Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Oturum Programı

SULTAN V. MEHMED REŞAD VE DÖNEMİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU


-         2 KASIM  2017,  PERŞEMBE  -     

  

MEDHAL SALON


Açılış: 10:00- 11:00


AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI


Dr. Yasin YILDIZ, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı (Milli Saraylar)

Mehmet Ali KUMBUZOĞLU, TBMM Genel Sekreteri

İsmail KAHRAMAN, TBMM Başkanı

 

Açılış Oturumu: 11:15- 12:30


Prof. Dr. M. Şükrü HANİOĞLU (Princeton University)

 

I. Oturum: 14:30- 16:00


SULTAN REŞAD TÜRBESİ VE DÖNEMİNDEKİ HAT SANATI

Oturum Başkanı: PROF. DR. HAKKI ACUN

 

 

- SULTAN V. MEHMED REŞAD TÜRBESİ - SON OSMANLI SANAT ABİDESİ-

Prof. Dr. Candan NEMLİOĞLU, Hitit Üniversitesi

- SULTAN REŞAD TÜRBESİ YAZILARI VE HATTAT ÖMER VASFİ EFENDİ (1880-1928)

Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

- SULTAN REŞAD VE HAT SAN’ATI

Prof. M. Uğur DERMAN

- SULTAN REŞAD TÜRBESİ KİTABESİ VE HATTAT ÖMER VASFİ EFENDİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZCAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


II. Oturum: 16:30- 18:00


 

SAVAŞ VE İSTİHBARAT

Oturum Başkanı: PROF. DR. ÖMER TURAN

 

 

- “İSLAM-TÜRK SENTEZİ”NDEN “TÜRK-İSLAM SENTEZİ”NE: II. MEŞRUTİYET’TE MİLİTER TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN İCADI

Doç. Dr. Mehmet Ö. ALKAN, İstanbul Üniversitesi

- SULTAN REŞAD’IN DONANMASINA BİR BAKIŞ

Dr. Evren MERCAN, Milli Savunma Üniversitesi

- "GAZETECİLİK Mİ AJANLIK MI?"

ALMAN GAZETECİ HARRY STÜRMER'İN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ORTASINDA YAYINLANAN KİTABI VE YOL AÇTIĞI ETKİLER ÜZERİNE BİR DENEME

Dr. Kadir KON, İstanbul Teknik Üniversitesi

- SİLAHLAR NEYİ KORUR: II. ABDÜLHAMİD SONRASI OSMANLI-ALMANYA İLİŞKİLERİNDE SAVUNMA SANAYİSİ ANLAŞMALARI VE I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN SÜREÇ

Dr. Naci YORULMAZ, Kızılay

- CİHAN HARBİ’NDE OSMANLI ASKERÎ İSTİHBARATI

Mustafa YENİ, İstanbul Üniversitesi

 

MEŞKHANE SALONU

 

I. Oturum: 14:30- 16:00

 

SULTAN REŞAD DÖNEMİ İLMİYE VE ULEMA

Oturum Başkanı: MEHMET AKİF IŞIK

 

- SULTAN REŞAD DÖNEMİNDE HUZUR DERSLERİ

Prof. Dr. Mustafa ÖZEL, Şehir Üniversitesi

- SULTAN MEHMED REŞAD DÖNEMİ BİR HUZUR DERSİ HOCASI:

DEBRELİ VİLDAN FAİK EFENDİ VE EL-MEVÂİZÜ’L-HISAN ADLI ESERİ

Dr. Arzu GÜLDÖŞÜREN

- “DEVR-İ CEDİD” VE DİN:  SULTAN REŞAD DÖNEMİNDE SİYER TARTIŞMALARI

Dr. Güllü YILDIZ, Marmara Üniversitesi

- SULTAN MEHMED REŞAD DÖNEMİ "İLMİYESİ”NDE YENİDEN YAPILANMA  VE ISLAHAT FAALİYETLERİ

Dr. Zeynep ALTUNTAŞ

 

II. Oturum: 16:30- 18:00

 

TASAVVUF, MERASİM VE KAMUOYU

Oturum Başkanı: PROF. DR. NURAN KARA PİLEHVARİAN

 

