Tarihî Şahsiyetler

 Sultan V. Murad


Sultan Abdülmecid ve Şevkefza Valide Sultan’ın oğlu olan Sultan V. Murad (1840-1904), 33. Osmanlı padişahıdır. 22 Eylül 1840 tarihinde doğmuştur. Şehzadeliğinde Ferid Efendi'den Lisan-i Osmani, Şeyh Hafız Efendi'den hadis, Gerdankıran Ömer Hulusi Efendi'den Buharî-i şerif ve Mösyö Gardet'ten Fransızca, Guatelli Paşa ile İtalyan Lombardi'den müzik dersleri almıştır. Tarihe, felsefeye, resme ilgi duyan Sultan V. Murad, daha çok müzik ve mimarlıkla ilgilenmiştir. Amcası Sultan Abdülaziz'in 1863’te Mısır ve 1867’de Avrupa gezilerinde yanında bulunmuştur. 30 Mayıs 1876’da Sultan Abdülaziz’in ardından tahta geçmiş, kısa bir süre sonra, vuku bulan olaylar nedeniyle rahatsızlanmış ve 29 Ağustos 1876 tarihinde tahttan indirilmiştir. Hayatının geri kalan bölümünü Çırağan Sarayı’nda geçirmiş olan Sultan V. Murad, 29 Ağustos 1904 tarihinde vefat etmiş ve Yeni Cami haziresinde annesi Şevkefza Valide Sultan’ın yanına defnedilmiştir.