Klasik Türk Sanatları Merkezi

Milli Saraylar, yüzyıllar içinde gelenekselleşmiş klasik sanatlarımızın, genç nesillere aktarılması ve öğretilmesi amacıyla, ciddi bir misyon üstlenerek, 2004 yılında, bir merkez kurmuştur.

Klasik Türk Sanatları adı altında kurulan bu merkez, İdari ve Mali İşler Başkanlığına bağlı olarak, Yıldız Şale Köşkü Manej binalarında faaliyet göstermektedir.

Bu Merkez, kuruluşundan bu yana, günümüzün en usta ve duâyen hocaları tarafından verilen, Hat-Tezhib-Minyatür-Ebru ve Osmanlı Türkçesi derslerinde, bu sanatları, gelecek kuşaklara, hatasız aktarmayı amaçlayan nitelikli ve başarılı öğrenciler yetiştirmiştir.

Öğrenci yetiştirme çalışmaları, “Milli Eğitim Bakanlığı, Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi” ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Sene başında, hocalar tarafından değerlendirilen talebe başvuruları, bu sanatlara gerçekten değer veren ve devam ettirebilme potansiyeli olan kişilerin seçimiyle, kontenjanlar ölçüsünde sınıflar oluşturulmakta ve mezun olmaya hak kazanan öğrencilere, sertifika verilmektedir.

Eğitimler, 2 ila 3 yıl arasında devam etmekte, yıl sonlarında ise öğrenci çalışmaları, Dolmabahçe Sanat Galerisinde sergilenmektedir.

Sadece talebelerin değil, hocalarımızın eserlerinden oluşan sergiler gerek yurt içi ve gerek yurt dışında meraklılarıyla buluşmakta ve çok ses getirmektedir.

Merkezimizin öğrenci çalışmaları arasından titizlikle seçilerek hazırlanan bu sergiler, bu kadim sanatlarımızla, ilgili olan veya henüz tanışmaya fırsat bulamamış herkesi buluşturmayı amaçlamaktadır.  
     
Büyük bir sabır ve özverinin rol oynadığı bu sanatları kesintiye uğramadan gelecek kuşaklara aktarmak, bu merkezin en önemli görevidir. Zira medeniyetlerin devamı ancak sanatın devamlılığı ile mümkündür.

Merkezimizde yer alan dersleri ve Atölye çalışmalarını kısaca incelersek, 6 ana başlık görüyoruz. Hat-Tezhib-Minyatür-Ebru-Osmanlı Türkçesi ve Klasik Cild.
HÜSN-İ HAT EĞİTİMİ
Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA
1974 de Konya’da doğdu. 1994 yılından itibaren Hattat Hüseyin Öksüz'den hat dersleri almaya başladı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında Hüseyin Öksüz (Konevî)’den sülüs-nesih dallarında icazet aldı. Ardından divanî, celî divanî ve ta’lik yazılarını meşketti. Daha sonra Mehmed Özçay ve Osman Özçay’dan da yazı meşketti.

Yüksek lisansını tamamladıktan sonra farklı branş hazırlık eğitimi alarak Sanat Tarihi anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. İstanbul Selâtin Camilerinin Kuşak Yazıları başlıklı tezi ile 2008 yılında doktorasını tamamladı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında doçent, bölüm başkanı ve fakülte yönetim kurulu üyesi oldu. Çok sayıda uluslararası ve ulusal sergiye, sempozyuma, kongreye iştirak etti.

IRCİCA ve Albaraka tarafından düzenlenen milletlerarası yarışmalarda beş uluslararası ödül aldı. Bazı uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. 2011 yılından beri iştirak ettiği Milletlerarası Mushaf Projelerinde nesih, sülüs-nesih, muhakkak-sülüs-nesih ve muhakkak-reyhani, sülüs-ince sülüs gibi muhtelif yazı nevileriyle toplam altı cüz yazdı. Bazı sanat projelerinin küratörlüğünü ve bazı kitapların editörlüğünü yaptı. Çok sayıda bilimsel makalesi ve tebliği neşredildi.

