• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 22 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI BAŞVURU KONTROL SONUÇLARI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 200 (iki yüz) sözleşmeli personel (1 Büro Personeli, 2 Müze Görevlisi, 133 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,  7 İmam - Hatip, 30 Destek Personeli, 3 Tekniker, 8 Teknisyen, 16 Restoratör ) ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 22 (yirmi iki) sürekli işçi alımı ilanı için Kariyer Kapısı üzerinden 08-18 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan başvuruların, sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını sağlama yönünden yapılan kontrol işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan kontrollerde başvuru şartlarını sağladığı anlaşılan adayların başvuruları kabul edilmiş, şartları sağlamayan adayların başvuruları reddedilmiştir.


Başvuru sonuçlarına 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle Başkanlığımıza yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edilebilmektedir. (Postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)


Başvurusu kabul edilerek değerleme (sınav) aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların, sınav takvimine ilişkin duyuruları Kariyer Kapısı ve web sitemizden takip etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.