Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular

DUYURU (29.03.2021)


Başkanlığımız sözleşmeli Restoratör ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, Ek-1 listede bilgileri yer alan adaylar Ek-2’de yazılı belgeleri en geç 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayanların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.

 

 Ek-1) Restoratör nihai başarı listesi için tıklayınız.

 Ek-2)  İstenilen belgeler için tıklayınız.DUYURU (19.03.2021)

 

Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli Restoratör olarak çalıştırılmak üzere 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılan mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olmuştur.

 

Sonuçlara itirazlar; 19-25 Mart 2021 tarihleri ve (09:00-18:00) saatleri arasında ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, adı, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

 

Başarılı Olan Adayların Listesi. Tıklayınız.


DUYURU (08.03.2021)Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli Restoratör olarak çalıştırılmak üzere 31 Ekim 2020 – 04 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Mülakat (Sözlü) Sınavı Yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresinde hazır bulunmaları, ilanen duyurulur.

(Not: COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Sınav Girişinde Hayat Eve Sığar Uygulaması Üzerinden Alınan HES Kodu Kontrolü Yapılacaktır.)

 


Restoratör Mülakat (Sözlü) Sınavına Katılacak Adaylar ve Sınav Tarihleri. Tıklayınız.


DUYURU (23.02.2021)

 

Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli Restoratör olarak çalıştırılmak üzere 31 Ekim 2020 – 04 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan uygulama sınav sonuçlarına yapılan itirazların, Sınav Komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olarak mülakat (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanmıştır.

Mülakat (sözlü) sınav yeri ve tarihleri bilâhare duyurulacaktır.

 

Restoratör Mülakat (Sözlü) Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi. Tıklayınız.


DUYURU (08.02.2021)

 

Başkanlığımız Restoratör unvanında sözleşmeli personel ihtiyacını karşılamak üzere Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yapılan uygulama sınavı sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olmuştur.

Sonuçlara itirazlar; 08-12 Şubat 2021 tarihleri ve (10:00-16:00) saatleri arasında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.


Restoratör Başarı Listesi. Tıklayınız.

 


DUYURU (01.02.2021)

 

EKPSS sonuçlarına göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kadrolarına yerleştirilmeye hak kazananların, yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içerisinde Değerlendirme Komisyonunca incelenmek üzere aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde haklı ve geçerli mazereti olmaksızın başvuru yapmayan adaylar yerleştirilme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

 

Başvuru Belgeleri İçin Tıklayınız


DUYURU (28.12.2020)


Restoratör Uygulama (Beceri) Sınav Takvimi, Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonları geçici sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarından dolayı Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yeniden güncellenmiştir. Daha önce ilan edilen ancak mücbir sebeplerle yapılamayan ve yapılacak (ertelenenler dâhil) Sınav Takvimi 25 Ocak-04 Şubat 2021 tarihleri arasında hafta içi yapılacak şekilde yeniden planlanmıştır.

31 Ekim - 1 Şubat 2021 tarihleri arasında sınav tarihlerine denk gelen günlerde Covid-19 nedeniyle karantina veya filyasyonda olduklarını belgeleyen ve belgelerini 01.02.2021 tarihine kadar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına teslim eden adaylar 116-117. Gruplarda uygulama sınavlarına katılacaklardır.


Erteleme duyurusuna erişmek için tıklayınız.


DUYURU (01.12.2020)


Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak Restoratör Uygulama (Beceri) Sınavları Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 16-17 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir.

Erteleme duyurusuna erişmek için tıklayınız.


DUYURU (18.11.2020)


Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılan Restoratör Uygulama (Beceri) sınavları ile ilgili sınav saatlerinde değişikliğe gidilmiştir. 21.11.2020 tarihi dahil olmak üzere bu tarih ve sonrasında yapılacak olan sınavlar daha önce ilan edilen tarihlerde ve sınav merkezlerinde adayların Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sınava katılmaları gerekmektedir. 

