Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular

DUYURU (18.05.2022)Sözleşmeli personel pozisyonunda 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan giriş sınavı sonucunda asıl başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri 15 (on beş) gün içerisinde (en geç 01 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim ederek göreve başlamaları gerekmektedir.

İstenilen belgelerle birlikte belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İstenen Belgeler;

1- Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,

2- KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),

3- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis belgesi veya E-Devlet Kapısı internet adresinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir).

5- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)

6- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).

7- Güncel tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İlgili sosyal güvenlik merkezinden alınmış veya e-Devlet şifresi ile barkodlu olarak oluşturulmuş belge)

8- Türkiye Halkbank Beşiktaş Şubesinden maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı.


Atanmaya Hak Kazananlara İlişkin Listeler;

1- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans) Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız. 

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans) Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız. 

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise) Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız. 
DUYURU (17.05.2022)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonunda 86 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 6 adet Büro Personeli giriş sınavı için başvuruda bulunan ve KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav yeri, tarihi ve saatleri belirlenmiş ve Kariyer Kapısı internet sitesine yüklenmiştir.

Kariyer Kapısına  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  e-Devlet şifresi ile erişim sağlanarak sözlü sınav yeri, tarihi ve saatleri görüntülenebilmektedir.

Adayların belirlenen tarih ve saatte, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı geçerli kimlik kartları ile birlikte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.DUYURU (12.05.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda 52 adet Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) unvanı için uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yeri, tarihi ve saatleri belirlenmiş ve Kariyer Kapısı internet sitesine yüklenmiştir.

Kariyer Kapısına  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  e-Devlet şifresi ile giriş yapılıp “Sınavlarım/Mülakatlarım” seçeneğine tıklanarak uygulamalı sınav yeri, tarihi ve saatleri görüntülenebilmektedir.

Adayların belirlenen tarih ve saatte, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı geçerli kimlik kartları ile birlikte uygulamalı sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.
DUYURU (12.05.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçları ve başarı puanları Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden açıklanmıştır. 

Adaylar, Kariyer Kapısına  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)   e-Devlet şifresi ile erişim sağlayarak giriş sınavı sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

İlanen Duyurulur.
DUYURU (29.04.2022)


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonunda 86 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 52 adet Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 6 adet Büro Personeli giriş sınavlarına yapılan başvuruların değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 

Değerlendirme sonuçlarına, e- Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)    internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir.

İlanen duyurulur.DUYURU (21.04.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Teknisyen, Tekniker, Destek Personeli (Şoför), Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru) ve Restoratör unvanları ile Mezkûr Kanun’un 4/D maddesine göre sürekli işçi kadrolarında Porselen İmal Ustası, Döşemeci, Gomalak Cila Ustası, Cam Ustası, Halı Dokuma Ustası ve İpekli Kumaş Dokuma Ustası unvanları için yapılan giriş sınavı sonucunda asıl başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri en geç 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenlerin ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İstenen Belgeler;

1 Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,

2 KPSS puanı ile başvuruda bulunulan kadrolar için KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),

3 Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis belgesi veya E-Devlet Kapısı internet adresinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir).

5 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)

6 T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).

7 Güncel tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İlgili sosyal güvenlik merkezinden alınmış veya e-Devlet şifresi ile barkodlu olarak oluşturulmuş belge)

8 Türkiye Halkbank Beşiktaş Şubesinden maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı.


Atamaya Hak Kazananlara İlişkin Listeler;

1. Teknisyen (Elektrik) 

2.  Teknisyen (Bilgisayar) 

3.      Teknisyen (Tesisat) 

4.       Teknisyen (Klima) 

5.  Teknisyen (Santral, Telefon ve Haberleşme) 

6.  Teknisyen (Metal İşleri) 

7. Tekniker (Elektrik)

8. Tekniker (Bilgisayar)

9. Tekniker (El Dekoru)

10. Tekniker (Seramik Model Kalıp)

11. Destek Personeli (Şoför)

12. Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru)

13. Restoratör (Obje Bakım ve Taşıma)

14. Restoratör (Metal - Lisans)

15. Restoratör (Metal - Ön Lisans)

16. Restoratör (Kağıt-Lisans)

17. Restoratör (Kağıt-Ön Lisans)

18. Restoratör (Tekstil-Lisans)

19. Restoratör (Kalemkar-Lisans)

20. Restoratör (Kalemkar-Ön Lisans)

21. Porselen İmal Ustası

22. Döşemeci

23. Gomalak Cila Ustası

24. Halı Dokuma Ustası

25. İpekli Kumaş Dokuma UstasıDUYURU (21.04.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında (İstanbul) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecelerde çalıştırılmak üzere 20 adet Milli Saraylar Uzman Yardımcısı kadrosu için yapılan giriş sınavı sonucunda asıl başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri en geç 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenlerin ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İstenen Belgeler;

1 Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,

2 KPSS puanı ile başvuruda bulunulan kadrolar için KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),

3 Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis belgesi veya E-Devlet Kapısı internet adresinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir).