- SULTAN MEHMED REŞAD’IN BURSA SEYAHATİ VE KAMUOYUNA YANSIMASI

Prof. Dr. Fatmagül DEMİREL, Yıldız Teknik Üniversitesi

- AVUSTURYA MACARİSTAN İMPARATORUNUN SULTAN REŞAD’I ZİYARETİ

Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK, Mimar Sinan Üniversitesi

- SULTAN REŞAD VE MEVLEVİLİK

Yrd. Doç. Dr. Sezayi KÜÇÜK, Sakarya Üniversitesi

 

 

-         3 KASIM 2017,   CUMA         -

 

MEDHAL SALON


I. Oturum: 09:30- 11:00

 

SULTAN REŞAD’I ANLAMAK

Oturum Başkanı: DR. HALİL İBRAHİM ERBAY

 

- PİERRE LOTİ’NİN BALKAN SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE ZİYARETİ VE SULTAN REŞAD TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ

Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK, İstanbul Üniversitesi

- V. MEHMET REŞAD’IN VELİAHTLIĞI DÖNEMİNDE II. ABDÜLHAMİD’İN ONA YÜKLEDİĞİ SİYASİ KİMLİK

Doç. Dr. Davut HUT, Marmara Üniversitesi

- AMERİKAN KIZ KOLEJİ MÜDİRESİ MARY M. PATRİCK’İN SULTAN MEHMED REŞAD’LA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Dr. Ayşe AKSU, Araştırmacı- Yazar

 

-  THE ‘SYMBOLIC’ SULTAN – MEHMED REŞAD

 ‘SEMBOLİK’ SULTAN – MEHMED REŞAD

Dr. Yakoob AHMAD, İstanbul Üniversitesi

 

II. Oturum: 11:15- 12:45


I. DÜNYA SAVAŞI VE CİHAD-I EKBER

Oturum Başkanı: PROF. DR. NECMETTİN ALKAN

 

- I. DÜNYA SAVAŞI'NA GİRMEMİZİ MEŞRULAŞTIRAN FETVANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA, Siirt Üniversitesi

- İNGİLİZ BASININA GÖRE KU’TÜL AMÂRE SAVAŞI VE ETKİLERİ

Prof. Dr. Metin AKİS, Kilis Üniversitesi

- CİHAD-I EKBER VE HALİFE-  SULTAN MEHMED REŞAD

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 

III. Oturum: 14:30- 16:00


 

SULTAN REŞAD VE BALKANLAR

Oturum Başkanı: PROF. DR. NURETTİN GEMİCİ

 

 

- THE CONSEQUENCES OF THE FIRST BALKAN WAR FOR ALBANIANS

BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI’NIN ARNAVUTLAR AÇISINDAN NETİCELERİ

Prof. Dr. Fehari RAMADANI, Tetova State University

 

- SULTAN MEHMED RESHAD V AT THE OBJECTIVE OF THE MANAKI BROTHERS CAMERA FROM BITOLA DURING HIS VISIT TO RUMELIYA AT 1911

MANASTIRLI MANAKI KARDEŞLERİN OBJEKTİFİNDEN SULTAN MEHMED REŞAD’IN 1911 RUMELİ SEYAHATİ

Prof. Dr. Muzafer BISLIMI,  Deputy Director at State Archives of Macedonia

- BELGE VE FOTOĞRAFLAR IŞIĞINDA SULTAN MEHMED REŞAD'IN RUMELİ SEYAHATİ

Ayten ARDEL, Araştırmacı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi

- THE VISIT OF THE SULTAN MEHMED RESHAD V IN BITOLA

SULTAN MEHMED REŞAD’IN MANASTIR SEYAHATİ

Sibela ALIMOVSKA, Secretariat for Implementation of Ohrid Agreement

 

 

IV. Oturum: 16:30- 18:00

 

OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE ARAP BÖLGELER

Oturum Başkanı: PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA

 

البروباجندا الأمريكية وتزوير التاريخ العثماني     مذكرات مورجنثاو نموذجا -

AMERİKAN PROPAGANDASI VE OSMANLI TARİHİNİN ÇARPITILMASI

BİR ÖRNEK OLARAK MORGENTHAU HATIRATI

Dr. Ahmad Abdelwahab AL-SHARKAWY,  Zagazig University

المجتمع والدولة في عصر السلطان العثماني محمد رشاد الخامس من التقاطع إلى القطيعة -