2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’ne naklen atandı. 2017 yılında TBMM, Millî Saraylar bünyesindeki Yıldız Şale Klasik Türk Sanatları Merkezi’nde eğitmen ve bilim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.TEZHİB EĞİTİMİ
Nilüfer KURFEYZ ve Selim SAĞLAM
Nilüfer Kurfeyz Özgeçmiş: 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında Ord. Prof. A. Süheyl Ünver’in seminerleri ile tanıştı. Üniversite yıllarında da, Süheyl Ünver’in Topkapı Saray’ındaki derslerine devam etti.

1980-83 arasında, Cahide Keskiner yönetimindeki, Topkapı Sarayı Türk Süsleme Sanatları atölyesinden diploma aldı.

1985 ‘de, İst. Üni. Edebiyat Fak. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümü, Klasik Arkeoloji ana bilim dalından mezun oldu.

Tezhib çalışmalarını sürdürürken Topkapı Sarayı, Yeni Cami, Sultan Ahmet cami gibi tarihi yapılarda, kalem işi ve restorasyon çalışmalarına katıldı.        
 
1992’de birinci, Aralık 2005’ de, Selim Sağlam’la birlikte Sanata Adanmış 30 Yıl isimli ikinci, Şubat 2009’da ise yine Selim Sağlam’la beraber, Aşkın Huzurunda isimli üçüncü kişisel sergisini açtı. Bunun dışında, yurt içi ve yurt dışında sayısız karma sergi de yer aldı. 43 yıl boyunca ürettiği eserlerin tamamı, yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer almaktadır. 2003 yılında yayınlanmış, Tezhib isimli bir kitabı mevcuttur.

1985 yılından beri, bildiklerini bu sanatı öğrenmek isteyenlerle paylaşmaktadır. 1986’da, kendisinden ders alarak, bu sanatla tanışan Selim Sağlam’ la çalışmalarını, 1990 yılından beri, ortak olarak sürdürmektedir.

Halen, ALBARAKA Sanat Merkezi ile TBMM, Milli Saraylar, Klasik Sanatları Merkezi’nde, eğitim görevlisi ve Bilim Kurulu üyesidir.

Selim Sağlam Özgeçmiş:1969 yılında İst.da doğdu. Hat ve süsleme sanatlarına duyduğu ilgi, Pertevniyal lisesi yıllarına dayanır.  1986 yılında, Hocası Nilüfer Kurfeyz ile tanışmasını ve O’nun derslerine devam ederek, bu sanatı bir yaşam biçimi haline getirmesini, her zaman, kendisinin bir şansı olarak görmüştür 1987 yılında, Kültür Bakanlığı bünyesinde açılan tezhib kursundan, diploma almıştır.


İktisat Fakültesi ve AÖF İlahiyat mezunudur. 1986 yılından beri aralıksız sürdürdüğü çalışmaların tamamı, yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda yer almaktadır. Nilüfer KURFEYZ ile birlikte, Aralık 2005’ de ilk, 2009’ da Aşkın huzurunda adlı ikinci kişisel sergisini açmış ve sayısız karma sergide yer almıştır.
Aynı eser üzerinde çalışarak, iki imzayla üretilen eserlerin günümüzde pek görülmediği tezhib dünyasında, 1990 yılından beri Nilüfer KURFEYZ ile birlikte bu ortak imzalı çalışmaları sürdürmektedir.  Takdir edileceği üzere iki sanatçının benliklerini bir tarafa bırakıp ortak bir görüş ve bakış açısında birleşerek eser vermeleri kolay bir çalışma tarzı değildir ama daha olgun ve mükemmel eserlerin ortaya çıkmasında önemli bir anahtardır.