5 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)

6 T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).

7 Güncel tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İlgili sosyal güvenlik merkezinden alınmış veya e-Devlet şifresi ile barkodlu olarak oluşturulmuş belge)

8 Türkiye Halkbank Beşiktaş Şubesinden maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı.


Atamaya Hak Kazananlara İlişkin Listeler;

1.   Grup Hukuk

2.   Grup İdari ve Mali İşler

3.   Grup Yapı Restorasyonu   

4.   Grup Konservasyon   

5.   Grup Müzecilik  DUYURU (15.04.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonunda 86 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 52 adet Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 6 adet Büro Personeli  alınacaktır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile 24 Nisan 2022 saat:23.59’a kadar elektronik ortamda yapılacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

İlana erişmek ve başvuru yapmak için  TIKLAYINIZ..DUYURU (14.04.2022)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonunda (30) adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi giriş sınavı için başvuruda bulunan ve KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav yeri, tarihi ve saatleri belirlenmiş ve Kariyer Kapısı internet sitesine yüklenmiştir.

Kariyer Kapısına  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile erişim sağlanarak sözlü sınav yeri, tarihi ve saatleri görüntülenebilmektedir.

Adayların belirlenen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.DUYURU (12.04.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Teknisyen, Tekniker, Destek Personeli (Şoför), Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru) ve Restoratör unvanları ile Mezkûr Kanun’un 4/D maddesine göre sürekli işçi kadrolarında Porselen İmal Ustası, Döşemeci, Gomalak Cila Ustası, Cam Ustası, Halı Dokuma Ustası ve İpekli Kumaş Dokuma Ustası unvanları için yapılan sözlü/mülakat sınav sonuçları ve başarı puanları Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden açıklanmıştır. 

Adaylar, Kariyer Kapısına (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  e-Devlet şifresi ile erişim sağlayarak giriş sınavı sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

İlanen Duyurulur.
DUYURU (12.04.2022)Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında (İstanbul) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecelerde çalıştırılmak üzere 20 adet Milli Saraylar Uzman Yardımcısı kadrosuna için yapılan sözlü sınav sonuçları ve başarı puanları Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden açıklanmıştır. 

Adaylar, Kariyer Kapısına (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  e-Devlet şifresi ile erişim sağlayarak giriş sınavı sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

İlanen Duyurulur.
DUYURU (06.04.2022)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonunda (30) adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına, e- Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)   internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir.

İlanen duyurulur.
DUYURU (15.03.2022)Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında (İstanbul) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecelerde çalıştırılmak üzere 20 adet Milli Saraylar Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuruda bulunan ve KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav yeri, tarihi ve saatleri belirlenmiş ve Kariyer Kapısı internet sitesine yüklenmiştir.

Kariyer Kapısına (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile erişim sağlanarak sözlü sınav yeri, tarihi ve saatleri görüntülenebilmektedir.

Adayların belirlenen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.


DUYURU (15.03.2022)Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Teknisyen, Tekniker, Destek Personeli (Şoför), Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru) ve Restoratör unvanları ile Mezkûr Kanun’un 4/D maddesine göre sürekli işçi kadrolarında Porselen İmal Ustası, Döşemeci, Gomalak Cila Ustası, Cam Ustası, Ustası Halı Dokuma Ustası ve İpekli Kumaş Dokuma Ustası unvanları için yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav yeri, tarihi ve saatleri belirlenmiş ve Kariyer Kapısı internet sitesine yüklenmiştir.

Kariyer Kapısına (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile erişim sağlanarak sözlü sınav yeri, tarihi ve saatleri görüntülenebilmektedir.

Adayların belirlenen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.DUYURU (15.03.2022)Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Bilgisayar Mühendisi, Müze Görevlisi, Büro Görevlisi ve Temizlik Görevlisi unvanları için yapılan giriş sınavı sonucunda aşağıdaki listelerde bilgileri yer alan nihai asıl başarılı adayların, aşağıda yazılı belgeleri en geç 01 Nisan 2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenlerin ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.

Bilgisayar Mühendisi Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız. 

Müze Görevlisi Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız. 

Büro Görevlisi Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız. 

Temizlik Görevlisi Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız. 

İstenen Belgeler;

1- Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,

2- KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),

3- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis belgesi veya E-Devlet Kapısı internet adresinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir).

5- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)

6- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).DUYURU (14.03.2022)Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Teknisyen, Tekniker, Destek Personeli (Şoför), Diğer Teknik Hizmet Personeli (el Dekoru) ve Restoratör unvanları ile Mezkûr Kanun’un 4/D maddesine göre sürekli işçi kadrolarında Porselen İmal Ustası, Döşemeci, Saat Ustası, Gomalak Cila Ustası, Ahşap Oyma Ustası, Cam Ustası, Halı Dokuma Ustası ve İpekli Kumaş Dokuma Ustası unvanları için yapılan uygulamalı sınav sonuçları Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden açıklanmıştır. 


Adaylar, Kariyer Kapısına (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  e-Devlet şifresi ile erişim sağlayarak giriş sınavı sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

İlanen Duyurulur.


DUYURU (09.03.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Müze Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Bilgisayar Mühendisi ve Çözümleyici unvanları için sözlü sınav sonuçları ve başarı puanları Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden açıklanmıştır. 

Adaylar, Kariyer Kapısına (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile erişim sağlayarak giriş sınavı sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

İlanen Duyurulur.
DUYURU (09.03.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonunda (30) adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvurular 09 Mart 2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp, 20 Mart 2022 tarihinde saat:23.59’da sona erecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir

İlana erişmek ve başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.


