İhtisas Kütüphanesi

İhtisas Kütüphanesi


Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde 1988 yılında oluşturulan İhtisas Kütüphanesi, tarih, sanat, sanat tarihi, mimarlık, mimarlık tarihi, koruma ve restorasyon, grafik ve yayıncılık, dekorasyon gibi konulardaki yayınları içermektedir. 3796 adet kitap ve müracaat eserinin yanı sıra konu ile ilgili çeşitli süreli yayınların da yer aldığı kütüphanenin öncelikli amacı, kurum bünyesinde yapılan yayın ve araştırma çalışmalarına kaynaklık etmektir. Koleksiyonun kütüphanenin amacına uygun olarak sürekli gelişmesi için, ilgili konularda yayınlanan eserlerin piyasa takibi ve kütüphaneye kazandırılmasına devam edilmektedir. Böylece kütüphanenin, konusunda yayınlanmış bütün eserleri bünyesinde bulunduran, geniş kapsamlı ve iyi hizmet veren bir konu kütüphanesi olması hedeflenmektedir. Hafta içi 09.00–18.00 saatleri arasında açık olan kütüphanede, kurum dışı araştırmacılar ve öğrencilere de hizmet verilmektedir. Kurum dışından başvuran araştırmacılar ödünç verme dışındaki tüm kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
Hizmetler
Gezi Yönetmeliği
Görüntü Alma ve Araştırma
İhtisas Kütüphanesi
Klasik Türk Sanatları Merkezi
Sosyal Tesisler ve Cafe & Restuarant
Staj İşlemleri
Yer ve Mekan Kiralama
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73