Halen, ALBARAKA Sanat Merkezi ile TBMM, Milli Saraylar, Klasik Türk Sanatları Merkezinde, eğitim görevlisi, ve Bilim Kurulu üyesidir.
MİNYATÜR EĞİTİMİ
Gülçin ANMAÇ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyal Antropoloji bölümünü bitirdi. Üniversite eğitimi sırasında Cahide Keskiner ile tezhip ve minyatür sanatı çalışmalarına ile başladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Kursu’nu bitirdikden sonra, minyatür çalışmalarına merhum Nusret Çolpan ile devam etti.Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı'nda tezli olarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ile Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı onayını, tezhip ve minyatür sanatı dallarında aldı.Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen yüzden fazla sergiye ve uluslararası sanat festivallerine katıldı, eserleri elliden fazla kitapta basıldı ve minyatür sanatında ödüller aldı. Çeşitli dergi, kitap, berat, broşür, ödül, takı, obje, çini, büyük ebatlı duvar çini pano, animasyon, belgesel projeleri için minyatür çalışmaları ile desen tasarımları yapmıştır ve bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Çeşitli resmi ve özel kurumlar ile kendi atölyesinde minyatür sanatımızı öğretmeye devam etmektedir.

Halen, TBMM, Milli Saraylar, Klasik Türk Sanatları Merkezi’nde eğitim görevlisi ve bilim kurulu üyesidir.


EBRU EĞİTİMİ
Hikmet BARUTÇUGİL

 Hikmet BARUTÇUGİL Özgeçmiş: 1952′de Malatya’da doğdu. 1973′de, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda Tekstil eğitimine başladı. Üniversite de, hocası Prof. Emin Barın’ın teşvikiyle, hat sanatı çalışmalarına başladı. Bu sırada ebru sanatını fark ederek içindeki dinamizmi keşfetti ve üniversite yıllarında ebru araştırmalarını tek başına sürdürüp kendisini geliştirdi.

1977’de Akademi’den tekstil desinatörü olarak mezun olduktan sonra çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978-1981 yılları arasında ihtisas için gittiği Londra’da araştırma ve çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ebruyu her zaman bir bilim dalı gibi görüp geliştirmeyi hedefleyerek, bu sanatı yaşatmak için yaşamanın gereğine inandı ve günlük kullanım araçlarından iç mimaride kullanılan malzemelere kadar birçok ürün geliştirdi. Daha önce görülmemiş ebru yöntemleri denedi ve Literatüre Barut Ebrusu olarak bilinen ebru türünü bulan kişi olarak geçti.

Türk Ebru Sanatı'nı tanıtmak ve yaymak amacı ile yurtiçi ve yurtdışında 110 kişisel ve 104 karma sergi ile 169 kurs ve seminer, 99 konferans ve uygulamalı ebru gösterimi ile 6 sanat terapisi gerçekleştirdi.

Royal College Of Art (Londra), Internationale Gesellschaft für Musik-Ethnologie und Kunsttherapie Forschung (Viyana), Otonom University (Madrid), University of Graz (Avusturya), Basel Paper Museum (İsviçre), University of Massachusetts (Boston, ABD) ve Lok Virsa Museum'da (Islamabad) ve birçok Sanat Akademisi’nde dersler verdi. Aldığı uluslararası birçok ödülün yanısıra, London British Museum başta olmak üzere dünyaca ünlü müzelerde ve bazı özel koleksiyonlarda sürekli sergilenen eserleri bulunmaktadır.

London School of Economic Sience’in düzenlediği Art in Action sanat festivalinde BEST OF THE BEST 2012, ödülünü alan ilk ve tek Türk sanatçıdır.

Pek çok TV programına katıldı, dergilerde röportajları yayınlandı, kongrelere bildiriler verdi. Yayınlanmış otuz yedi kitabı bulunmaktadır.


Gelecek yüzyılların sanatçılarına yön ve ilham verecek eserleri bu günden planlamak amacıyla 1830’lu yıllardan kalan tarihi bir konağı Ebristan Ebru Evi haline getirip yaşayan bir “müze galeri’ye dönüştürmüştür.