DUYURU (24.02.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda lisans, ön lisans ve lise mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için yapılan giriş sınavı sonucunda Ek-1 (lisans), Ek-2 (ön lisans) ve Ek-3 (lise) listede bilgileri yer alan nihai asıl başarılı adayların, aşağıda yazılı belgeleri en geç 11 Mart 2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenlerin ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.

Ek-1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans) Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız.

Ek-2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans) Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız.

Ek-3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise) Nihai Başarı Listesi. Tıklayınız.


İstenen Belgeler;

1- Öğrenim/mezuniyet veya denklik belgesinin aslı (Personel Dairesi Başkanlığı görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir yapılabilir) veya Noter onaylı sureti ya da E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi,

2- KPSS Sonuç Belgesi (sınav başvurusunda bulunulan KPSS puanına ilişkin),

3- Sağlık Kurulu Raporu ("görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis belgesi veya E-Devlet Kapısı internet adresinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir).

5- 2 adet 50 mm X 60 mm, ebadında beyaz fonda son 6 (altı) ay içinde çekilmiş resmi kılık ve kıyafet hükümlerine uygun vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Dijital Biyometrik Fotoğraf kabul edilir.)

6- Geçerlilik süresi devam eden Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).

7-     T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir).
DUYURU (17.02.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Teknisyen, Tekniker, Destek Personeli (Şoför), Diğer Teknik Hizmet Personeli (el Dekoru) ve Restoratör unvanları ile Mezkûr Kanun’un 4/D maddesine göre sürekli işçi kadrolarında Porselen İmal Ustası, Döşemeci, Saat Ustası, Gomalak Cila Ustası, Ahşap Oyma Ustası, Cam Ustası, Halı Dokuma Ustası ve İpekli Kumaş Dokuma Ustası unvanları için uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yeri, tarihi ve saatleri belirlenmiş ve Kariyer Kapısı internet sitesine yüklenmiştir.

Kariyer Kapısına (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile erişim sağlanarak uygulamalı sınav yeri, tarihi ve saatleri görüntülenebilmektedir.

Adayların belirlenen tarih ve saatte uygulamalı sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.
DUYURU (17.02.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda lisans, ön lisans ve lise mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanları için sözlü sınav sonuçları ve başarı puanları Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden açıklanmıştır. 

Adaylar, Kariyer Kapısına (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile erişim sağlayarak giriş sınavı sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

İlanen Duyurulur.DUYURU (07.02.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımına ilişkin Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden elektronik ortamda Teknisyen, Tekniker, Destek Personeli (Şoför), Diğer Teknik Hizmet Personeli (el Dekoru) ve Restoratör unvanları ile Mezkûr Kanun’un 4/D maddesine göre sürekli işçi kadroları için yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Sınav Komisyonu Kararına göre sınava çağırılmaya hak kazanan adayların başvuruları onaylanmıştır.

Başvurusu onaylanan adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinde yer alan “Başvurularım” kısmında yer alan “Değerleme Sonuçları” hanesine tıklayarak, ilk aşama durumunu “olumlu” olarak görüntüleyebilmektedir.

Başvurusu onaylanan adaylara yapılacak uygulamalı sınavın tarihi, saati ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

İlanen Duyurulur.DUYURU (24.01.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımına ilişkin Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden elektronik ortamda Teknisyen, Tekniker, Destek Personeli (Şoför), Diğer Teknik Hizmet Personeli (el Dekoru) ve Restoratör unvanları ile Mezkûr Kanun’un 4/D maddesine göre sürekli işçi kadroları için yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Değerlendirme sonuçlarına, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden adayların e- Devlet şifresi ile erişim sağlanabilmektedir.

Başvurusu onaylanan adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sistem üzerinde yer alan “Başvurularım” kısmından ilgili ilanı görüntüleyebilmektedir.

Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar ile KPSS puan sıralamasına giremediği için başvurusu iptal edilen adaylar ise “İptal edilen başvurularım” kısmında yer alan “Durum” hanesinden başvuru iptal sebebini görebilmektedir.

“Aday KPSS puan sıralamasına giremedi” yazısının altında yer alan “?” (soru işareti) ne tıklandığında adayın KPSS puan sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı öğrenilebilmektedir.

İlanen duyurulur.


DUYURU (17.01.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Müze Görevlisi, Büro Görevlisi, Bilgisayar Mühendisi, Çözümleyici ve Temizlik Görevlisi(Destek Personeli) unvanları için sözlü sınava çağırılmaya hak kazanan adaylara 24.01.2022-16.02.2022 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav yeri, tarih ve saatine ilişkin bilgiler, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak görüntülenebilmektedir.

İlanen Duyurulur.


DUYURU (14.01.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Müze Görevlisi, Büro Görevlisi, Bilgisayar Mühendisi, Çözümleyici ve Temizlik Görevlisi(Destek Personeli) unvanları için yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Sınav Komisyonu Kararına göre sınava çağırılmaya hak kazanan adayların başvuruları onaylanmıştır.

Başvurusu onaylanan adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sistem üzerinde yer alan “Başvurularım” kısmından ilgili ilanı görüntüleyebilmektedir.

Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar ile KPSS puan sıralamasına giremediği için başvurusu iptal edilen adaylar ise “İptal edilen başvurularım” kısmında yer alan “Durum” hanesinden başvuru iptal sebebini görebilmektedir.

“Aday KPSS puan sıralamasına giremedi” yazısının altında yer alan “?” (soru işareti) ne tıklandığında adayın KPSS puan sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı öğrenilebilmektedir.

