Tahsis Alanı

 Beykoz Mecidiye Kasrı


Ön Bahçe

Kapasite : 300 kişi

Tahsis Ücreti : 10.000Rıhtım

Kapasite : 1000 kişi

Tahsis Ücreti : 10.000