SULTAN V. MEHMED REŞAD DÖNEMİ’NDE DEVLET VE TOPLUM:  ORTAK PAYDADAN DAĞILMAYA DOĞRU

Dr. Attia ALWISHY, Kuwait University

- SULTAN MEHMED REŞAD DEVRİNDE MISIR MESELESİ

Dr. Mustafa İNCE, İstanbul Teknik Üniversitesi

السلطان محمد رشاد وبلاد الشام، نموذج محمد رشاد ونائب حلب محمد بهاء الدين الأميري -

SULTAN MEHMED REŞAD VE BİLADU’Ş-ŞAM:  MEHMED REŞAD VE HALEB MEBUSU MEHMED BAHAEDDİN EL-EMÎRÎ

Dr. Saideddine Moujahed El- AMIRI, Fas Devlet Adamı, Osmanlı Tarihçisi, Yazar

 


MEŞKHANE SALONU

 

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

II. MEŞRUTİYET’TE İŞ, ERZAK VE SAĞLIK POLİTİKALARI

Oturum Başkanı: PROF. DR. FATMAGÜL DEMİREL

 

- İSTANBUL HİLÂL-İ AHMER AŞHANELERİ

Doç. Dr. Safiye KIRANLAR, Sakarya Üniversitesi

- OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA EVANJELİST BİR GİRİŞİM OLARAK KONYA AMERİKAN MİSYONER HASTANESİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali DOĞAN, İstanbul Teknik Üniversitesi

- SULTAN MEHMED REŞAD DÖNEMİNDE BEYOĞLU’NDAKİ KİREÇ, TAŞ VE KİREMİT OCAKLARININ İŞLETİMİ VE İSTANBUL VİLAYETİ EKONOMİSİNDEKİ PAYI                    

Yrd. Doç. Dr. Sevim ERDEM, Bitlis Eren Üniversitesi

 

 

II. Oturum: 11:15- 12:45

 

 

SULTAN REŞAD VE MUSİKİ

Oturum Başkanı: PROF. UĞUR DERMAN

 

- SULTAN REŞAD'IN MÛSİKÎ PATRONAJI

Doç. Dr. Erhan ÖZDEN, İstanbul Üniversitesi

- SULTAN MEHMED REŞAD’A İTHAFEN BESTELENEN MARŞLARIN MÜZİK-POLİTİKA İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Hikmet TOKER, İstanbul Üniversitesi

- SULTAN MEHMED REŞAD DEVRİNDEN ERKEN CUMHURİYET’E DÂRÜ’L ELHÂN:
SOSYO-POLİTİK ŞARTLARIN MÜZİK POLİTİKALARINA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yrd. Doç. Dr. Onur Güneş AYAS, Yıldız Teknik Üniversitesi

 


III. Oturum: 14:30- 16:00


 

SULTAN VE ŞEHZADESİ

Oturum Başkanı: FAHRETTİN GÜN

 

- HAYIRSEVER VE HAMİYETPERVER PADİŞAH: SULTAN MEHMED REŞAD

Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU, Marmara Üniversitesi

- SERKATİB-İ HAZRET-İ ŞEHRİYARİ HALİD ZİYA BEY'İN "SARAY VE ÖTESİ" ADLI HATIRATINDA SULTAN MEHMED REŞAD VE DÖNEMİ

Doç. Dr. Abdülhekim KOÇİN, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı

- SULTAN REŞAD’IN OĞLU ŞEHZADE ZİYAEDDİN EFENDİ (1873-1938)

Mehmet KORKMAZ, Deniz Müzesi Arşiv Uzmanı

- KURUÇEŞME’DEKİ SULTAN MEHMED REŞAD’IN OĞLU NECMEDDİN EFENDİ YALISI

Zeynep Emel EKİM, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

 

IV. Oturum: 16:30- 18:00


31 MART’IN SONUÇLARI VE BALKAN SAVAŞLARI

Oturum Başkanı: PROF. DR. MEHMET HACISALİHOĞLU

 

