Tablo


Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde Saray’a sunulan tabloların ağırlıkta olduğu “biriktirme anlayışı”, Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde sanat eseri toplama düşüncesine yönelmiştir. Avrupa’da resim eğitimi gören yaver ressam Ahmed Ali (Şeker Ahmed Paşa) ile Fransız hocası Jean-Léon Gérôme’un ilişkisi, Saray’a kadar uzanan etkiler göstermiştir. Saray’ın siparişleri ve Gérôme’un önerileri üzerine kayınpederinin sahip olduğu Paris’teki Goupil Sanat Galerisi’nden alınan eserler ile Saray’daki birikim bir koleksiyona dönüşür.

Saray’da görev yapan Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski, Saray için resim yapan Fransız Pierre Désiré Guillemet ve Rus Ivan Konstantinoviç Ayvazovski gibi ressamlar ile bu birikim güçlenmiştir. Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) döneminde İtalyan ressam Luigi Acquarone (1800-1896) ve onun ölümünden sonra Saray’da görev yapan bir başka İtalyan ressam olan Fausto Zonaro (1854-1929) gibi isimlerin tablolarıyla, hanedana armağan edilen Batılı hükümdar portreleri, Saray için resim üreten Batılı ressamların, asker ressamların, Darüşşafakalı ressamların, Sanayi-i Nefise mezunu ressamların eserleri ile Saray koleksiyonu çeşitlenmiştir. 19. yüzyılın sonlarında, Türkiye’de yapılan sergilerden sonra Saray’a giren tablolar ile resim koleksiyonunda önemli bir birikim oluşmuştur.

 Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Şale, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasrı ve Yalova Atatürk Köşkü’nde yer alan eserlerden oluşan zengin bir birikim Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu’nu oluşturmaktadır. Ülkemizin ilk resim koleksiyonuna ev sahipliği yapan Dolmabahçe Sarayı, eser sayısı bakımından ağırlığı taşımaktadır. Doğu’nun gizemini ve sıcaklığını yansıtan oryantalist resimler, doğa ve kent görünümleri, tarihî konulu resimler ve portreler arasında çok değerli imzalar vardır. Milli Saraylar Fotoğraf Koleksiyonu’nun ise, Sultan-fotoğrafçı-toplum üçgeninde gelişen Osmanlı fotoğraf sanatında önemli bir yeri bulunmaktadır. Koleksiyon, 33 yıl süren Sultan II. Abdülhamid dönemi başta olmak üzere, Osmanlının gündemini günümüze taşıyan önemli bir birikimden oluşmaktadır. Sultan II. Abdülhamid fotoğrafa çok fazla önem vermiş ülkesini ve dış dünyayı fotoğraflardan takip etmiş hattâ fotoğraftan karakter tahlilleri yapmıştır.      Koleksiyondan Seçmeler - Tablo

 Tablo1


1İtalyan oryantalist ressam Stefano Ussi’nin (1822/32-1901) Sürre Alayı adlı tablosunda, Kahire’den Kabe’ye armağanlar götüren deva kervanı, hacılar ve kervanı korumakla görevli olan Osman ordusunun bir taburu betimlemiştir. Sürre Alayı, Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu’nun en büyük tablosudur. Kompozisyonda etnik yapıları, yetişme tarzları ve İslam dinine bakışları farklı olan müslümanların hacca giderken yaşadığı duygular yansıtılmıştır. 1873 tarihli tablonun çerçevesini, Âl-i İmrân Suresi’nin 126. ayetinin bir bölümü olan “Yardım ve zafer ancak, mutlak güç sahibi hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.”anlamındaki Arapça kûfi yazı çevrelemektedir. Sürre Alayı adlı tablonun, satın alınarak ya da resmi sipariş eden Mısır Hıdivi’nin Sultan Abdülaziz’e bir armağanı olarak saray koleksiyonuna kazandırıldığı düşünülmektedir.

 Tablo


Sarayda yaver olarak görev yapan Hüseyin Zekâî Paşa’nın(1859/60-1919) Karpuzlu Natürmort adlı tablosunda, döneminin yaygın anlayışına uygun olarak mekan, nesnelerin üzerinde olduğu bir zemin olarak vermiştir. Koyu bir fon önünde verilen nesnelerin dokusunu ve plastik etkiyi ışık belirginleştirmektedir. Uzanan dal ve çiçekler, resmin derinlik etkisini ve dinamizmini vurgulamaktadır. Kesik karpuz ve kavun, en sıcak renklerle verilmiştir.