Tarihî Şahsiyetler

 Sultan III. Selim


Sultan III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan III. Mustafa, annesi Mihrişah Valide Sultandır. Babası öldüğünde daha 13 yaşında bir çocuktu ve tahta amcası Sultan I. Abdülhamid geçti. Çocukluğundan itibaren çok sıkı bir eğitim aldı. Şehzadelik yıllarında şiir ve musiki ile ilgilendi. Fransa kralı XVI. Louis’le mektuplaştığı bilinmektedir. Fransız devriminin olduğu yılda, 7 Nisan 1789 tarihinde tahta çıktı. Sarayda çok güzel bir şekilde yetiştirildi. Babası Sultan III. Mustafa, kendisinden sonra oğlu Sultan III. Selim'in padişah olmasını istemişti. Ancak, babasından sonra padişahlığa amcası Sultan I. Abdülhamid getirildi. Sultan I. Abdülhamid, Sultan III. Selim'i sarayda göz önünde bulunduruyor, ancak yine de onun eğitimine önem veriyordu. Amcası Sultan I. Abdülhamid'in ölümü üzerine 7 Nisan 1789 günü 28 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu. Sultan III. Selim edebiyata ve güzel yazı yazmaya çok meraklıydı. Yazmış olduğu hat ve levhalardan bazıları cami ve türbelere asılmıştır. Arapça ve Farsça dillerini çok iyi konuşuyordu. Çok merhametli bir insan olan Sultan III. Selim, dinine, vatanına ve milletine çok düşkündü. Ciddi bir eğitim görerek yetişti. İyi bir şair, tamburi, neyzen ve hanende idi. Bestekâr da olan Sultan III. Selim, güzel sanatlara düşkün, açık fikirli, ancak zaafa varacak kadar yumuşak karakterliydi. Osmanlı Devleti'nde Batıcılığın yerleşmesini istiyordu. Sultan III. Selim tahta çıktığı zaman halk ona büyük ümitler bağladı. Halk, genç hükümdarın Osmanlı İmparatorluğu'nu o eski güçlü ve ihtişamlı devirlerine geri döndüreceğini düşünüyordu. Sultan III. Selim, 29 Mayıs 1807 tarihinde Osmanlı padişahlığını Şehzade Mustafa'ya terk ettikten sonra 1 yıl 2 ay daha yaşadı. Alemdar Mustafa Paşa Olayı sırasında, yeni padişahın adamları tarafından 28 Temmuz 1808 tarihinde öldürüldü. Cenazesi, Laleli Camii avlusunda, babası Sultan III. Mustafa'nın yanına defnedildi.