Gezi Rehberi

Ziyaret Esasları ve Bilgilendirmeler


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı tarihi yapılar Saltanat, Hilafet ve Cumhuriyet dönemlerine ev sahipliği yapmış kültür ve tarih mirasımızın anıtsal yapılarındandır. "Saray Müze" anlayışı çerçevesinde koruma altında olan saray, köşk ve kasırlarımız diğer yandan da hem ülkemiz halkının kültürel ve tarihsel bilinçlenmesine katkı sağlamak hem de evrensel kültürel mirasın bir parçası olarak yabancı ülkelerden gelen binlerce ziyaretçi tarafından görülmektedir. Tarihi bir yapıyı özgün objeleri ile birlikte ziyarete açmanın yukarıda belirtilenler bakımından önemi olmakla beraber bazı zorlukları da bulunmaktadır. Gezi güzergâhının güvenliği, sarayın mimarisini ve statiğini korumak üzere ziyaretçi sayısının sınırlandırılarak kontrolün sağlaması en önde gelen koruma tedbirlerindendir. Bu çerçevede Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu'nca yoğun ziyaretçi akışına sahne olan Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi sayısı sınırlandırılmış; belirlenen günlük ziyaretçi sayısı içinde acente ile gelen gruplara, öğrenci gruplarına ve bireysel ziyaretçilere bu kotadan belli oranlarda paylar ayrılmıştır. Aşağıda belirtilen hususların, alınan önlemlerin ve bazı sınırlamaların hem ülkemiz hem de evrensel kültürel miras içinde tartışmasız yeri olan Milli Saraylarımızı korumak amacına yönelik olduğunu bir kez daha hatırlatır, sağlayacağınız katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Bağlı Saray, Köşk ve Statiğini ve Tarihi Objelerini Korumaya Yönelik Sınırlamalar: 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bilim ve Değerlendirme Kurulu, 202 no'lu toplantısında alınan tavsiye kararına göre Dolmabahçe Sarayı Selamlık (Mabeyn-i Hümayun) bölümü için belirlenen günlük ziyaretçi sayısı 3000 kişi ile sınırlandırılacaktır. Belirlenen bu sayıya ulaşıldığında bilet gişesi normal saatinden daha erken kapatılır. Dini ve Milli bayramlarda ve turizm açısından önemli olan günlerde söz konusu sayının artırımının gerekip gerekmediği İdarece değerlendirildikten sonra uygulamaya konulur. Tarihi bir yapı olması sebebiyle Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları Müzesi'nde aynı anda çok sayıda ziyaretçinin müze içerisinde bulunması bina statiğine zarar vermektedir. Bu nedenle ziyaretçiler belirli sayı ve aralıklarla alınmaktadır. Müze içerisindeki ziyaretçi yoğunluğunun yapıya ve objelere zarar vermemesi için zorunlu olan bu uygulama nedeni ile ziyaretçi sayısının çok olduğu dönemlerde, gerek bilet gişesinde gerekse müze önünde kısa süreli bekletmeler olabilmektedir. Restorasyon, temizlik vb. zorunlu sebeplerden dolayı geziye açık mekânlar geçici sürelerle kapatılabilmektedir.

Sarayları Gezerken; Rezervasyonlu ziyaretçilerin/grupların biletlerini rezervasyon gişesinden almaları gerekmektedir. Gezi boyunca belirlenen gezi güzergâhı kırmızı halatlarla belirlenmiştir dolayısıyla ziyaretçilerin belirlenen güzergâhın dışına çıkmamaları gerekir. Saray, köşk ve kasırlarda sergilenen eserler orijinal olması sebebiyle gezi güzergâhında sergilenen tarihi objelere dokunulmaması, Gezi boyunca kırmızı yol halıların üzerinde kalınarak tarihi özelliğini koruyan parkelere basılmaması, Gezi esnasında cep telefonu, video kamera, fotoğraf makinesi veya benzeri cihazlarla görüntü alınmaması, Cep telefonlarının kapatılması veya sessizde tutulması, Saray, köşk ve kasırların yapısının ve eserlerinin korunması ile görevli personelimiz bu çerçevede hatırlatmalarda bulunurlar. Ziyaretçilerimizin bu hatırlatmaları dikkate alarak sarayın korunmasına katkıda bulunmaları,

Saray, köşk ve kasır içerisindeki geziler audio-guide (kulaklıklı rehber ) cihazıyla bireysel olarak sağlanır. Geziniz süresince çocuklarınızı yanınızdan ayırmamanız gerekmektedir. Yürüme engeli ya da zorluğu bulunan ziyaretçilerimize talepleri durumunda ve tekerlekli sandalye sağlanabilir. Bu ve benzeri durumdaki engelli ziyaretçilere gezi süresince sağlanacak destek hizmeti yanlarında bulunan refakatçileri tarafından sağlanır. Saray içinde çok sayıda eşik ve merdiven olması ve de üst kata ulaşmak için asansör bulunmaması sebebiyle yürüme engeli ya da zorluğu bulunan ziyaretçilerimiz sadece sarayın birinci katını ziyaret edebilirler. Ancak yanlarında refakatçisi olanlar üst katları kendi imkânları ile ziyaret edebilirler.

