayvazovski’ye ayrılmıştır.

Saray Ressamları

Sultan Abdülaziz saray ressamı olarak Polonyalı Ressam Stanislaw Chlebowski ile çalışmıştır. Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde ise İtalyan Ressam Luigi Acquarone ve onun ölümünden sonra, yine bir İtalyan Ressam Fausto Zonaro saray ressamı olarak görev yapmıştır. Bu bölüm saray ressamı olarak çalışan isimlerin tablolarından oluşur.

Oryantalist Ressamlar; Doğu’nun Cazibesi

Doğu’yu Avrupalı gözüyle betimleyen Oryantalist resimlerde, esin alınan yörelere özgü kültürel özelliklerin ön plana çıkarıldığı sahneler işlenmiştir.

Yaver Ressamlar

Bu bölüm Osman Nuri Paşa, Şeker Ahmet Paşa gibi askerî kimlikleriyle ressam kimliklerini birleştiren ressamların eserlerine ayrılmıştır.

Türk Ressamları (1870-1890)

Bu bölümde Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi Bey ve Halil Paşa gibi batılı anlamda Türk resminin ikinci ve üçüncü kuşağını oluşturan ressamların eserleri yer alır.

Portreler ve Tarihî Konulu Kompozisyonlar / Osmanlı Sarayında Manzara

Salonun ortasındaki bölüm portreler ve tarihî konulu kompozisyonlara ayrılmıştır. Bu bölümün çevresinde çok sayıda yerli ve yabancı ressamın manzaraları yer alır.

Türk Ressamları (1890-1930)

Son iki bölüm, Batılı anlamda Türk resminin üçüncü ve dördüncü kuşağını oluşturan ressamların eserlerine ayrılmıştır. Bu bölümlerde Hüseyin Zekâi Paşa, Hoca Ali Rıza, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi ressamların eserleri yer alır.