Detayılı bilgi için tıklayınız


DUYURU (28.10.2020)


Restoratör adaylarına yapılacak uygulama sınavına ilişkin Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bilgilendirme duyurusu yapılmıştır. Sınava girecek adaylar tarafından bilgilendirme duyurusuna “http://sislimem.meb.k12.tr/icerikler/milli-saraylar-idaresi-baskanligina-sozlesmeli-personel-alimi-uygulama-beceri-sinavi-konulari-ve-aciklamalar_10091884.html” adresinden ulaşım sağlanabilir.


DUYURU (20.10.2020)


657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak Başkanlığımızda istihdam edilecek Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilen ve mesleki uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylara Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce “uygulama sınavı” yapılacaktır.

Sınav; Şişli Mesleki Eğitim Merkezi (Gülbahar Mah.  Cemal Sururi Sk. Selahattin Eyyubi Ortaokulu Yanı No: 42/888 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: 0 212 276 12 91) ile Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (Büyükdere Cad. No:167 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul Tel: 0212 275 33 30) kurulacak sınav merkezlerinde 31.10.2020 – 10.01.2021 tarihleri arasında icra edilecektir.

Uygulama sınavına katılacak adayların listesi aşağıda yayınlanmıştırAdayların, belirtilen tarih ve saatte ilgili sınav merkezinde kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. İlanen duyurulur.


Sınava Katılacak Aday Listesi. Tıklayınız


DUYURU (31.08.2020)


Başkanlığımız Demir Teneke, İnşaat, İskele, Kalemkâr, Kurşun, Marangoz, Parke Cila, Şutuk ve Taş Ustası unvanlarında sürekli işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan asil başarılı adaylar Ek-10’da yazılı belgeleri en geç 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 16:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayan adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.


Ek-1) Demir Teneke Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-2) İnşaat Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-3) İskele Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-4) Kalemkâr Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-5) Kurşun Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-6) Marangoz Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-7) Parke Cila Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-8) Şutuk Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-9) Taş Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-10) İstenen Belgeler


DUYURU (25.08.2020)


Başkanlığımız Demir Teneke, İnşaat, İskele, Kalemkâr, Kurşun, Marangoz, Parke Cila, Şutuk ve Taş Ustası unvanlarında sürekli işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olmuştur.

Sonuçlara itirazlar; 25-29 Ağustos 2020 tarihleri ve (09:00-18:00) saatleri arasında    (29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:00 a kadar) ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

 

Demir Teneke Ustası listesi. Tıklayınız

İnşaat Ustası listesi. Tıklayınız

İskele Ustası listesi. Tıklayınız

Kalemkâr Ustası listesi. Tıklayınız

Kurşun Ustası listesi. Tıklayınız

Marangoz Ustası listesi. Tıklayınız

Parke Cila Ustası listesi. Tıklayınız

Şutuk Ustası listesi. Tıklayınız

Taş Ustası listesi. TıklayınızDUYURU (25.08.2020)


Başkanlığımız Temizlik Görevlisi, Cilt/Kağıt, Döküm, El Dekor, Elektrik, Halı Dokuma, İpekli Dokuma, Mobilya ve Sıhhi Tesisat Ustası unvanlarında sürekli işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan asil başarılı adaylar Ek-12’de yazılı belgeleri en geç 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayan adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.

 

Ek-1)  Temizlik Görevlisi Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-2)  Temizlik Görevlisi Yedek Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-3)  Cilt/Kağıt Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-4)  Döküm Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-5)  El Dekor Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-6)  El Dekor Ustası Yedek Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-7)  Elektrikçi Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-8)  Halı Dokuma Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-9)  İpekli Dokuma Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-10) Mobilya Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-11) Sıhhi Tesisat Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-12) İstenen BelgelerDUYURU (13.08.2020)


Başkanlığımız Temizlik Görevlisi ile Cilt/Kağıt, Döküm, El Dekor, Elektrik, Halı Dokuma, İpekli Dokuma, Mobilya, Model Kalıp ve Sıhhi Tesisat Ustası unvanlarında sürekli işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olmuştur.


Sonuçlara itirazlar; 13-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında (Pazar hariç) mesai saatleri içerisinde ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.


