DEKORATİF ESERLER


Milli Saraylar Koleksiyonu’nun önemli bir kısmını dekoratif eserler oluşturmaktadır. Saray ve köşklerin çeşitli mekânlarını süsleyen, dönemin sanat zevkini yansıtan bu eserleri, Türk, Avrupa ve Uzakdoğu olarak üç bölümde toplamak mümkündür. Batı ile ilişkilerin oldukça yoğunluk kazandığı 19. yüzyılda, Saray ve çevresi için Avrupa’dan özel sipariş, lüks tüketim malları getirtmek dönemin modası haline gelmiştir. Sultanlar ve Saray hanımları, Galata ve Beyoğlu’na yerleşmiş yerli ve yabancı tüccarlardan birçok dekoratif eser satın alarak, saray, köşk ve kasırların dekorasyonunda kullanmışlardır. Koleksiyonda yer alan dekoratif eserlerin bir bölümü de, diğer ülkelerin imparatorluk mensuplarının hediyeleri olarak gönderilmiştir. Ayrıca, Avrupa’da birçok fabrikada, Osmanlı pazarı için dekoratif eserler üretilmiştir. Milli Saraylar Koleksiyonu incelendiğinde, dekoratif eserlerin büyük bir bölümünün Avrupa kökenli olduğu görülür. Porselen, cam, metal malzemelerden yapılan bu eserlerin çoğunluğunu porselenden yapılan vazolar oluşturmaktadır. Genellikle, renkli zemin üzerine altın yaldızın kullanıldığı olağanüstü teknik ve özenle üretilen bu vazoların birçoğu Fransız Sèvres ve Limoges porseleninden yapılmıştır. Saray koleksiyonlarındaki dekoratif eserlerin bir bölümü de Çin ve Japonya’da üretilen çeşitli boyutlardaki Uzakdoğu vazolarıdır. Çoğunluğunu mavi-beyaz vazoların oluşturduğu bu eserler, eklektik tarzda yapılmış mekânları tamamlayıcı unsurlardır. Sultan II. Abdülhamid (1876- 1909) döneminde, 1890’lı yılların başlarında Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nun inşa edilmesi ile saray, köşk ve kasırlarda, Türk porselenleri devri başlamıştır. Bu fabrikada üretilen, ince bir zevkle yapılmış porselenlerin büyük bir bölümünü dekoratif eserler oluşturur. Bu eserler, özgün formları ve bezemeleri ile çok özel parçalardır. Milli Saraylar Porselen Koleksiyonu’nda ayrı bir yere sahip olan Yıldız porselenlerinden yapılmış dekoratif eserlerin her biri birer belge niteliği taşıyarak, porselen tarihimizin izlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.DEKORATİF ESERLER KOLEKSİYONUNDAN SEÇMELER
Vazo 1

Vazo 1


Ampir etkiler taşıyan, yukarıya doğru genişleyen silindir formlu, kapaklı vazonun iki tarafında yer alan madalyonların bir yüzünde natüralist üslupta yapılmış, Alman İmparatoru II.Wilhelm ,diğer yüzünde ise Potsdam Sarayı resmedilmiştir. Vazonun gövdesinin iki yanında kabartma kulp görünümünde İmparatorluk simgesi olan kartal figürleri yer alır. Kartalların ayakları arasından çıkan kabartma defne yapraklarından oluşan girlandlar vazonun gövdesini sarmaktadır. Gövdenin alt kısmında girland aralarında inci dizisinin çevirdiği ortada bulunan madalyonlardan birinde altın yaldızlı, stilize R.W harfleri (İmparator II.Wilhelm'in monogramıdır) diğerinde İmparatorluk tacı resmedilmiştir.Kapağın iki yanındaki melek figürleri, İmparatorluk tacı şeklinde yapılmış tepelik kısmını kucaklar. Tutamak kısmı haç formundadır.Bütün yüzeyde altın yaldız oldukça yoğun bir şekilde kullanılmıştır.Berlin Kraliyet Fabrikası yapımıdır (KPM) Sırüstü, kalıpla kabartma,aplike tekniklerinde yapılmıştır.

Vazo 2

Vazo 2


Geniş gövdeli,yukarı doğru daralan vazo silindir boyunludur.Mavi zeminli gövde üzerinde yer alan boğaz manzarası, gerçekçi olmakla birlikte pitoresk etkiler taşır.Gövdenin etrafı ve ağız kısmında klasik Osmanlı motifleri yer alır. Boynun ortasında son dönem Osmanlı devlet arması bulunmaktadır. Bu kısımda Arapça "Allah'ın yardımıyla ayakta duran Osmanlı Devleti'nin hükümdarı Abdülhamid Han yazmaktadır.Ay yıldız damgalı olan vazo sırüstü tekniğinde yapılmıştır.
Tüm Koleksiyonlar
AYDINLATMA ARAÇLARI
DEKORATİF ESERLER
HALI
HAT SANATI VE YAZI TAKIMLARI
ISITMA - ENDÜSTRİ VE MUTFAK ARAÇLARI
KİTAP
MOBİLYA
SAAT VE MÜZİK ALETLERİ
SOFRA TAKIMLARI
TABLO
TEKSTİL
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73