Hat Sanatı ve Yazı Takımları


Dolmabahçe Sarayı Hat Sanatı ve Yazı Takımları Koleksiyonu kapsamında gruplandırılmış eserler; hat levhaları, yazı takımları, mühürler, arma, nişan ve madalyalar, haritalar ve masa zillerinden müteşekkildir. Dolmabahçe Sarayı Hat Koleksiyonu’nu oluşturan levhalardan en önemlileri, Saray’ı yaptırmış olan Sultan Abdülmecid (1839-1861) ketebeli olan hat eserleridir. Sultan Abdülmecid, hat sanatını, bir ekol olan Mahmud Celaleddin’in talebesi Mehmed Tahir Efendi’den öğrenerek, icazet almıştır. Celi sülüs yazı ile yazmış olduğu levhaları koleksiyonda mevcuttur. Hanedana mensup olup, sanatkâr şahsiyetiyle ön plana çıkan son halife Abdülmecid Efendi’ye ait levhalar da elimizde bulunmaktadır. Yine devrin meşhur hattatlarından Yesari-zade Mustafa İzzet Efendi, Şeyh Mehmed Abdülaziz Rifai, Şefik Bey’in yazmış olduğu levhalar mevcuttur.

Milli Saraylar Hat Sanatı ve Yazı Takımları Koleksiyonu içinde Yazı Takımları hayli geniş bir yer tutar. Yazı Takımları, genellikle divit, kalemdan, rıhdan, hokka, makta‘, kalemtıraş, makas ve tampondan oluşmaktadır. Koleksiyonda kristal, metal ve döküm yazı takımları mevcuttur. Sultan II. Abdülhamid’in (1876-1909) tuğrasını taşıyan yazı takımı ve hokka, “AH” inisyalli (Sultan Abdülhamid’in baş harfleri) yazı takımı, yine Sultan Reşad’a (1909-1918) Selanik ziyareti sırasında hediye edilmiş bir yazı takımı koleksiyonu oluşturan önemli objelerdendir. Döküm yazı takımlarının üzerinde bulunan Meclis-i Mebusan-ı Osmanî damgasının, TBMM kurulduktan sonra, Arap alfabesiyle “TBMM” şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Döküm yazı takımları üzerinde bulunan damgaların geçirdiği değişiklik, aynı zamanda siyasî tarihimizdeki değişimlerin canlı örneklerinden ve o günlerin hatıralarındandır.      Koleksiyondan Seçmeler - Hat Sanatı ve Yazı Takımları

 Yazı Takımı


Fransız yazı takımı bir çift kristal hokka, tampon, kalem sapları, kalemtıraş, zarf ve mektup açacakları ve mühür olmak üzere dokuz parçadan oluşan tam bir takımdır. Yaldızlı pirinç kısımları ampir üslubunda nebatî motiflerle süslenmiştir. Hokka kapaklarının üzerinde armalar mevcuttur. Deriden mamul mahfazasının içerisi kadife ve ipek kumaş ile kaplıdır.

 Levha


Siyah zemin üzerine zerendûd usûlü ile celî sülüs tarzında yazılmıştır. Levhanın üzerinde mihrap âyeti de denilen “Küllemâ dahale aleyhâ Zekeriyyâ el-mihrâb” ifâdesi okunmaktadır. 1282 hicri (1865–66) tarihli olan levha “Ketebehu Abdülmecîd bin Mahmûd Hân” imzalıdır. Kenarları nebâtî motiflerle süslenmiş varaklı bir çerçevesi vardır. 84 x 41 cm ebadındadır.