AYNALIKAVAK MUSİKİ MÜZESİ


AYNALIKAVAK MUSİKİ MÜZESİ


Sultan II. Abdülhamid’in (1876-1909) torunlarından olan Merhume Gevheri Osmanoğlu ve varisleri, 1984 senesinde saz, nota ve taş plaktan oluşan koleksiyonlarını sergilenmek üzere Aynalıkavak Kasrı’na bağışlamışlardır. Bunun üzerine, Aynalıkavak Kasrı’nın Sultan III. Selim’in (1789-1807) yaşayıp besteler yaptığı bir mekan olması sebebiyle, bir Türk Musikîsi merkezi yapılması projesi doğmuştur. Gevheri Sultan’ın sazlarından sonra diğer bazı koleksiyoner ve sâzendeler de muhtelif enstrüman bağışlarında bulunmuşlardır. Bütün bunlardan başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koleksiyonu’na ait sazlar da Aynalıkavak Kasrı Koleksiyonu’na katılınca ileride daha genişleyip derinleşmesi planlanan Aynalıkavak Sazları’nın genel omurgası oluşmuştur. Müze koleksiyonunda 65 adet saz, 200 üzerinde taş plak, çok sayıda nota ve matbuat bulunmaktadır.


   

 

Tüm Müzeler
AYNALIKAVAK MUSİKİ MÜZESİ
DOLMABAHÇE SAAT MÜZESİ
SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73