Asil olarak başarılı olan Temizlik Görevlisi listesi. Tıklayınız

Yedek olarak başarılı olan Temizlik Görevlisi listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Cilt/Kağıt Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Döküm Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan El Dekor Ustası listesi. Tıklayınız

Yedek olarak başarılı olan El Dekor Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Elektrikçi listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Halı Dokuma Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan İpekli Dokuma Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Mobilya Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Sıhhi Tesisat Ustası listesi. TıklayınızDUYURU (14.07.2020)

Başkanlığımız sürekli işçi kadroları için; 10-11 Şubat 2020 ve 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan uygulama sınavlarında başarılı olan Temizlik Görevlisi adayları ile 15 Haziran – 02 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavlarında başarılı olan Marangoz, Demir Teneke, İnşaat, İskele, Kalemkâr, Kurşun, Parke Cila, Şutuk ve Taş Ustası adaylarına                28-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında Mülakat (Sözlü) Sınavı Yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul adresinde hazır bulunmaları, ilanen duyurulur


 Demir Teneke Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi 

 İnşaat Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 İskele Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Kalemkâr Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Kurşun Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Marangoz Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Parke Cila Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Şutuk Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Taş Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Temizlik Görevlisi Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 


DUYURU (07.07.2020)

Başkanlığımız Müze Görevlisi ve Tekniker unvanlarında sözleşmeli personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yazılı ve/veya uygulama ile mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylardan başarılı olan, Ek-1(Müze Görevlisi) ve Ek-3(Tekniker) listede adı, soyadı ve aday numarası yazılı olan asil adaylar Ek-4’de yazılı belgeleri en geç 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayan adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır. Ek-1) Müze Görevlisi Nihai başarı listesi (asil) için tıklayınız.

 Ek-2) Müze Görevlisi Nihai başarı listesi (yedek) için tıklayınız.

 Ek-3) Tekniker Nihai başarı listesi (asil) için tıklayınız.

 Ek-4) İstenilen belgeler için tıklayınız.DUYURU (30.06.2020)

Başkanlığımız Müze Görevlisi ve Tekniker unvanlarında sözleşmeli personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yazılı ve/veya uygulama ile mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olarak belirlenmiştir.

Sonuçlara itirazlar; 30 Haziran – 04 Temmuz 2020 tarihleri ve (09:00-18:00) saatleri arasında (04 Temmuz 2020 Cumartesi 18:00 a kadar) ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

 

Asil olarak başarılı olan Müze Görevlisi listesi. Tıklayınız

Yedek olarak başarılı olan Müze Görevlisi listesi. Tıklayınız

 

Asil olarak başarılı olan Tekniker listesi. TıklayınızDUYURU (02.06.2020)

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler gereği Personel alımına yönelik ertelenen mülakat ve uygulama sınavlarının tarihleri yeniden belirlenmiştir.  Mülakat ve uygulama sınavlarına ilişkin listeler aşağıda ilan edilmiştir. Adayların belirlenen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İLANEN DUYURULUR

 

Cilt Kâğıt Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

El Dekor – Model Kalıp – Döküm Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Elektrik Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Halı Dokuma – İpekli Dokuma Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Mobilya Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Müze Görevlisi Mülakata Girecek Adayların Listesi

Sıhhi Tesisat Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Tekniker Mülakata Girecek Adayların Listesi

Cam ve Çerçeve Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Demir Teneke Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

İnşaat Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

İskele Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Kalemkâr Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Kurşun Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Marangoz Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Parke Cila Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Şutuk Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Taş Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi


Koruma ve Güvenlik Görevlileri Hizmet Sözleşmesi


NOT: Adayların Covid-19 salgınına karşı Kamu otoritelerince alınan tedbirlere uymaları önemle rica olunur.

DUYURU

Başkanlığımıza bağlı birimlerin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak başvuruda bulunan adaylardan 26 Ocak 2020 tarihinde yapılan yazılı ve 02-16 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan mülakat (sözlü) sınavlarında başaralı olan Ek-1 listede adı ve soyadı, aday numarası yazılı olan asil adaylar Ek-3 de yazılı belgeleri en geç 01 Temmuz 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

15 Haziran 2020 tarihinden önce belgesini teslim edenler 15 Haziran 2020 tarihinde, bu tarihten sonra teslim edenler ise teslim tarihini takip eden gün göreve başlatılacaktır.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayan adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.


