Hakkımızda

   Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesindeki saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikaların, uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun olarak idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu ve müze olarak işletilmesi ile görevlidir. Kuruluşu Cumhuriyet’in ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır. Tarihi objeleri de dahil olmak üzere tüm bu yapıların, kültürel ve tarihi arka planlarına sadık kalınarak korunmaları, restore edilmeleri ve milli kültürümüzün değerli unsurları olarak yerli-yabancı ziyaretçiler tarafından modern müzecilik anlayışı içinde ziyaret edilmelerinin sağlanması, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 'nın temel işlevidir. Özenli çevre düzenlemeleri yapılan saray, köşk, kasır, fabrikalarda, kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarıyla, gezi ve dinlenme hizmetleri verilmekte, sergi, sempozyum, konferans, panel, konser vb. kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Öte yandan, gerek süsleme, tefriş unsurları ve tarihi eşyalarıyla, gerekse mimarî özellikleriyle tüm bu yapılar; uzmanlar tarafından çağdaş yöntemler ışığında kayda geçirilmekte, kurumun kendi bünyesindeki atölyelerde, konusunda deneyimli ve eğitimli ustalar tarafından restorasyon ve konservasyonları sürdürülmektedir. Yapılan araştırma çalışmalarının sonuçlarıysa, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan, bilimsel nitelikli dergi, kitap, katalog gibi yayınlarla yerli-yabancı araştırmacı ve ziyaretçilere duyurulmakta, tanıtılmaktadır.

Misyonu

“Cumhuriyet’in ilanının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devredilen tarihî ve kültürel eserleri koruyup en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmak”tır.

Vizyonu

Korumakla yükümlü olduğu tarihî eserleri yaşatmanın yanı sıra, bu eserlerin tüm dünyanın kültürel mirasının bir parçası olduğu bilinciyle, bünyesinde bulunan mekânları ve eserleri yerli-yabancı tüm ziyaretçilere açık tutmaktır. Milli Saraylar, aynı zamanda, sözkonusu tarihî mirasın dünya ölçeğinde tanınmasını hedeflemektedir.

İletişim Formu

Dilek-Şikayet ve Bilgi Talep Formu
    Kaydınız başarıyla gerçekleştirildi. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecek.