Tarihî Şahsiyetler

 Sultan VI. Mehmed Vahideddin


Sultan Abdülmecid ile Gülüstû Kadınefendi’nin oğlu olan 36. Osmanlı padişahı VI. Mehmed Vahideddin'i (1861-1926), annesi ve babasının ölmesi üzerine, Sultan Abdülmecid'in eşlerinden Şayeste Kadınefendi yetiştirmiştir. Sultan Vahideddin, fıkıhla ilgilenmiş ve nota koleksiyonu yapmıştır. 1917 yılında Padişah’ı temsilen veliahd olarak Almanya'ya yaptığı gezide kendisine Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) eşlik etmiştir. 1918 yılnda da Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz-Joseph'in cenaze töreni için Padişah’ı temsilen Viyana'ya gitmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde boğazların savaş gemilerine açılması, ordunun derhal terhisi, silah ve cephanenin müttefiklere teslimi gibi ağır şartlardan oluşan Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. 2 Kasım 1918 tarihinde İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri Enver, Talat ve Cemal Paşalar ile Dr. Nazım ve Dr. Bahaeddin Şakir beyler Avrupa'ya kaçmıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Milli Mücadele’de başarılı olunup, işgal güçleri Anadolu'dan çıkartılmıştır. 1 Kasım 1922'de Ankara hükümeti tarafından saltanatın kaldırılmasından sonra yalnızca Halife unvanı kalan Sultan Vahideddin, 15 gün Yıldız Sarayı'nda kaldıktan sonra, 17 Kasım sabahı Dolmabahçe Sarayı rıhtımından Malaya gemisine binerek Malta'ya gitmiştir. Malta ve Hicaz'da bulunduktan sonra, San Remo'ya yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Sultan Vahidettin Suriye’nin başkenti Şam’daki Yavuz Sultan Selim Camisi’nin bahçesine defnedilmiştir.