İLANEN DUYURULUR

 Ek-1) Nihai başarı listesi (asil) için tıklayınız.

 Ek-2) Nihai başarı listesi (yedek) için tıklayınız.

 Ek-3) İstenilen belgeler için tıklayınız.
DUYURU 

26 Ocak 2020 tarihinde yapılan yazılı sınav ve 02-16 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan mülakat (sözlü) sınavında 60 (baraj puanı) ve üzerinde puan alanların yazılı ve sözlü sınavda almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanları neticesinde 150 aday asil, 34 aday ise yedek olarak belirlenmiştir.

Sınav sonuçlarına itirazlar; 11-15 Mayıs 2020 tarihleri ve (09.00-18.00) saatleri arasında ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyad, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

İLANEN DUYRULUR 

  Asil olarak başarılı olan adayların listesi. Tıklayınız

  Yedek olarak başarılı olan adayları listesi. TıklayınızDünyayı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı alınan ulusal ve uluslararası tedbirler çerçevesinde Personel alımına yönelik yapılacak olan mülakat ve uygulama sınavları  (daha önce ertelenmiş sınavlar dahil) ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenen mülakat ve uygulama sınav tarihleri ayrıca ilan edilecektir.


Duyuru


02 – 10 Mart 2020 Tarihleri Arasında Uygulama Sınavına Katılacak Meslekler ve Sınav Tarihleri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir.

Not: Mesleki Okuldan Mezuniyeti Olmayan Adaylar Ustalık Belgelerini Yanlarında Bulundurmaları Gerekmektedir.


Cilt Kağıt Ustası Sınav Yeri ve Tarihi İçin Tıklayınız
Elektrikçi Sınav Yeri ve Tarihi İçin Tıklayınız
Mobilya Ustası Sınav Yeri ve Tarihi İçin Tıklayınız
Tesisat Ustası Sınav Yeri ve Tarihi İçin Tıklayınız26 Ocak 2020 Tarihinde Yapılan Yazılı Sınavında Başarılı Olan Ve Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Müze Görevlisi Adayları İçin 02-19 Mart 2020 Tarihleri Arasında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul’da Sözlü Sınav Yapılacaktır.

NOT: Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınavına katılacak adaylardan istenilen Silahlı Özel Güvenlik belgesini veya bu belgeyi almak için ilgili kuruluşa yapılmış olunan kayıt ya da belgeyi almaya hak kazanmıştır yazısını yanlarında bulundurmaları gereklidir.

Adayların belirtilen tarihlerde sınav yerinde olmaları önemle duyurulur.


Nihai Aday Listesi Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

Nihai Aday Listesi Müze Görevlisi


MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

DUYURU

ü  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ,

ü  TEKNİKER,

ü  MÜZE GÖREVLİSİ

 

KADROLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE BAŞVURU YAPAN VE 26 OCAK 2020 TARİHİNDE YAPILAN YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR;

1-      Ek-1’de yer alan “Güvenlik Soruşturması Formu” 1 suret el yazısı ile doldurulacak ve imza edilecektir.

2-      Aynı Form, Bilgisayar ortamında doldurulup 2 suret çıktı alındıktan sonra ıslak imza ile imza edilecektir.

3-      Doldurulan forma (4*6) ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş VESİKALIK FOTOĞRAF yapıştırılacaktır. (Resimler Fotoğraf kısmına dijital olarak yapıştırılabilir, Vesikalık olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

4-      Güvenlik Soruşturması formunda yer alan bölüm veya istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru olarak yazılacaktır. (Eksik ve doğru olmayan bilgilerden aday sorumlu olacaktır).

5-      Adaylar Güvenlik Soruşturması Formuna nüfus cüzdanlarının önlü-arkalı fotokopisini eklemek suretiyle en geç 06.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar;

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş/İstanbul adresine POSTA ile gönderecektir.


Ek-1 (Boş Güvenlik Soruşturma Formu İçin Tıklayınız)

Ek-2 (Örnek Güvenlik Soruşturma Formu İçin Tıklayınız El Yazısı İle Yazılan)

Ek-3 (Örnek Güvenlik Soruşturma Formu İçin Tıklayınız Bilgisayar Ortamında Yazılan)


YILDIZ ÇİNİ VE PORSELEN SANAYİ İŞLETMESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAŞVURU YAPAN ADAYLAR 28 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE UYGULAMA SINAVINA TABİ TUTULACAKTIR.

