• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

231 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI NİHAİ SONUÇLARI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre 231 adet sözleşmeli personel alımı için 03.01.2023-15.01.2023 tarihlerinde başvurusu kabul edilen Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli, Müze Görevlisi ve Çözümleyici unvanları için yapılan sözlü sınavları sonucunda asıl başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri 15 (on beş) gün içerisinde (en geç 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17:00’a kadar) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen belgeleri süre içerisinde teslim etmeyen adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.
İstenen Belgeler;
1- Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,
2- KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),
3- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin Terhis Belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.)
5- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)
6- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).
7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerlilik süresi devam eden Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartının fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).
8- Güncel tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İlgili sosyal güvenlik merkezinden alınmış veya e-Devlet şifresi ile BARKODLU olarak oluşturulmuş belge)
9- Türkiye Halk Bankası Beşiktaş Şubesinden maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı.