Tarihî Şahsiyetler

 Sultan Abdülaziz


Sultan II. Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultan'ın oğlu olan 32. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz (1830-1876); Akşehirli Hasan Fehmi Efendi'den Arapça, Arap edebiyatı ve şer‘i ilimler derleri ; Qués ve Schranz'dan da resim dersleri almıştır, bestekar Yusuf Paşa'dan müzik dersleri almıştır. Spor ve resim ile ilgilenmiştir. Sultan Abdülaziz fetihler için Batı’ya yönelen Osmanlı sultanlarından uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa hanedanlarının davetlisi olarak Avrupa’ya giden Osmanlı padişahıdır. 1867 yılında yaptığı Avrupa seyahati dönemin basınının heyecanla takip ettiği bir olay olmuştur. Koleksiyon oluşturmak için tablo satın alan, resim ve müziğe karşı ilgi ve yeteneği ile tanınan Sultan Abdülaziz kendisinin at üzerinde heykelini yaptırmıştır. İlk Türk fuarı Sergi-i Umumi-i Osmani'nin Sultanahmet Meydanı'nda 1863 yılında açılması, 1864 yılında genel nüfus sayımının yapılması, Tersane ve Tophane'nin modernleşmesi, Feshane'nin genişletilmesi, İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demiryolu, bütün vilayetleri kapsayan telgraf şebekesinin oluşturulması, atlı tramvay, Osmanlı donanmasının güçlendirilmesi, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi), Darülfünun, Darülmuallimat, Sanayi Mektebleri ve Tıbbiye gibi yenilikler yaşanmıştır. 30 Mayıs 1876 tarihinde tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine yeğeni Sultan V. Murad padişah olmuştur. Sultan Abdülaziz 1876 yılında Feriye Sarayında ölmüştür ve divanyolu'ndaki babası Sultan II. Mahmud'un türbesine gömülmüştür.