-31 MART VAKASI YARGILAMALARI ÜZERİNE YENİ BELGELER

Prof. Dr. Ahmet AKSIN, Fırat Üniversitesi

- BALKAN SAVAŞLARI

Prof. Dr. Ömer TURAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

- MAKEDONYA SİYASİ BUNALIMI  (1876-1913)

Doç. Dr. Adnan ŞERİF, Makedonya Devlet Arşivleri Daire Başkanı

- 31 MART İSYANI VE OSMANLI MEŞRUTİYETİ'NE İNDİRİLEN DARBE:

 ORDU-SİYASET İLİŞKİLERİNE SULTAN V. MEHMED REŞAD DÖNEMİNDEN BİR BAKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya TÜRKMEN, 29 Mayıs Üniversitesi

 

 

 

-         4 KASIM 2017,   CUMARTESİ         -

 

MEDHAL SALON

 

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

 

SULTAN REŞAD DÖNEMİNDE EĞİTİM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KARACA

 

 

- İTTİHATÇILARIN MERKEZİYETÇİLİĞİ VE MİLLET SİSTEMİ: BULGAR EKSARHLIĞI VE OKUL MESELESİ

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi

- II. MEŞRUTİYET SONRASINDA OSMANLI EĞİTİM REFORMU ÇALIŞMALARINDA

DR. FRANZ SCHMİDT VE FAALİYETLERİ

Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ, İstanbul Üniversitesi

- İLMİYE ZADEGÂNININ (BEŞİK ULEMASI) ATAMA İMTİYAZI VE II. MEŞRUTİYET'TEKİ DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. İlhami YURDAKUL, Şeyh Edebali Üniversitesi

- SULTAN V. MEHMED REŞAD DÖNEMİNDE KOSOVA’DA EĞİTİM

 Doç. Dr. Mucize ÜNLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- SULTAN REŞAD DÖNEMİ VE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ OLARAK MİLLİ EĞİTİM

Yrd. Doç. Dr. Vehbi BAYSAN, İbn Haldun Üniversitesi

 

II. Oturum: 11:30- 13:00

 

SULTAN REŞAD DÖNEMİ MİLLİYETÇİLİK, SADAKAT VE MUHALEFET

Oturum Başkanı: PROF. DR. İLHAMİ YURDAKUL

 

- THE ECHO OF THE YOUNG TURK MOVEMENT IN SERBIAN LITERATURE

SIRP LİTERATÜRÜNDE JÖN TÜRK HAREKETİNİN YANKILARI

Prof. Dr. Mirjana MARINKOVIĆ, Belgrade University

- SULTAN REŞAD DÖNEMİNDE PRENS SABAHADDİN'DEN DR. NİHAT REŞAT BELGER'E MEKTUPLAR

Prof. Dr. Nil SARI, İstanbul Üniversitesi

 

- II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İSLAMCILIK CEREYANI VE MUHAFAZAKÂR REAKSİYONLAR

Doç. Dr. Serkan YAZICI, Sakarya Üniversitesi

- SULTAN REŞAD DÖNEMİ MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI 

Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY, Kırklareli Üniversitesi

 

- SULTAN MEHMED REŞAD DÖNEMİNİ İDRAKA MUİN KAVRAMSAL ANALİZ:  KiMLiK VE SADAKAT. AVRUPA’DAKİ YAHUDİLER VE OSMANLI’DAKİ RUMLAR ARASINDA BİR KIYAS DENEMESİ

Dr. Murat ÇAĞLAYAN, Goethe Universität

 

III. Oturum: 14:30- 16:00


 

İTTİFAK, SAVAŞ VE KOMUTAN

Oturum Başkanı: PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK

 

 

- TÜRK-ALMAN ASKERÎ İTTİFAKI: İTTİHÂDÇI OLDUBİTTİSİ Mİ YOKSA MODERN OSMANLI DİPLOMASİSİNİN BİR SONUCU MU?