İlanen duyurulur.DUYURU (03.01.2022)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel alımına ilişkin Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden elektronik ortamda Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Müze Görevlisi, Büro Görevlisi, Bilgisayar Mühendisi, Çözümleyici ve Temizlik Görevlisi(Destek Personeli) unvanları için yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden adayların e- Devlet şifresi ile erişim sağlanabilmektedir.


İlanen duyurulur.


DUYURU (31.12.2021)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında (İstanbul) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecelerde çalıştırılmak üzere 20 adet Milli Saraylar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacaktır. 

Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvurular 31 Aralık 2021 tarihinde saat:11.00’da başlayıp, 14 Şubat 2022 tarihinde saat:23.59’da sona erecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan veya ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

İlana erişmek ve başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.


DUYURU (15.12.2021)


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre (203) sözleşmeli personel ve 4857 sayılı İş Kanununa göre (29) sürekli işçi alınacaktır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 24 Aralık 2021 tarihinde saat:23.59’da sona erecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ilana erişmek ve başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

Sürekli İşçi alımına ilişkin ilana erişmek ve başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.


DUYURU (14.07.2021)


ÖSYM’nin 2021/1 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilmeye hak kazanan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 06/08/2021 Cuma günü 18:00’a kadar kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen Belgeler:

1-    Başvuru Dilekçesi (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)

2-    Açıktan Atanma Başvuru Formu (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)

3-    Öğrenim belgesi örneği (Belgenin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir. Ayrıca www. turkiye. gov. tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınacak Mezun Belgesi de kabul edilecektir. )

4-    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi) (www.turkiye.gov.tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. )

5-    İki adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik'in 10. maddesine uygun olmalı)

6-    Nüfus cüzdanı aslı ibraz edilerek fotokopisi alınacak

7-    Personel Bilgi Formu (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)

8-    Aile durum bildirimi (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)

9-    Mal Bildirimi formu (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır)

11- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (Nüfus İl/İlçe Müdürlüklerinden veya www. turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir. )

12- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

13- Adli Sicil Kaydı (Adliyelerden ya da www. turkiye. gov. tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. )

14- Güvenlik Soruşturması Formu (Örneği aşağıda ekte yer almaktadır.)

 

Not: Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanlar çalıştıkları kurumdan, çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenler (istifa, müstafi vb.) ise son ayrıldıkları kurumdan hizmet belgesi alarak istenilen evraklarla birlikte belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

 

EK: Form Örnekleri İçin Tıklayınız…


DUYURU (14.07.2021)


Ankara Palas yerleşkesi için düzenlenen Toplum Yararına Programa başvuruda bulunan adaylara 16.07.2021 Cuma günü saat 10:00'da mülakat yapılacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte Ankara Palas binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. (Adres: Doğanbey Mh, Cumhuriyet Cd. No:9, 06030 Altındağ/ANKARA)


 

EK: Başvuran Adayların Listesi İçin Tıklayınız.DUYURU (12.07.2021)

 

İstanbul Avrupa yakası için düzenlenen Toplum Yararına Programa başvuruda bulunan adaylara 13.07.2021 Salı günü saat 09:30'da mülakat yapılacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte Personel Dairesi Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. (Adres: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı 34357 Beşiktaş/İSTANBUL)

 

EK: Başvuran Adayların Listesi İçin Tıklayınız.


DUYURU (06.07.2021)


İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programa başvuruda bulunan adayların ibraz etmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

İstenen Belgeler İçin TIKLAYINIZ.


DUYURU (02.06.2021)


TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında başvuruda bulunan adaylara 31.05.2021 tarihinde yapılan mülakat neticesinde aşağıda bilgileri yer alan katılımcıların göreve başlamaları uygun görülmüştür. İlanen duyurulur.


Göreve Başlaması Uygun Görülen Katılımcı Listesi İçin Tıklayınız.
DUYURU (29.05.2021)


TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında başvuruda bulunan adaylara 31.05.2021 Pazartesi günü saat 10:30'da mülakat yapılacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte HES kodları ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığı'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.DUYURU (25.05.2021)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Çalışma Programı) kapsamında, Başkanlığımıza bağlı İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan birimlerde çevre temizliği alanında istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanlar, aşağıdaki belgeleri 28/05/2021 tarihi Cuma günü saat 16:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Sağlık Raporu (Aile Hekiminden Alınabilir),

3- SGK tescil kaydı ve SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden barkodlu çıktı veya ilgili SGK Merkezinden onaylı belge),

4- Emekli ve malûl aylığı almadığına ilişkin yazı,

5- E-Devletten alınacak tüm aileyi gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,

6- Aynı hanede ikamet eden her birey için (eş, çocuk, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba ve kardeş ile varsa diğerleri); E-Devletten alınacak SGK hizmet dökümü ile çalışıyor ise maaş bordrosu,(Esnaflar için son aya ilişkin Gelir Vergisi beyannamesi), emekli ise emeklilik maaş bordrosu,

7- E-Devletten alınacak adli sicil kaydı,

8- Öğrenci olmadığını dair yazı (Açık lise ve açıköğretim öğrencisi hariç)

9- 1 Adet fotoğraf,

NOT: Yukarıda istenen belgelerle eksiksiz olarak gelinmesi ve getirilen belgelerin incelenmesi sonucunda; aynı hanede ikamet eden aile bireylerinin taahhüt edilen toplam gelirlerinin net asgari ücretin bir buçuk katını (yaklaşık 4.238,85 TL) aşanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

EK: Başvuran Adayların Listesi İçin Tıklayınız.


