Zeyilname - Elektrik ve elektronik sistemlerin, cihaz ve ekipmanların periyodik bakım ve onarım hizmetinin yaptırılması

ZEYİLNAME

 

Tarih   :26/02/2021

Zeyilname No:1

 

 

2021/92304  sayılı “Elektrik ve elektronik sistemlerin, cihaz ve ekipmanların periyodik bakım ve onarım hizmetinin yaptırılması” işine ait ihale dokümanında sehven yer alan  İdari Şartnamenin 7.5.6. maddesi, Teknik Şartnamenin 3.35. maddesinin son bendi ve  İlanın 4.5.3. maddesindeki  “İstekli, söz konusu sistemler için üretici veya distribütör firmasınca verilmiş olan yetki belgesi, üretici veya distribütör firma değil ise Yetkili Servis Belgesi'ne sahip olmalıdır. ” cümlesi kaldırılmıştır.