ADAYLARA DUYRULUR.

El Dekor Ustası- Döküm Ustası – Model Kalıp Ustası Uygulama Sınavı Listesi


HEREKE HALI VE İPEKLİ DOKUMA FABRİKASINDA ÇALIŞMAK ÜZERE BAŞVURU YAPAN ADAYLAR 24-25-26 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE UYGULAMA SINAVINA TABİ TUTULACAKTIR.

ADAYLARA DUYRULUR.

Halı Dokuma Ustası Uygulama Sınavı Listesi.İpekli Dokuma Ustası Uygulama Sınavı Listesi.NOT : 1) Sınav sonuçlarına 11.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi AUZEF'ne iletilmek üzere, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir.

          2) Sözlü ve uygulama sınav yer ve tarihi www.millisaraylar.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.


26 OCAK 2020 TARİHİNDE YAPILAN YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAY LİSTESİ DUYURUSU

SINAV BAŞARI LİSTESİ KORUMA VE GÜVENLİK

SINAV BAŞARI LİSTESİ MÜZE GÖREVLİSİ

SINAV BAŞARI LİSTESİ TEKNİKER


MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIK İŞ POZİSYONLARINDAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN BEŞİKTAŞ 1. NOTERİ TARAFINDAN YAPILAN KURA ÇEKİMİ SONUCU UYGULAMA SINAVINA TABİ OLACAK ADAYLAR EKTE BULUNAN GÜVENLİK VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMUNU EL YAZISI İLE DOLDURARAK VE  2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF İLE BİRLİKTE PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

Güvenlik Formunu İndirmek İçin Tıklayınız


MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIK İŞ POZİSYONLARINDAN TEMZİLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN BEŞİKTAŞ 1. NOTERİ TARAFINDAN YAPILAN KURA ÇEKİMİ SONUCU UYGULAMA VE SÖZLÜ SINAVINA TABİ OLACAK ADAYLAR İÇİN 10-11 ŞUBAT 2020 TARİHLERİNDE UYGULAMA SINAVI YAPILACAKTIR.

ADAYLARA DUYRULUR


SINAV YERİ VE TARİHİ İÇİN TIKLAYINIZ.


28 OCAK 2020 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’DA İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.NOTERİ ARACILIĞIYLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ  CEMİL BİLSEL  SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN. KURA SONUCU BELİRLENEN ADAY LİSTESİ DUYURUSU

Temizlik Görevlisi Kura Sonuçları İçin Tıklayınız


 (26 OCAK 2020 TARİHİNDE   13:00 - 15:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILAN YAZILI SINAVA İLİŞKİN  SORU VE CEVAPLARI  )

Lisans Sınavı Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız

Önlisans Sınavı Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız

Lise Sınavı Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız


KURA İLE BELİRLENECEK ADAYLARIN KURA ÇEKİM İŞLEMİ 28 OCAK 2020 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’DA İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.NOTERİ ARACILIĞIYLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ  CEMİL BİLSEL  SALONU                                  Vezneciler / Fatih / İSTANBUL ADRESİNDE YAPILACAKTIR. KURA ÇEKİMİNE KATILMAK İSTEYEN ADAYLARA DUYURULUR

https://www.millisaraylar.gov.tr/kura.pdf


Yazılı Sınav Giriş Belgesi İçin Aşağıda Linki Tıklayın

https://millisaraylar.istanbul.edu.tr/auth


Sınav Duyurusu

https://www.millisaraylar.gov.tr/duyuru.pdf


Uygulamalı Sınava Tabi Olacak Adayların Listesi (Uygulama Sınavının Yeri ve Tarihi İdarece Daha Sonra Buradan Duyurulacaktır)

https://www.millisaraylar.gov.tr/uygulama.pdf


Yazılı Sınava Tabi Olacak Adayların Listesi

https://www.millisaraylar.gov.tr/yazili.pdf