DUYURU (29.03.2021)


Başkanlığımız sözleşmeli Restoratör ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, Ek-1 listede bilgileri yer alan adaylar Ek-2’de yazılı belgeleri en geç 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayanların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.

 

 Ek-1) Restoratör nihai başarı listesi için tıklayınız.

 Ek-2)  İstenilen belgeler için tıklayınız.DUYURU (19.03.2021)

 

Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli Restoratör olarak çalıştırılmak üzere 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılan mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olmuştur.

 

Sonuçlara itirazlar; 19-25 Mart 2021 tarihleri ve (09:00-18:00) saatleri arasında ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, adı, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

 

Başarılı Olan Adayların Listesi. Tıklayınız.


DUYURU (08.03.2021)Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli Restoratör olarak çalıştırılmak üzere 31 Ekim 2020 – 04 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Mülakat (Sözlü) Sınavı Yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresinde hazır bulunmaları, ilanen duyurulur.

(Not: COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Sınav Girişinde Hayat Eve Sığar Uygulaması Üzerinden Alınan HES Kodu Kontrolü Yapılacaktır.)

 


Restoratör Mülakat (Sözlü) Sınavına Katılacak Adaylar ve Sınav Tarihleri. Tıklayınız.


DUYURU (23.02.2021)

 

Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli Restoratör olarak çalıştırılmak üzere 31 Ekim 2020 – 04 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan uygulama sınav sonuçlarına yapılan itirazların, Sınav Komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olarak mülakat (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanmıştır.

Mülakat (sözlü) sınav yeri ve tarihleri bilâhare duyurulacaktır.

 

Restoratör Mülakat (Sözlü) Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi. Tıklayınız.


DUYURU (08.02.2021)

 

Başkanlığımız Restoratör unvanında sözleşmeli personel ihtiyacını karşılamak üzere Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yapılan uygulama sınavı sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olmuştur.

Sonuçlara itirazlar; 08-12 Şubat 2021 tarihleri ve (10:00-16:00) saatleri arasında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.


Restoratör Başarı Listesi. Tıklayınız.

 


DUYURU (01.02.2021)

 

EKPSS sonuçlarına göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kadrolarına yerleştirilmeye hak kazananların, yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içerisinde Değerlendirme Komisyonunca incelenmek üzere aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde haklı ve geçerli mazereti olmaksızın başvuru yapmayan adaylar yerleştirilme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

 

Başvuru Belgeleri İçin Tıklayınız


DUYURU (28.12.2020)


Restoratör Uygulama (Beceri) Sınav Takvimi, Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonları geçici sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarından dolayı Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yeniden güncellenmiştir. Daha önce ilan edilen ancak mücbir sebeplerle yapılamayan ve yapılacak (ertelenenler dâhil) Sınav Takvimi 25 Ocak-04 Şubat 2021 tarihleri arasında hafta içi yapılacak şekilde yeniden planlanmıştır.

31 Ekim - 1 Şubat 2021 tarihleri arasında sınav tarihlerine denk gelen günlerde Covid-19 nedeniyle karantina veya filyasyonda olduklarını belgeleyen ve belgelerini 01.02.2021 tarihine kadar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına teslim eden adaylar 116-117. Gruplarda uygulama sınavlarına katılacaklardır.


Erteleme duyurusuna erişmek için tıklayınız.


DUYURU (01.12.2020)


Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak Restoratör Uygulama (Beceri) Sınavları Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 16-17 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir.

Erteleme duyurusuna erişmek için tıklayınız.


DUYURU (18.11.2020)


Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılan Restoratör Uygulama (Beceri) sınavları ile ilgili sınav saatlerinde değişikliğe gidilmiştir. 21.11.2020 tarihi dahil olmak üzere bu tarih ve sonrasında yapılacak olan sınavlar daha önce ilan edilen tarihlerde ve sınav merkezlerinde adayların Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sınava katılmaları gerekmektedir. 

Detayılı bilgi için tıklayınız


DUYURU (28.10.2020)


Restoratör adaylarına yapılacak uygulama sınavına ilişkin Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bilgilendirme duyurusu yapılmıştır. Sınava girecek adaylar tarafından bilgilendirme duyurusuna “http://sislimem.meb.k12.tr/icerikler/milli-saraylar-idaresi-baskanligina-sozlesmeli-personel-alimi-uygulama-beceri-sinavi-konulari-ve-aciklamalar_10091884.html” adresinden ulaşım sağlanabilir.


DUYURU (20.10.2020)


657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak Başkanlığımızda istihdam edilecek Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilen ve mesleki uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylara Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce “uygulama sınavı” yapılacaktır.

Sınav; Şişli Mesleki Eğitim Merkezi (Gülbahar Mah.  Cemal Sururi Sk. Selahattin Eyyubi Ortaokulu Yanı No: 42/888 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: 0 212 276 12 91) ile Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (Büyükdere Cad. No:167 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul Tel: 0212 275 33 30) kurulacak sınav merkezlerinde 31.10.2020 – 10.01.2021 tarihleri arasında icra edilecektir.

Uygulama sınavına katılacak adayların listesi aşağıda yayınlanmıştırAdayların, belirtilen tarih ve saatte ilgili sınav merkezinde kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. İlanen duyurulur.


