Sultan V. Murad (1876-1876)

Sultan V. Murad (1876-1876)


Sultan Abdülmecid ve Şevkefza Valide Sultan’ın oğlu olan V. Murad (1840-1904), 33. Osmanlı padişahıdır. 22 Eylül 1840 tarihinde doğmuştur. Şehzadeliğinde Ferid Efendi'den Lisan-i Osmani, Şeyh Hafız Efendi'den hadis, Gerdankıran Ömer Hulusi Efendi'den Buharî-i şerif ve Mösyö Gardet'ten Fransızca, Guatelli Paşa ile İtalyan Lombardi'den müzik dersleri almıştır. Tarihe, felsefeye, resme ilgi duyan V. Murad, daha çok müzik ve mimarlıkla ilgilenmiştir. Amcası Sultan Abdülaziz'in 1863’te Mısır ve 1867’de Avrupa gezilerinde yanında bulunmuştur. 30 Mayıs 1876’da Sultan Abdülaziz’in ardından tahta geçmiş, kısa bir süre sonra, vuku bulan olaylar nedeniyle rahatsızlanmış ve 29 Ağustos 1876 tarihinde tahttan indirilmiştir. Hayatının geri kalan bölümünü Çırağan Sarayı’nda geçirmiş olan V. Murad, 29 Ağustos 1904 tarihinde vefat etmiş ve Yeni Cami haziresinde annesi Şevkefza Valide Sultan’ın yanına defnedilmiştir.

Sarayda Yaşamış Şahsiyetler
Sultan III. Selim (1761-1808)
Sultan Abdülmecid (1839-1861)
Sultan Abdülaziz (1861-1876)
Sultan V. Murad (1876-1876)
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)
Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)
Sultan VI. Mehmed Vahideddin (1918-1922)
Halife Abdülmecid Efendi (1922-1924)
Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-1938)
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73