AHŞAP-TORNA

Ahşap-Torna Atölyesi, gerekli restorasyondan geçmiş tarihî mobilyaların (koltuk, kanepe, masa, dolap, sandalye, konsol vb.) eksik veya bozulmuş parçalarının, orijinal şekil ve desenin dışına çıkmadan, torna işlemiyle yeniden üretimini yapmaktadır. Atölye, Mobilya Restorasyon Atölyesi’nde imal edilen mobilyaların tornalanma işlerini yaparak destek hizmet vermekle ve yapılan bu çalışmaların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Ayrıca mimarî öğelere ait ahşap parçaların da üretimini yapmaktadır.

 

 

CİLT

Cilt Restorasyon Atölyesi, Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan kitap, belge, hat vb. deri ve kağıt içerikli eserlerin restorasyonunu yapmaktadır. Uygulamalar, yüzey temizliğini, düzeltme işlemini, preslemeyi ve eksiklerin orijinal yapıya uygun ve geri dönüşümlü malzemelerle tamamlanmasını kapsamaktadır. Milli Saraylar Koleksiyonu’nda yer alan suluboya tabloların, Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi’ndeki kitapların cilt restorasyonu ve bakımı Cilt Atölyesi’nde yapılmaktadır. Bununla birlikte, restorasyon ve yeni imalâtlarla ilgili her tür malzeme eksiğini saptayıp teminini sağlamak ve restorasyonun atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmak da Cilt-Kâğıt Atölyesi’nin görevleri arasında yer almaktadır. 

ÇİLİNGİR

Çilingir Atölyesi’nin öncelikli görevi, tarihî kilit, kol ve tokmaklarının bakım, onarım ve orijinaline uygun imalâtını yapmaktır. Ayrıca atölye, anahtar yapımı, kapı hidroliği ayarları, makine tamiri, mantar bariyer tamiri, çeşitli kaynak, torna, freze, taşlama, tesviye vb. türlü mekanik uygulamaları gerçekleştirmekte ve diğer restorasyon atölyelerine restorasyon uygulamalarında destek hizmeti de vermektedir.

 

 
 

 

ÇİNİ SOBA

Çini Soba Atölyesi, koleksiyonumuzda yer alan çini ve seramik sobaların onarımı yapmak ve bu çalışmaların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Uygulamalar, parçaların uygun malzemelerle bir araya getirilmesini, iç sıva-sac-çamur bağlantılarının yapılmasını, orijinal şekil ve desenin dışına çıkmadan estetik tamamlamanın yapılmasını kapsamaktadır. Depolarda yer alan demonte sobaların, bir araya getirilmesi sürecinde çizim, montaj gibi işlemler de atölyenin görevleri arasındadır.

 

 

 

HALI-KİLİM
 

Carpet-Straw Mat Atelier is responsible for maintenance and repair of the straw mats on the floors of some palaces, kiosks, and pavilions and keeping the atelier records (documentation, rapport, atelier record notebook) of the works performed. Straw maintenance and repair includes determination of missing pieces after cleaning and completing with suitable materials and reinforcing the weak parts.

METAL RESTORASYON

Metal Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan heykel, sehpa, madalya, silah, yemek aletleri vb. metal içerikli eserlerin restorasyon uygulamasını yapmaktadır. Uygulamalar, eserin mekanik veya kimyasal yöntemlerle yüzey temizliğini, orijinal şekil ve bezemeye sadık kalarak parçaların birleştirilmesini, eksik bölgelerin benzer malzemelerle dökülerek tamamlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca sergi amaçlı kuruma girecek veya kurum dışına çıkacak (yurt iç ve yurt dışı), eserlerin konservasyon durumlarını değerlendirilmek ve yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Temel koruma konularıyla ilgili olarak saray, köşk ve kasırlarda görevli personele atölye çalışanlarınca eğitim verilmektedir.

 

 

 
 

 

PORSELEN-CAM RESTORASYON

Porselen-Cam Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan seramik, cam, porselen, mermer, fildişi ve dekoratif taş içerikli eserlerin restorasyonunun yapıldığı atölyedir. Restorasyon uygulamaları, eserin orijinal form ve desen özelliklerinin dışına çıkmadan uygun ve geri dönüşümlü malzemelerle parçaları bir araya getirmeyi, eksik bölgeleri tamamlamayı ve estetik işlemleri kapsamaktadır. Sergilenecek eserlerin yüzey temizliği, paketleme ve nakil işlemlerinin  gerçekleştirilmesi, sergi amaçlı kurum dışına çıkacak (yurtiçi ve yurtdışı) eserlerin konservasyon durumlarının değerlendirilmesi ve yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydının tutulması atölyenin görevleri arasındadır. Ayrıca, porselen ve cam eserlerle ilgili temel koruma konularıyla ilgili olarak saray, köşk ve kasırlarda görevli personele atölye çalışanlarınca eğitim verilmektedir.

 

 
 
 

 

SAAT RESTORASYON

Saat Restorasyon Atölyesi, tarihî saatlerin bakım ve onarımı ile eksik parçalarının orijinaline uygun imalâtını yapmak, saatlerin periyodik kontrollerini yaparak çalışır durumda olmasını sağlamak ve yapılan uygulamaların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Saat Restorasyon Atölyesi, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında sergilenecek olan eserlerin durumları hakkında çalışmaların yapılmasıyla da görevlidir.

TEKSTİL RESTORASYON

Tekstil Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, halı dışındaki kıyafet, paravan, mobilya döşeme kumaşları, perde, stor, levha, seccade, yatak örtüsü gibi tekstil malzemelerin restorasyon ve konservasyon uygulamasını yapmak; sergi amaçlı kurum dışına çıkacak (yurtiçi ve yurtdışı) ve kuruma girecek eserlerin konservasyon durumlarının tespit etmek, yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Uygulamalar, eserin mekanik yöntemlerle temizliğini, orijinal şekil ve bezemeye sadık kalarak parçaların birleştirilmesini, eksik bölgelerin benzer malzemelerle tamamlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca, temel koruma konularıyla ilgili olarak, saray, köşk ve kasırlarda görevli personele eğitim vermek ve restorasyonla ilgili her tür malzeme eksiğini saptayıp teminini sağlamak da atölyenin görevleri arasında yer almaktadır.

 

 
 
 
 
 

 

Tüm Atölyeler
Obje Restorasyon
Teknik
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73