Sınava Katılacak Aday Listesi. Tıklayınız


DUYURU (31.08.2020)


Başkanlığımız Demir Teneke, İnşaat, İskele, Kalemkâr, Kurşun, Marangoz, Parke Cila, Şutuk ve Taş Ustası unvanlarında sürekli işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan asil başarılı adaylar Ek-10’da yazılı belgeleri en geç 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 16:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayan adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.


Ek-1) Demir Teneke Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-2) İnşaat Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-3) İskele Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-4) Kalemkâr Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-5) Kurşun Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-6) Marangoz Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-7) Parke Cila Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-8) Şutuk Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-9) Taş Ustası listesi. Tıklayınız

Ek-10) İstenen Belgeler


DUYURU (25.08.2020)


Başkanlığımız Demir Teneke, İnşaat, İskele, Kalemkâr, Kurşun, Marangoz, Parke Cila, Şutuk ve Taş Ustası unvanlarında sürekli işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olmuştur.

Sonuçlara itirazlar; 25-29 Ağustos 2020 tarihleri ve (09:00-18:00) saatleri arasında    (29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:00 a kadar) ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

 

Demir Teneke Ustası listesi. Tıklayınız

İnşaat Ustası listesi. Tıklayınız

İskele Ustası listesi. Tıklayınız

Kalemkâr Ustası listesi. Tıklayınız

Kurşun Ustası listesi. Tıklayınız

Marangoz Ustası listesi. Tıklayınız

Parke Cila Ustası listesi. Tıklayınız

Şutuk Ustası listesi. Tıklayınız

Taş Ustası listesi. TıklayınızDUYURU (25.08.2020)


Başkanlığımız Temizlik Görevlisi, Cilt/Kağıt, Döküm, El Dekor, Elektrik, Halı Dokuma, İpekli Dokuma, Mobilya ve Sıhhi Tesisat Ustası unvanlarında sürekli işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan asil başarılı adaylar Ek-12’de yazılı belgeleri en geç 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayan adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.

 

Ek-1)  Temizlik Görevlisi Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-2)  Temizlik Görevlisi Yedek Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-3)  Cilt/Kağıt Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-4)  Döküm Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-5)  El Dekor Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-6)  El Dekor Ustası Yedek Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-7)  Elektrikçi Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-8)  Halı Dokuma Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-9)  İpekli Dokuma Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-10) Mobilya Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-11) Sıhhi Tesisat Ustası Asil Başarılı listesi. Tıklayınız

Ek-12) İstenen BelgelerDUYURU (13.08.2020)


Başkanlığımız Temizlik Görevlisi ile Cilt/Kağıt, Döküm, El Dekor, Elektrik, Halı Dokuma, İpekli Dokuma, Mobilya, Model Kalıp ve Sıhhi Tesisat Ustası unvanlarında sürekli işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan uygulama ve mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olmuştur.


Sonuçlara itirazlar; 13-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında (Pazar hariç) mesai saatleri içerisinde ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.


Asil olarak başarılı olan Temizlik Görevlisi listesi. Tıklayınız

Yedek olarak başarılı olan Temizlik Görevlisi listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Cilt/Kağıt Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Döküm Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan El Dekor Ustası listesi. Tıklayınız

Yedek olarak başarılı olan El Dekor Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Elektrikçi listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Halı Dokuma Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan İpekli Dokuma Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Mobilya Ustası listesi. Tıklayınız

Asil olarak başarılı olan Sıhhi Tesisat Ustası listesi. TıklayınızDUYURU (14.07.2020)

Başkanlığımız sürekli işçi kadroları için; 10-11 Şubat 2020 ve 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan uygulama sınavlarında başarılı olan Temizlik Görevlisi adayları ile 15 Haziran – 02 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavlarında başarılı olan Marangoz, Demir Teneke, İnşaat, İskele, Kalemkâr, Kurşun, Parke Cila, Şutuk ve Taş Ustası adaylarına                28-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında Mülakat (Sözlü) Sınavı Yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul adresinde hazır bulunmaları, ilanen duyurulur


 Demir Teneke Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi 

 İnşaat Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 İskele Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Kalemkâr Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Kurşun Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Marangoz Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Parke Cila Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Şutuk Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Taş Ustası Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 Temizlik Görevlisi Sözlü Mülakata Katılacak Adayların Listesi

 


DUYURU (07.07.2020)

Başkanlığımız Müze Görevlisi ve Tekniker unvanlarında sözleşmeli personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yazılı ve/veya uygulama ile mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylardan başarılı olan, Ek-1(Müze Görevlisi) ve Ek-3(Tekniker) listede adı, soyadı ve aday numarası yazılı olan asil adaylar Ek-4’de yazılı belgeleri en geç 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayan adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır. Ek-1) Müze Görevlisi Nihai başarı listesi (asil) için tıklayınız.

 Ek-2) Müze Görevlisi Nihai başarı listesi (yedek) için tıklayınız.

 Ek-3) Tekniker Nihai başarı listesi (asil) için tıklayınız.

 Ek-4) İstenilen belgeler için tıklayınız.DUYURU (30.06.2020)

Başkanlığımız Müze Görevlisi ve Tekniker unvanlarında sözleşmeli personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yazılı ve/veya uygulama ile mülakat (sözlü) sınavları sonucunda, aşağıda bilgileri yer alan adaylar başarılı olarak belirlenmiştir.