 Prof. Dr. Necmettin ALKAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

- BAŞKOMUTAN OLARAK SULTAN V. MEHMED REŞAD

Doç. Dr. Gültekin YILDIZ, Milli Savunma Üniversitesi  Atatürk Stratejik Araş.  Enst. Müdürü

- ARAP İSYANI VE MEDİNE SAVUNMASI: ÖNYARGI VE EFSANELERİN ÖTESİ

Doç. Dr. Mesut UYAR, New South Wales University

- SAVAŞTAKİ İMPARATORLAR: MEHMED REŞAD VE FRANZ JOSEPH

Yrd. Doç. Dr. Bilge KARBİ, Beykent Üniversitesi

 

IV. Oturum: 16:30- 18:00DEĞERLENDİRME

Oturum Başkanı: DR. YASİN YILDIZ

 

-          Prof. Dr. İlber ORTAYLI

-          Prof. Dr. Ömer TURAN

-          Doç. Dr. Mesut UYAR

 

 

MEŞKHANE SALONU

 

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

II. MEŞRUTİYET’TE NÜFUS, GAYRIMÜSLİMLER VE İRANİLER

Oturum Başkanı: PROF. DR. AHMET AKSIN

 

 

- SULTAN REŞAD DÖNEMİ OSMANLI NÜFUSU

Prof. Dr. Nedim İPEK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- SULTAN REŞAD DÖNEMİ’NDE AMERİKA’DAKİ OSMANLI GÖÇMENLERİ:

TERK EDİLEN VATAN İLE YAKINLAŞMA

Doç. Dr. Hamdi GENÇ, Medeniyet Üniversitesi

- SULTAN’IN ECNEBİLERİ: DERSAADET’İN ACEMLERİ

Yrd. Doç. Dr. Filiz DIĞIROĞLU, Marmara Üniversitesi

- SULTAN MEHMED REŞAD DÖNEMİNDE İSTANBUL’DAKİ BULGAR CEMAATİ

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU, İstanbul Üniversitesi

 


II. Oturum: 11:30- 13:00

 

 

RUMELİ SEYAHATİ, BALKAN KRİZİ VE ARNAVUTLAR

Oturum Başkanı: PROF. DR. NEDİM İPEK

 

- SULTAN MEHMED REŞAD’IN RUMELİ’YE SEYAHATİ VE ARNAVUT HALKI ÜZERİNE ETKİLERİ

Prof. Dr. Adnan ISMAILI, Tetova State University

- SULTAN REŞAD’IN RUMELİ SEYAHATİ VE MANASTIRLI İSMAİL HAKKI’NIN KOSOVA SAHRASI’NDAKİ VAAZI ÜZERİNE

Prof. Dr. Süleyman BAKİ, Tetova State University

- SULTAN REŞAD'IN 1911 RUMELİ SEYAHATİNDEN GÜNÜMÜZE KOSOVA TÜRKLERİ

Doç. Dr. Hasip SAYGILI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

- KOSOVA ARNAVUTÇA BİBLİYOGRAFYASINDA SULTAN MEHMED REŞAD DÖNEMİNDE ARNAVUT AYAKLANMALARI (1909-1912)

Agron ISLAMI,  Priştine “Ali Hadri” Tarih Enstitüsü

 

 

Tüm haberler
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Taşeron Firma Personeli Listesi Ektedir
Dolmabahçe Sarayı Panelleri'nde Bu Ay
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Sarayı Panelleri
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Tezhip Sanatı
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Yeni Sezon Başlıyor
Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Oturum Programı
Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu
Klasik Türk Sanatları Merkezi (Yıldız Şale) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılına Başlıyor
Gezi ve Ziyaret Ücretleri Düzenlendi
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Konferanslarında "Vakıf Medeniyeti"
"Çatışma Dönemlerinde Kültürel Miras"
Uğur Derman'dan "Hattat Padişahlar"
Dolmabahçe Konferansları'nda "İslam Bahçeleri"
100. Kuruluş Yılı Münasebetiyle "Dârü'l Elhân"
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
Zerenderzer Tezhip Sergisi
Mehmet Genç Saray Konferansları'nda
Dolmabahçe Konferansları'nda "Saray Kadınları"
Osmanlı'da Son Dönem Saray Ziyafetleri
Osmanlı Bilim ve Teknolojisinden Örnekler
19. Yüzyılda Osmanlı- Avrupa İlişkileri
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
"II. Abdülhamid Döneminde Balkan Siyaseti"
Yıldız Şale'de Ücretsiz Gezi
Emir Eş Dolmabahçe Konferansları'nda
Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu
Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu
“Sarayda Resim” Konulu Seminer Resim Müzesi’nde
"16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh"
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73