Tarihî Şahsiyetler

 Sultan V. Mehmed Reşad


Sultan Abdülmecid ile Gülcemal Kadınefendi’nin oğlu olan 35. Osmanlı padişahı Sultan V. Mehmed Reşad (1844-1918), Fars edebiyatı ve Mevlevîlikle ilgilenmiştir. Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi üzerine, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi ile Hareket Ordusu'nun girişi arasında benzerlik kurularak, Reşad Efendi Sultan V. Mehmed Reşad adıyla tahta çıkartılmıştır. Yıldız Sarayı'nda oturmak istemeyen Sultan V. Mehmed Reşad, Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiştir. Siyasî çalkantıların olduğu Sultan V. Mehmed Reşad döneminde Balkan Savaşları ve ardından yapılan I. Dünya Savaşı ile salgın hastalıklar, açlık ve yoksulluk yaşanmıştır. Çanakkale Savaşı ile Osmanlı tarihinde iz bırakan bu dönemde, İttihat ve Terakki Cemiyeti, ülke yönetiminde etkili olmuştur. 1911 yılında Arnavutları teskin için Üsküp, Kosova, Priştine ve Manastır gibi Arnavut nüfusunun yoğun olduğu vilâyetlere yaptığı Rumeli gezisine çıkan Sultan V. Mehmed Reşad, 3 Temmuz 1918 tarihinde vefat etmiş ve Eyüp'teki türbesine defnedilmiştir.