Öğrenci Grupları ve Okul Yönetimlerinin Dikkatine: Öğrenci Grupları ve Okul Yönetimlerinin Dikkatine: Okul gruplarının ziyareti sadece rezervasyon yaptırılmak suretiyle mümkün olabilecektir. Aşırı doluluk durumunda lise öğrencileri için Dolmabahçe Sarayı'na ilk ve ortaokul ile anasınıfı öğrencileri ise Saray Koleksiyonları Müzesi'ne randevu verilir. Öğrenci grubu tanımına giren gruplar en az 15 öğrenciden oluşan gruplardır. Bunun altındaki sayıda olan arkadaş grupları bireysel ziyaretçi gişesinden öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmek suretiyle bireysel ziyaret için bilet alacaktır.Öğrenci grubu tanımına; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullardaki öğrenci grupları girer. Dolmabahçe Sarayı'nda söz konusu gruplar öğrenci giriş kapısından alınır ve özel olarak belirlenen güzergâhı gezerler (Öğrenci gruplarının gezi güzergâhı Harem Binek Salonu ile başlar Atatürk'ün harem dairesinde kullandığı oda/salonlarla devam eder, ardından ikinci kez Harem Binek Salonu'ndan geçerek doğrudan Muayede Salonu'na gitmek suretiyle sona erer).Dolmabahçe Sarayı'nda öğrenci gezinin süresi yaklaşık 20-25 dakika arasındadır. Gezi esnasında öğrenci grubunun her türlü sorumluluğu onlara refakat eden öğretmenlere ve acente rehberlerine aittir. Müzeye öğrencilerini getirecek öğretmenlerin önceden bir keşif gezisi yapmaları tavsiye edilir.

Öğrenci gruplarına eşlik edecek öğretmenlerimiz, geziye hazırlık olmak üzere WEB sayfamız üzerinden "Öğrenci Gezileri İçin Bilgilendirme Rehberi" adıyla bir metne erişim sağlayabileceklerdir.Öğrenci grupları müzeyi beraberinde getirecekleri Turizm Bakanlığına bağlı kokartlı bir rehberle gezerler. Lisanslı rehber tedarik edememiş öğrenci gruplarına, beraberlerindeki öğretmenleri rehberlik ederler. Bu şartları sağlayan okullara rezervasyonda öncelik tanınacaktır. Aynı gün içinde bir okuldan alınacak maksimum öğrenci sayısı 100 kişi ile sınırlıdır.Öğrenci gruplarına refakat edecek olan veli sayısı söz konusu gruptaki öğrenci sayısının %25'i ile sınırlıdır.Dolmabahçe Sarayı'nda öğrenci gruplarıyla gelen velilere satılacak bilet "Harem Bölümü" bileti olarak ücretlendirilip veliler söz konusu biletle beraberinde geldikleri öğrenci grubuyla kalarak aynı güzergâhı gezerler.İlgili mevzuat gereği, öğrenci grubuyla (ya da bireysel olarak) gelen öğretmenler ücretsiz giriş için gişe görevlisine öğretmen olduklarını gösterir kimlik kartlarını ibraz ederler. Söz konusu mevzuatta tanımlanmış Öğretmen Kimlik Kartı dışındaki kartlar ücretsiz giriş için geçerli olmayacaktır.

