Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Dolmabahçe’de Gerçekleştirilecek

 

Doğumunun 173. yılı olması nedeniyle, Sultan V. Mehmed Reşad’ı tüm yönleriyle değerlendirmek gayesiyle uluslararası sempozyum ve bir dizi etkinlik düzenlenmiştir. Sempozyum, TBMM Milli Saraylar bünyesindeki tarihi mekânlardan Dolmabahçe Sarayı’nda 2- 4 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


Sempozyum süresince 19 oturumda, 15’i yurt dışından olmak üzere 78 akademisyen tarafından tebliğler sunulacaktır. Bu oturumlarda Sultan V. Mehmed Reşad ve onun hükümdarlığı ile döneminin ekonomik durumu, yönetim biçimi, dış politikası, edebî ve sanat akımları, önde gelen sanatçıları ve edebiyatçıları, sosyal ve dini hayatı, eğitim politikaları, dönemin milliyetçilik tartışmaları, şehircilik, arşiv kaynakları, hukuki düzenlemeler, istihbarat faaliyetleri, askeri politikalar, Sultan’ın Rumeli seyahat detayları ele alınacaktır.


Sempozyum programı dâhilinde oturumların dışında da bir dizi etkinlik planlanmıştır. Bu çerçevede; sergi, konser gibi programlar ve bunların yanı sıra, sempozyum için titizlikle hazırlanmış olan, Sultan V. Mehmed Reşad ve dönemini konu alan bir belgesel gösterimi gerçekleştirilecektir.


Etkinlik çerçevesinde iki sergi düzenlenecektir. Bu sergilerden birincisi; 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 12:00’de açılışı gerçekleştirilecek “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemini Fotoğraf Sergisiolacak ve Dolmabahçe Sarayı İdari Bina’da ziyaretçileriyle buluşacaktır.  Milli Saraylar’ın koleksiyonlarından seçilmiş olan sergi II. Meşrutiyet döneminin siyasal ve sosyal olaylarının çeşitli yönlerini nesnel olarak yansıtmaktadır. Sergide fotoğraflar, kartpostallar,  gazeteler ve mecmualardan alınan çok sayıda görsel malzeme ait oldukları dönemi, yeni bir bakış açısıyla sunmaktadır. Sultan Mehmed Reşad ve dönemini fotoğraflar üzerinden anlatan ve belgeleyen sergi ve sergi kataloğunda konular; Ailesi, Hükümdarlığı, Hereke, Bursa, İzmit ve Edirne Gezisi, Rumeli Gezisi ve Cenaze Töreni olmak üzere 5 ana başlıkta ele alınmış ve kendi içinde kronolojik bir sıralamaya tabi tutulmuştur.

 

Bir diğer sergi; Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14:30’da açılacak olan “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönem Objeleri” isimli sergi olacaktır. Sergide Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan silah, hokka takımı, sofra takımları, dekoratif tabak, tütün tabakası gibi monogramlı ve tuğralı eserler Sultan’ın hayatına dair teferruatı anlatan şahsî eşyalar yer almaktadır. Sultan V. Mehmed Reşad’ın, Ayasofya’da düzenlenen bir törenle gazilik unvanı aldığını gösteren Ressam Mehmed Ruhi Bey’in tablosu da bu sergide yer alan eserlerdendir.

Sempozyum etkinliklerinden bir diğeri de “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Osmanlı Marşları Konseri” olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Mehter Takımı tarafından gerçekleştirilecek konser, 3 Kasım 2017 Cuma günü saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak ve halka açık olacaktır.


“Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” çerçevesinde düzenlenecek tüm etkinlikler basına açık gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

TBMM Millî Saraylar İletişim Koordinatörlüğü

0212 2369000/ 1115-1116


Tüm haberler
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Taşeron Firma Personeli Listesi Ektedir
Dolmabahçe Sarayı Panelleri'nde Bu Ay
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Sarayı Panelleri
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Tezhip Sanatı
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Yeni Sezon Başlıyor
Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Oturum Programı
Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu
Klasik Türk Sanatları Merkezi (Yıldız Şale) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılına Başlıyor
Gezi ve Ziyaret Ücretleri Düzenlendi
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Konferanslarında "Vakıf Medeniyeti"
"Çatışma Dönemlerinde Kültürel Miras"
Uğur Derman'dan "Hattat Padişahlar"
Dolmabahçe Konferansları'nda "İslam Bahçeleri"
100. Kuruluş Yılı Münasebetiyle "Dârü'l Elhân"
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
Zerenderzer Tezhip Sergisi
Mehmet Genç Saray Konferansları'nda
Dolmabahçe Konferansları'nda "Saray Kadınları"
Osmanlı'da Son Dönem Saray Ziyafetleri
Osmanlı Bilim ve Teknolojisinden Örnekler
19. Yüzyılda Osmanlı- Avrupa İlişkileri
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
"II. Abdülhamid Döneminde Balkan Siyaseti"
Yıldız Şale'de Ücretsiz Gezi
Emir Eş Dolmabahçe Konferansları'nda
Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu
Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu
“Sarayda Resim” Konulu Seminer Resim Müzesi’nde
"16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh"
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73