Sonuçlara itirazlar; 30 Haziran – 04 Temmuz 2020 tarihleri ve (09:00-18:00) saatleri arasında (04 Temmuz 2020 Cumartesi 18:00 a kadar) ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyadı, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

 

Asil olarak başarılı olan Müze Görevlisi listesi. Tıklayınız

Yedek olarak başarılı olan Müze Görevlisi listesi. Tıklayınız

 

Asil olarak başarılı olan Tekniker listesi. TıklayınızDUYURU (02.06.2020)

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler gereği Personel alımına yönelik ertelenen mülakat ve uygulama sınavlarının tarihleri yeniden belirlenmiştir.  Mülakat ve uygulama sınavlarına ilişkin listeler aşağıda ilan edilmiştir. Adayların belirlenen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İLANEN DUYURULUR

 

Cilt Kâğıt Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

El Dekor – Model Kalıp – Döküm Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Elektrik Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Halı Dokuma – İpekli Dokuma Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Mobilya Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Müze Görevlisi Mülakata Girecek Adayların Listesi

Sıhhi Tesisat Ustası Mülakata Girecek Adayların Listesi

Tekniker Mülakata Girecek Adayların Listesi

Cam ve Çerçeve Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Demir Teneke Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

İnşaat Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

İskele Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Kalemkâr Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Kurşun Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Marangoz Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Parke Cila Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Şutuk Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi

Taş Ustası Uygulama Sınavına Girecek Adayların Listesi


Koruma ve Güvenlik Görevlileri Hizmet Sözleşmesi


NOT: Adayların Covid-19 salgınına karşı Kamu otoritelerince alınan tedbirlere uymaları önemle rica olunur.

DUYURU

Başkanlığımıza bağlı birimlerin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak başvuruda bulunan adaylardan 26 Ocak 2020 tarihinde yapılan yazılı ve 02-16 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan mülakat (sözlü) sınavlarında başaralı olan Ek-1 listede adı ve soyadı, aday numarası yazılı olan asil adaylar Ek-3 de yazılı belgeleri en geç 01 Temmuz 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

15 Haziran 2020 tarihinden önce belgesini teslim edenler 15 Haziran 2020 tarihinde, bu tarihten sonra teslim edenler ise teslim tarihini takip eden gün göreve başlatılacaktır.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile haklı ve geçerli mazereti olmayan adayların ataması iptal edilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama hakkından feragat etmiş sayılır.


İLANEN DUYURULUR

 Ek-1) Nihai başarı listesi (asil) için tıklayınız.

 Ek-2) Nihai başarı listesi (yedek) için tıklayınız.

 Ek-3) İstenilen belgeler için tıklayınız.
DUYURU 

26 Ocak 2020 tarihinde yapılan yazılı sınav ve 02-16 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan mülakat (sözlü) sınavında 60 (baraj puanı) ve üzerinde puan alanların yazılı ve sözlü sınavda almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanları neticesinde 150 aday asil, 34 aday ise yedek olarak belirlenmiştir.

Sınav sonuçlarına itirazlar; 11-15 Mayıs 2020 tarihleri ve (09.00-18.00) saatleri arasında ilgili sınav kuruluna bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Kimlik numarası, ad, soyad, ıslak imzası, adresi olmayan ve faksla yapılan dilekçeler ile yukarıda yazılan tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

İLANEN DUYRULUR 

  Asil olarak başarılı olan adayların listesi. Tıklayınız

  Yedek olarak başarılı olan adayları listesi. TıklayınızDünyayı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı alınan ulusal ve uluslararası tedbirler çerçevesinde Personel alımına yönelik yapılacak olan mülakat ve uygulama sınavları  (daha önce ertelenmiş sınavlar dahil) ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenen mülakat ve uygulama sınav tarihleri ayrıca ilan edilecektir.


Duyuru


02 – 10 Mart 2020 Tarihleri Arasında Uygulama Sınavına Katılacak Meslekler ve Sınav Tarihleri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir.

Not: Mesleki Okuldan Mezuniyeti Olmayan Adaylar Ustalık Belgelerini Yanlarında Bulundurmaları Gerekmektedir.


Cilt Kağıt Ustası Sınav Yeri ve Tarihi İçin Tıklayınız
Elektrikçi Sınav Yeri ve Tarihi İçin Tıklayınız
Mobilya Ustası Sınav Yeri ve Tarihi İçin Tıklayınız
Tesisat Ustası Sınav Yeri ve Tarihi İçin Tıklayınız26 Ocak 2020 Tarihinde Yapılan Yazılı Sınavında Başarılı Olan Ve Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Müze Görevlisi Adayları İçin 02-19 Mart 2020 Tarihleri Arasında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul’da Sözlü Sınav Yapılacaktır.

NOT: Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınavına katılacak adaylardan istenilen Silahlı Özel Güvenlik belgesini veya bu belgeyi almak için ilgili kuruluşa yapılmış olunan kayıt ya da belgeyi almaya hak kazanmıştır yazısını yanlarında bulundurmaları gereklidir.

Adayların belirtilen tarihlerde sınav yerinde olmaları önemle duyurulur.


Nihai Aday Listesi Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

Nihai Aday Listesi Müze Görevlisi


MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

DUYURU

ü  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ,

ü  TEKNİKER,

ü  MÜZE GÖREVLİSİ

 

KADROLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE BAŞVURU YAPAN VE 26 OCAK 2020 TARİHİNDE YAPILAN YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR;

1-      Ek-1’de yer alan “Güvenlik Soruşturması Formu” 1 suret el yazısı ile doldurulacak ve imza edilecektir.

