Yer ve Mekân Kiralama

T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesindeki birimler için tahsis talebinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşların, tahsisi istenen tarihten en az 10 gün önce taleplerini içerir bir dilekçe ile elden, posta veya e-posta yoluyla (mekantahsis@millisaraylar.gov.tr) başvuru yapması gerekmektedir. 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesine Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müze ve Tarihi Fabrikalarda Uygulanacak Ziyaret, Tahsis, Arşiv, Araştırma ve Görüntü Alma Usul ve Esasları için tıklayınız.

 

Mekan tahsis ücretleri için tıklayınız.