Kitap


Osmanlı İmparatorluğu'nun son veliahdı ve son halifesi Abdülmecid Efendi’nin Dolmabahçe Sarayı Hünkâr Dairesi’nin sofasında bulunan kişisel koleksiyonu, bünyesinde barındırdığı 11.714 adet eser ile önemli bir nadir eser kütüphanesidir. Genel konulu bir koleksiyona sahip olan Kütüphane’de, tarih, coğrafya, sanat tarihi, mimarlık, edebiyat, din, eğitim, spor, politika, askerlik ve müzik gibi akla gelebilecek her konuda kitap, süreli yayın ve müracaat eseri bulunmaktadır. Ayrıca, Abdülmecid Efendi ve ailesine ait fotoğraflar ile çeşitli albümler, döneme ait haritalar ve kartpostallar da Kütüphane’nin önemli eserleri arasında yer almaktadır. Kitapların bir kısmı yazarları tarafından imzalanarak Abdülmecid Efendi’ye hediye edilmiştir. Ancak Kütüphane koleksiyonunun büyük çoğunluğunu Abdülmecid Efendi’nin yurt içi ve yurt dışındaki yayınevlerinden satın aldığı eserler oluşturmuştur.

Kütüphane’deki kitaplar, çoğunluğu Osmanlıca olmak üzere Fransızca, Almanca, Arapça ile Farsça dillerinde ve genellikle 1840-1920 yılları arasında tarihlenmektedir. Bununla beraber, H. 1039 tarihli Kur’an-ı Kerim, H. 996 tarihli manzum Siyer-i Nebi gibi yazma eserler de Kütüphane koleksiyonu içinde yer almaktadır.Kütüphane’de bulunan eserlerin birçoğu ciltleri açısından da önemlidir. Cilt malzemesi olarak deri, kumaş (atlas, kadife gibi), ahşap ve mermer kullanılmıştır. Ciltlerde genel olarak 18. ve 19. yüzyıllara ait süslemeler görülmektedir. Cildin bir yüzünde yaldızlı Osmanlı Arması ve tuğra, diğer yüzünde ay-yıldız formu bulunan ve “Yıldız Cildi” tabir edilen örneklere de sıkça rastlanmaktadır. Devam eden tasnif, envanter ve konservasyon çalışmaları sebebiyle şimdilik sadece “kurumsal çalışmalar”a açık olan Abdülmecid Efendi Kütüphanesi, dönemin tarihini çok yönlü ve açık bir biçimde yansıtması özelliği ile önemli bir bilgi ve belge merkezi niteliği taşımaktadır.      Koleksiyondan Seçmeler - Kitap

 11/1259 Hediye Albüm-Kutu


Kutunun dış yüzeyi pirinç ve fakfonla detaylandırılmış olup, dünyanın içinde bulunduğu karışıklığı göstermektedir. Çeşitli ülkeler insan başı şeklinde tasvir edilmiş ve her biri I. Dünya Savaşı’nda aldığı pozisyona göre betimlenmiştir. Kutunun iç yüzeyi kumaş üzerine ipek kullanılarak Macar motifleri ile süslenmiştir. Süslemenin tam ortasında oval bir kartuş içerisinde ittifak devletlerini simgeleyen üç büyük hükümdarın (V. Mehmed Reşad, II. Wilhelm, I. Franz-Joseph) tasvirleri görünmektedir. İç kısmın zemini kadife kaplıdır ve tam ortasında üç hükümdarın baş harflerinden oluşan altın yaldızlı monogramlar bulunmaktadır. Kutunun içerisinde bağımsız olarak bulunan albümün kapağında Macarların milli tezyinatında sıkça rastlanılan tavus kuşu tüyü şeklindeki metal kabartmalar göze çarpmaktadır. Albümün içerisinde Macarca ve Osmanlı Türkçesi ile Padişah’a hitaben yazılmış bir takdim yazısı yer almaktadır.

 11/1265 Hediye Albüm-Kitap


Ön kapağın ortasında serginin simgesi olan Eiffel Kulesi ve eteklerinde kurulmuş olan sergi alanı görülmektedir. Burada sergi alanında kurulan değişik ülkelere ait pavyonların simgeleri bulunmaktadır. İrili ufaklı yaprak ve çiçek motiflerinden oluşan çerçeve daha küçük bir çelenk tepelik ile belirlenmiştir. Tepeliğin iç kısmında ise şu an yerinde olmayan ancak izlerinden ay motifi olduğu anlaşılan bir süsleme bulunmaktadır. Kapağın dört köşesinde ampir dönem özelliklerinin ön planda olduğu bir süsleme anlayışı ile pirinçten kabartma olarak yapılmış birer gülbezek motifi yer almaktadır. Çelengin alt ucunda bulunan armanın içinde görülen çiçek buketinin tam ortasında “Paris Sergi-i Umumisi 1889” yazısı okunmaktadır. Kitabın içinde sergiye ait fotoğraflar ve yazarın yorumları yer almaktadır. Dili Osmanlıcadır.