Fotoğraf Çekimi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesindeki birimlerde fotoğraf çekimi için talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşların, taleplerini içerir bir dilekçe ile  e-posta yoluyla (gelindamat@millisaraylar.gov.tr) başvuru yapması gerekmektedir. 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesine Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müze ve Tarihi Fabrikalarda Uygulanacak Ziyaret, Tahsis, Arşiv, Araştırma ve Görüntü Alma Usul ve Esasları için tıklayınız.

 

Fotoğraf çekim ücretleri için tıklayınız. 

 

Gelin-Damat Fotoğraf çekim dilekçesi için tıklayınız. 

 

Gelin-Damat Fotoğraf çekim taahütnamesi için tıklayınız.