Halen Mimar Sinan Üniversitesi ile TBMM, Milli Saraylar, Klasik Türk Sanatları Merkezi’nde, eğitim görevlisi, ve Bilim Kurulu üyesidir.
OSMANLI TÜRKÇESİ EĞİTİMİ
Abdülkerim ASILSOY

1972 İstanbul doğumlu. Aslen Karadenizli olmakla birlikte hayatının neredeyse tamamı İstanbul’da geçti. Liseyi Gaziosmanpaşa İmam-Hatip’te tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Enstitüsü’nde sosyoloji anabilim dalında yüksek lisansını İsmail Kara’nın danışmanlığında ikmal etti. Yine Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih anabilim dalında Zekeriya Kurşun’un danışmanlığında doktora derecesi aldı. 2006-2010 yılları arasında Bilim ve Sanat Vakfı’nda Osmanlıca Seminerleri verdi.

2008-2011 yılları arasında da İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2010 yılından bu yana Kırklareli Üniversitesi Tarihi Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak akademik hayatı devam etmektedir.
KLASİK CİLD EĞİTİMİ
 Ahmet KURNAZ

1966 yılında Malatya’da doğdu. Ortaokulu Vefa lisesinde bitirdikten sonra baba mesleğinden ötürü sınava girerek İstanbul Matbaa Meslek Lisesi’ni kazandı. Cilt ve Serigrafi bölümünü birincilikle bitirdi. Bölümü dışında hocalarının yardımı ve meslek sevgisi nedeniyle (Ofset, Dizgi, Tipo, Grafik, film pozlandırma ve kalıp alma) bölümlerini de tamamlayarak 1986 yılında mezun oldu. O dönemde çalıştığı bazı firmalar şunlardır: Deniz İşletmeleri (Ofset ve Baskı), Pamukkale Basım Evi (Tipo ve Ofset), Sivas Serigrafi (Grafik, Montaj, Film Pozlandırma, Kabartma ve Baskı İşleri)

Marmara Üniversitesi’nde matbaacılık eğitimi aldı. 1987 yılında Topkapı Sarayı'nda tezhip kursuna başladı ve stajını Süleymaniye Kütüphanesi'nde tamamladıktan sonra İslam SEÇEN Hoca’dan klasik cilt, Saadet GAZİ Hanım’dan kağıt restorasyon ve konservasyon eğitimi aldı. 1987 yılında Nilüfer KURFEYZ Hanım’dan tezhip kursu aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Süleymaniye Kütüphanesi'nde klasik cilt ve kâğıt restorasyonu uzmanı olan babam İbrahim KURNAZ’ın açmış olduğu Vefa’da ki cilt atölyesinde çalışmaya başladı. Burada modern ve klasik cilt yapmaya başladı. Atölye bünyesinde çalışmış olduğu bazı kurumlar  (Fransız Konsolosluğu Kütüphanesi, İsveç Konsolosluğu Kütüphanesi, Alman Konsolosluğu Kütüphanesi, IRCICA, Yıldız Sarayı Kütüphanesi, Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi, Atatürk Kütüphanesi İstanbul Dişcilik Fakültesi Kütüphanesi. v.s)

1988 yılında da Dolmabahçe Sarayı'nda Cilt Atölyesi'ni kurarak, Hazine-i Hassa-i Şahane arşivinin kâğıt ve cilt restorasyonu konservasyonunu yaparak işe başladı. 27 yıldır Kadrolu olarak cilt–kağıt restorasyon atölyesi sorumlusu ve çalışanıdır. TBMM Milli Saraylar, yurt dışı eğitim programı vesilesiyle İtalya’nın Floransa kentinde bulunan (Istıtuto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spınelli) okulundan batı tarzı cilt ve kâğıt restorasyonu üzerine eğitim aldı. Dolmabahçe Sarayı’nda çalıştığı süre zarfında; Abdülmecit Efendi Kütüphanesi, TBMM Milli Saraylara bağlı, Saray, Köşk, Kasır ve Koleksiyon birimlerine ait bölümlerin kağıt-cilt restorasyon ve konservasyon işlerinin yapımı, Hereke Halı ve Dokuma Fabrikası’na ait desen ve çizim paftalarının restorasyonu, Ankara TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı’na bağlı kütüphanenin cilt ve kağıt restorasyon işlerine devam etmektedir.
İrtibat: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
Klasik Türk Sanatları Merkezi No: 57 Yıldız Şale Beşiktaş / İstanbul

Tel : 0(212) 259 45 70 Dahili:2143-2148