Fotoğraf Çekimi

Köşk ve Kasırlarda Dış Mekânda Düğün, Sünnet vb. Görüntü Alma 

1. Görüntü Alma İşinin Gerçekleştirilebileceği Dış Mekânlar; 

a) Maslak Kasırları 

b) Ihlamur Kasırları 

c) Aynalıkavak Kasrı 

ç) Yıldız-Şale 

d) Küçüksu Kasrı 

e) Beykoz Mecidiye Kasrı 

2. Dış mekândaki Görüntü Alma işi, haftanın her günü, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilir. 

3.Görüntü Alma talebi için gerekli evrak (Dekont, Dilekçe ve Taahhütname Ek-5), faks, posta, e-posta (gelindamat@millisaraylar.gov.tr) veya fiziksel olarak Genel Evrak Birimi’ne gönderilebilir. 

4.Talebin, başvuru sahibi tarafından iptali durumunda, yatırılan ücretin yarısı geri ödenir. Görüntü Alma işinin belirtilen tarihte gerçekleşememesi halinde, talep 1 defaya mahsus ertelenebilir. 

5.1 saatten az olan Görüntü Alma işi için tam saatlik ücret alınır. 

6.Görüntü Alma işinin, mekânın ziyarete açık olduğu günlerde yapılması halinde, ziyaret hizmetlerinin aksatılmadan gerçekleştirilmesi esastır.

Usul ve esaslar 

Taahhütname Ek-5 

Arşiv Araştırma ve Görüntü alma fiyatları