2-      Aynı Form, Bilgisayar ortamında doldurulup 2 suret çıktı alındıktan sonra ıslak imza ile imza edilecektir.

3-      Doldurulan forma (4*6) ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş VESİKALIK FOTOĞRAF yapıştırılacaktır. (Resimler Fotoğraf kısmına dijital olarak yapıştırılabilir, Vesikalık olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

4-      Güvenlik Soruşturması formunda yer alan bölüm veya istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru olarak yazılacaktır. (Eksik ve doğru olmayan bilgilerden aday sorumlu olacaktır).

5-      Adaylar Güvenlik Soruşturması Formuna nüfus cüzdanlarının önlü-arkalı fotokopisini eklemek suretiyle en geç 06.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar;

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş/İstanbul adresine POSTA ile gönderecektir.


Ek-1 (Boş Güvenlik Soruşturma Formu İçin Tıklayınız)

Ek-2 (Örnek Güvenlik Soruşturma Formu İçin Tıklayınız El Yazısı İle Yazılan)

Ek-3 (Örnek Güvenlik Soruşturma Formu İçin Tıklayınız Bilgisayar Ortamında Yazılan)


YILDIZ ÇİNİ VE PORSELEN SANAYİ İŞLETMESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAŞVURU YAPAN ADAYLAR 28 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE UYGULAMA SINAVINA TABİ TUTULACAKTIR.

ADAYLARA DUYRULUR.

El Dekor Ustası- Döküm Ustası – Model Kalıp Ustası Uygulama Sınavı Listesi


HEREKE HALI VE İPEKLİ DOKUMA FABRİKASINDA ÇALIŞMAK ÜZERE BAŞVURU YAPAN ADAYLAR 24-25-26 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE UYGULAMA SINAVINA TABİ TUTULACAKTIR.

ADAYLARA DUYRULUR.

Halı Dokuma Ustası Uygulama Sınavı Listesi.İpekli Dokuma Ustası Uygulama Sınavı Listesi.NOT : 1) Sınav sonuçlarına 11.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi AUZEF'ne iletilmek üzere, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir.

          2) Sözlü ve uygulama sınav yer ve tarihi www.millisaraylar.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.


26 OCAK 2020 TARİHİNDE YAPILAN YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAY LİSTESİ DUYURUSU

SINAV BAŞARI LİSTESİ KORUMA VE GÜVENLİK

SINAV BAŞARI LİSTESİ MÜZE GÖREVLİSİ

SINAV BAŞARI LİSTESİ TEKNİKER


MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIK İŞ POZİSYONLARINDAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN BEŞİKTAŞ 1. NOTERİ TARAFINDAN YAPILAN KURA ÇEKİMİ SONUCU UYGULAMA SINAVINA TABİ OLACAK ADAYLAR EKTE BULUNAN GÜVENLİK VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMUNU EL YAZISI İLE DOLDURARAK VE  2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF İLE BİRLİKTE PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

Güvenlik Formunu İndirmek İçin Tıklayınız


MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIK İŞ POZİSYONLARINDAN TEMZİLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN BEŞİKTAŞ 1. NOTERİ TARAFINDAN YAPILAN KURA ÇEKİMİ SONUCU UYGULAMA VE SÖZLÜ SINAVINA TABİ OLACAK ADAYLAR İÇİN 10-11 ŞUBAT 2020 TARİHLERİNDE UYGULAMA SINAVI YAPILACAKTIR.

ADAYLARA DUYRULUR


SINAV YERİ VE TARİHİ İÇİN TIKLAYINIZ.


28 OCAK 2020 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’DA İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.NOTERİ ARACILIĞIYLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ  CEMİL BİLSEL  SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN. KURA SONUCU BELİRLENEN ADAY LİSTESİ DUYURUSU

Temizlik Görevlisi Kura Sonuçları İçin Tıklayınız


 (26 OCAK 2020 TARİHİNDE   13:00 - 15:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILAN YAZILI SINAVA İLİŞKİN  SORU VE CEVAPLARI  )

Lisans Sınavı Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız

Önlisans Sınavı Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız

Lise Sınavı Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız


KURA İLE BELİRLENECEK ADAYLARIN KURA ÇEKİM İŞLEMİ 28 OCAK 2020 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’DA İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.NOTERİ ARACILIĞIYLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ  CEMİL BİLSEL  SALONU                                  Vezneciler / Fatih / İSTANBUL ADRESİNDE YAPILACAKTIR. KURA ÇEKİMİNE KATILMAK İSTEYEN ADAYLARA DUYURULUR

https://www.millisaraylar.gov.tr/kura.pdf


Yazılı Sınav Giriş Belgesi İçin Aşağıda Linki Tıklayın

https://millisaraylar.istanbul.edu.tr/auth


Sınav Duyurusu

https://www.millisaraylar.gov.tr/duyuru.pdf


Uygulamalı Sınava Tabi Olacak Adayların Listesi (Uygulama Sınavının Yeri ve Tarihi İdarece Daha Sonra Buradan Duyurulacaktır)

https://www.millisaraylar.gov.tr/uygulama.pdf


Yazılı Sınava Tabi Olacak Adayların Listesi

https://www.millisaraylar.gov.tr/yazili.pdf