• TICKET

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE, DIRECTORATE OF NATIONAL PALACES

DUYURU (24.02.2022)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda lisans, ön lisans ve lise mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için yapılan giriş sınavı sonucunda Ek-1 (lisans), Ek-2 (ön lisans) ve Ek-3 (lise) listede bilgileri yer alan nihai asıl başarılı adayların, aşağıda yazılı belgeleri en geç 11 Mart 2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenlerin ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.
 

İstenen Belgeler;

1- Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,

2- KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),

3- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis belgesi veya E-Devlet Kapısı internet adresinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir).

5- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)

6- Geçerlilik süresi devam eden Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).

7-     T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).