FirstPrevSayfa 1 - 9[1]23456789NextLast
Cumhurbaşkanlığı Makamı Olarak Dolmabahçe Sarayı ve Atatürk

Ünal Karıncalı TBMM Milli Saraylar’a bağlı en güzide tarihî yapılardan olan Dolmabahçe Sarayı, tarihsel olarak hilafetin kaldırılmasıyla birlikte gerek Cumhurbaşkanlığı makamı olarak Atatürk’e ev sahipliği yapmış, gerekse de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin kültür politikalarının oluşturulmasında çok önemli bir role sahip olmuştur. Milli Saraylar personeli Ünal Karıncalı tarafından hazırlanan “Cumhurbaşkanlığı Makamı Olarak Dolmabahçe Sarayı ve Atatürk” adlı çalışmayla Dolmabahçe Sarayı’nın, Cumhuriyet sonrasındaki kullanımı ve şimdiye kadar pek gün yüzüne çıkmamış Atatürk’ün Dolmabahçe’deki önemli hatıraları ilgilisiyle buluşturuluyor. Çalışmada Atatürk’ün devlet politikası açısından Dolmabahçe’de gerçekleştidiği köklü değişimlerle birlikte, özel hayatı, yaşamından kesitler, hastalığı ve ölümüne ait bilgiler yer almaktadır.
İhtişam ve Tevazu Padişahın Ressam Kulları

TBMM Milli Saraylar sorumluluğundaki saraylar, tarihte, yalnızca padişahlara ev sahipliği yapmamış aynı zamanda kültür ve sanatın üretim merkezleri olarak da önemli bir rol üstlenmiştir. Öyle ki Osmanlı padişahları geçmişte, sanatın gelişmesi için yurtdışına öğrenci gönderilmesi, sanatçılara siparişler verilmesi, sergilerden eser satın alınması ve yetişen sanatçıların sarayda ya da okullarda görevlendirilmesi gibi birbiri ardınca gelişen yeni eğitim ve kültür atılımları ile Batılı anlamda Türk resminin en büyük destekçisi olmuşlardır. “İhtişam ve Tevazu; Padişahın Ressam Kulları” adlı kitapta, isimlerine “Kulları” sözcüğünü ekleyerek imzaladıkları eserlerini saraya sunan Türk ressamları ile ilgili bilinmeyenler aydınlatılmakta, bugüne kadar değinilmemiş bir konuya ilk kez dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca Türk resminde önemli bir yere sahip olan saray koleksiyonlarının, padişahın ressam kullarının hayatlarının ve Osmanlı’da resim eğitim ve öğretiminin de değerlendirildiği makalelere yer verilmektedir.

Dolmabahçe Sarayı

Osmanlı Devleti’nin en üst düzeyde temsil edildiği yapılar olan saray, kasır ve köşklerimiz, mimarî ve dekorasyon özelliklerinin yanısıra, dönemin yaşam tarzını ve anlayışını; kültürel, sosyal ve sanatsal etkilenmelerini; saray örgütündeki değişimleri yansıtmaları bakımından büyük önem taşımaktadırlar. Ancak bu yapılar içinde elbette Dolmabahçe Sarayı’nın gerek mimarî yapısı gerekse içinde yaşattığı hatıralarıyla çok müstesna bir yeri bulunmaktadır. Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Saray, Cumhuriyet döneminde de Mustafa Kemal ve bir çok lidere evsahipliği yapmıştır. Çalışmada, Saray’ın mimarîsi, bahçeleri ve Saray içine dair çok zengin görselle buluşacaksınız.


Tarihi Odalar

Haluk Y. Şehhsuvaroğlu
Toplumlar kendi medeniyetlerini ortaya koydukları yazılı ve görsel eserlerle geleceğe aktarırlar. Kurumumuz da, tarihî mirasımızın en önemli mekânlarını korumak, burada yaşayan tarihî şahsiyetlerin hikâyelerini ilgilisiyle paylaşmak ve tanıtmak sorumluluğuyla yayın çalışmalarına özel bir dikkat göstermektedir. Bu amaçla kurumumuz, Haluk Y. Şehsuvaroğlu’nun içeriğinde Milli Saraylara bağlı saray, köşk ve kasırlar hakkında çok özel bilgiler ile hatıraları muhteva eden “Tarihi Odalar” adlı bu esere yeniden vücut kazandırmak istemiştir. Çalışmada, Sultan Abdülhamid’in tahta davet edildiği odadan, hal’edildiği odaya; Dolmabahçe’de kralların misafir ediliği odadan, Beylebeyi’nde İmparatoriçe Euginne’in yatak odasına kadar bir çok odanın hikayesi, mimarîsi ve dekorasyonuna dair bilgiler mevcuttur.
Hakan Gülsün Anısına

Milli Saraylar bünyesinde uzun yıllar yürüttüğü müze araştırmacılığının yanısıra yazarlık ve öğretim üyeliği gibi görevler de yürütmüş olan Hakan Gülsün, İstanbul’un tarihî yapılarına dair gerçekleştirdiği çok önemli çalışmalarıyla ilgilisini şimdiye kadar karşılaşmadığı yeni bilgilerle buluşturmuştur. 2009 yılında daha henüz eserlerini olgunlaştırmaya başladığı bir dönemde vefat etmiş araştırmacının, Beylerbeyi Sarayı, Marko Paşa Köşkü, Küçüksu Kasrı, Atatürk İstanbul’da ve Selimiye Kışlası gibi eserleri de bulunmaktadır. Bu çalışmada ise yazarın biografisinin yanısıra daha önce çeşitli sureli dergilerde yayınlanmış makalaleleri bir araya getirilmiştir. Makaleler, Haliç kahvehanelerinden, saray havularına, Osmanlı mimarlığından Harem’e kadar çeşitli başlıklar altındadır.

FirstPrevSayfa 1 - 9[1]23456789NextLast
Tüm Yayınlar
Broşürler
Bültenler
Dergiler
Kataloglar
Kitaplar
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73