FirstPrevSayfa 1 - 3[1]23NextLast
Milli Saraylar Sayı:11
 Bu sayımızın dosya konusu Müzecilik. Araştırmacı, yazar ve akademisyenlerimiz tarafından bir bilim dalı ve bir işletme biçimi olarak ülkemizdeki müzecilik konusu ele alınırken dünyadaki ör- nekleriyle karşılaştırmalar yapılıyor. 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Tomur Atagök, Müzecilikte Arayışlar adlı yazısında Uluslararası kuruluşlar bağlamında ülkemizdeki müzeciliğin durumunu irdeliyor. ICOM gibi uluslararası sivil toplum örgütlerinin önemine değinirken, koleksiyon yönetiminde de evrensel standartların oluş- ması ve bunlara uyulması gerektiğini  vurguluyor.


Milli Saraylar Dergisi Sayı:8
Milli Saraylar dergimizin yeni bir sayısıyla karşınızdayız. Elinizdeki 8. sayıyla birlikte 2011 yılı sonlarında ikinci dergimizi çıkarmış oluyoruz. Dergimizin kültür ve akademi dünyamızda ilgiyle izlendiğini ve arandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz de araştırma konularımız ve periyodumuzla beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. 
Bu sayımızda öne çıkan dosyamız Osmanlı’da Harem konusu oldu. Kurumumuz yayınları arasında çıkan Harem ve Cariyelik adlı kitabın yazarı T. Cengiz Göncü, 19. Yüzyılda Harem-i Hümâyûn ve Cariyelik konulu yazısıyla bu dosyamıza önemli bir katkı sağlıyor. 
Milli Saraylar Dergisi Sayı:10

Milli Saraylar Dergisi’nin 10.Sayısı “19. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi” dosyası ile Yayımlandı. Türkiye’deki mekan, mimari ve sosyal tarihçilik sahasındaki önemli bir boşluğu doldurmaya çalışan TBMM Milli Saraylar, yayıncılık alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Her yıl düzenli olarak iki sayı halinde çıkarılan Milli Saraylar dergisi gerek akademik literatüre yeni tarihi kayıtlar düşmesi açısından gerekse de Milli Saraylar’a bağlı tarihi yapılar hakkında zengin birikimi kamuoyuyla buluşturması yönünden önemli bir işlev görmektedir. Kapak Dosyası olarak 19.yüzyıl Osmanlı Ekonomisi’nin ele alındığı bu sayıda, Dr. Mehmet Genç ve Prof.Dr. Edhem Eldem gibi konu hakkında önemli isimlerin değerlendirmelerinin yer aldığı hayli zengin ve kapsamlı bir içerik sunulmaktadır. Ayrıca Cengiz Göncü’nün, Milli Saraylar arşivlerindeki uzun yıllar süren kazı çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkardığı belgelerden derlediği “Osmanlı Saraylarında Kar ve Buz Kullanımı” üzerine ilgi çekici bir makalenin yanı sıra dönemin saray ve sosyal hayatını aydınlatan diğer çalışmaların da yer aldığı oldukça hacimli ve içerik olarak da doyurucu bir sayı ile ilgilileri tarih ve kültür ile buluşturuyor.

Milli Saraylar Dergisi Sayı: 9

Her yıl düzenli olarak iki sayı halinde çıkarılan Milli Saraylar dergimiz gerek akademik literatüre yeni tarihî kayıtlar düşmesi açısından gerekse de Milli Saraylar’a bağlı tarihî yapılar hakkında zengin bir birikimi kamuoyuyla buluşturması yönünden önemli bir işlev görmektedir. Kapak dosyası olarak II. Abdülhamid ve döneminin ele alındığı bu sayıda Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı’nın Abdülhamid devrinde Lübnanlı bir ailenin dramını ele aldığı makalesinin yanı sıra, Prof. Dr. Baha Tanman ile aktüel bir konu olan; İstanbul özelinde yakın tarihimiz boyunca kentsel dönüşüm ve korumacılık sorunları üzerine röportaj yer almaktadır. Ayrıca yine Osmanlı saraylarında mobilya ve dekoratif eserler ile Dolmabahçe Sarayı’nda tarihte resim sanatının nasıl bir ilgi gördüğüne dair değerlendirmelerin de yer aldığı oldukça hacimli ve içerik olarak da doyurucu bir sayı ile ilgilileri tarih ve kültürle buluşturmaktadır.


Milli Saraylar, Sayı: 4

Milli Saraylar dergimizin 4. sayısında yine personelimizin katkılarıyla Dolmabahçe Sarayı ve Eski Türk Gelenekleri, Osmanlılık ve Topkapı Sarayı, Mabeyn Başkatibi Halit Ziya Uşaklıgil ve Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Sarayı'nın Mimari Kadrosu, İnşa Süresi ve Maliyeti Üzerine Yeni Tespitler, Son Dönem Osmanlı Sarayları ile Bazı Batı Tarzı Saraylarının Duvar ve Tavan Resim Programından Örnekler, Dolmabahçe Sarayı'ndan Haremeyn'e Surre Gönderilmesi, Bir Zarafet Timsayi: Moser Camı ve Dolmabahçe Sarayı Cam Koleksiyonu'ndan Örnekler, Osmanlıların Rumeli'ye Geçişi Tablosunun Restorasyonu, Dolmabahçe Sarayı Peyzajı ve Geçmişten Günümüze Değişimi, başlıklı makaleler yer almaktadır.FirstPrevSayfa 1 - 3[1]23NextLast
Tüm Yayınlar
Broşürler
Bültenler
Dergiler
Kataloglar
Kitaplar
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73