Sultan Abdülaziz (1861-1876)

Sultan Abdülaziz (1861-1876)


II. Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultan'ın oğlu olan 32. Osmanlı padişahı Abdülaziz (1830-1876); Akşehirli Hasan Fehmi Efendi'den Arapça, din bilgisi ve edebiyat, bestekar Yusuf Paşa'dan müzik dersleri almıştır. Spor ve resim ile ilgilenmiştir. Sultan Abdülaziz fetihler için Batı’ya yönelen Osmanlı sultanlarından uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa hanedanlarının davetlisi olarak Avrupa’ya giden Osmanlı padişahıdır. 1867 yılında yaptığı Avrupa seyahati dönemin basınının heyecanla takip ettiği bir olay olmuştur. Akşehirli Hasan Fehmi Efendi'den Arapça, Arap edebiyatı ve şer‘i ilimler konusunda; Qués ve Schranz'dan da resim dersleri almıştır. Koleksiyon oluşturmak için tablo satın alan, resim ve müziğe karşı ilgi ve yeteneği ile tanınan Sultan Abdülaziz, atlı heykelini yaptırmıştır. İlk Türk fuarı Sergi-i Umumi-i Osmani'nin Sultanahmet Meydanı'nda 1863 yılında açılması, 1864 yılında genel nüfus sayımının yapılması, Tersane ve Tophane'nin modernleşmesi, Feshane'nin genişletilmesi, İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demiryolu, bütün vilayetleri kapsayan telgraf şebekesinin oluşturulması, atlı tramvay, donanmanın güçlendirilmesi, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi), Darülfünun, Darülmuallimat, Sanayi Mektebleri ve Tıbbiye gibi yeni eğitim kurumlarının açılması gibi yenilikler yaşanmıştır. 30 Mayıs 1876 tarihinde tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine yeğeni V. Murad padişah olmuştur. Topkapı Sarayı ve ardından Çırağan Sarayı Fer‘iye Dairesi'ne kapatılan Sultan Abdülaziz bileklerini keserek intihar rivayet edilir. Divanyolu'ndaki babası Sultan II. Mahmud'un türbesine gömülmüştür.

Sarayda Yaşamış Şahsiyetler
Sultan III. Selim (1761-1808)
Sultan Abdülmecid (1839-1861)
Sultan Abdülaziz (1861-1876)
Sultan V. Murad (1876-1876)
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)
Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)
Sultan VI. Mehmed Vahideddin (1918-1922)
Halife Abdülmecid Efendi (1922-1924)
Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-1938)
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73