Acenta Gruplarının Dikkatine: Acenta grupları müzeyi mutlaka rezervasyon yaptırmak suretiyle gezebileceklerdir. Rezervasyonsuz gelen acenta gruplarına rezervasyon gişesinde bilet satılmayacaktır.Acenta grupları müzeyi beraberinde getirecekleri Turizm Bakanlığına bağlı kokartlı bir rehberle gezer. Acenta gruplarına müzelerimizde rehberlik hizmeti kesinlikle verilmemektedir. Acenta gruplarıyla gelen kokartlı rehberler müze girişinden müze çıkışına kadar gruplarının başında olmak zorundadır.Acente gruplarına eşlik eden Turizm Bakanlığına bağlı kokartlı rehberler, kokartlarını müze girişinden-çıkışına kadar görünür şekilde takmak zorundadırAynı gün içerisinde bir acentadan alınacak rezervasyon sayısı azami 150 kişi ile sınırlıdır. Söz konusu sayı Paskalya, Noel, resmî ve dinî bayramlarda istisnaî olarak oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurulup 200 kişi şeklindedir.Turizm Bakanlığına bağlı kokartlı bir rehberin müze içerisinde rehberlik edeceği gruptaki birey sayısı güvenlik sebebiyle azami 50 kişi ile sınırlıdır. Bu sayıya ücrete tabi çocuklar da dahildir.Rezervasyon, acenta gruplarına gişede büyük kolaylık ve avantaj sağlayan bir uygulamadır. Rezervasyonlu grup müze girişinde görevlilerin talimatı doğrultusunda kuyruğa girer ve gezi güzergâhının uygun olmasına kadar sırasını bekler.

Rezervasyonda belirtilen saat gişeden bilet alma saatidir. Müze girişinde sıra beklemeden doğrudan içeriye girebilme ayrıcalığı yalnızca üst düzey protokol gruplarına aittir.Turizm Bakanlığı'na bağlı kokartlı rehberler gruplarını müze içerisine almadan önce sorumlu oldukları gruptaki bireyleri saray içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında mutlaka bilgilendirmek mecburiyetindedir.Acenta grupları yaptırdığı rezervasyonda belirtilen kişi sayısının en fazla %10'u civarında fazladan ziyaretçi getirebilir.Acenta grupları yaptırdığı rezervasyonda belirtilen kişi sayısının en fazla %20'si civarında eksik ziyaretçi getirebilir. Bir şirketin söz konusu oranı 3 kere aşması durumunda bir sonraki ay rezervasyon yaptırabilme hakkı olmayacaktır.Acenta gruplarının yaptırdığı randevuya geç veya erken gelme hakları söz konusu saatin azami 15 dakika öncesi ve 15 dakika sonrasıdır. Bahse konu süreden önce gelen gruplar verilen saati bekleyecek, sonragelen gruplar ise rezervasyon hakları yandığı için bireysel ziyaretçi gişesindeki kuyruktan ferdî olarak biletlerini alabileceklerdir.Rezervasyon merkezimiz tarafından verilen rezervasyon kod numarası ilgili gişede mutlaka beyan edilmelidir.Turizm Bakanlığına bağlı kokartlı rehberler ücretsiz rehber bileti alırken gişede vizesi yaptırılmış kokartlarını mutlaka ibraz etmek durumundadır.

Acenta gruplarıyla birlikte gelen grup başkanı, acenta yetkilisi vb sıfatları haiz kişiler ücretli bilet almak mecburiyetindedir. Kimlerin ücretsiz bilet alabileceği gişede ayrıca belirtilmiştir.Ücretsiz olarak alınacak rehber biletini yalnızca kokartlı rehber kendisi kullanır.Acentalar ziyaretçilerine ait bavul, valiz türünden bagajların polis noktasından girilmeden önce otobüslerde/araçlarda bırakılmasını temin edecektir.Kurumumuz veri bankasında daha önce kaydı bulunmayan acentelerin TURSAB'a bağlı olup olmadıkları araştırıldığından, doğru bilgilerin beyan edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde TURSAB'a bağlı olmayan bir acente adına rezervasyon kaydı yapılmış olsa bile bu kayıt daha sonra silinecektir.

Genel Hatırlatmalar Aynı gün için rezervasyon yaptırılmamaktadır. Satın alınan bilet geri alınmaz Müze giriş biletleri satıldığı gün için geçerlidir. Biletinizi ziyaret sonuna kadar saklayınız! Güvenliği tehdit ettiği için silah, kesici ve delici aletler güvenlik kontrolünden alınmamaktadır. Çanta, bavul vb eşyalarınızın Emanete bırakılması önemle rica olunur. Emanet hizmeti ücretsizdir. Cüzdan, kredi kartı, nakit para, mücevher, cep telefonu vb emanet olarak kabul edilememektedir.

Bebek arabalarının saray girişinde bırakılması önemle rica olunur. Evcil hayvanlarla saray gezisi yapılamaz. Gezi sırasında yiyecek ve içecek (Kapaklı şişedeki su hariç) bulundurulamaz. Saat 15.00'den sonra vakit darlığı nedeniyle Selamlık ve Harem biletlerinin her ikisi birden satılmamaktadır. Söz konusu saatten sonra Selamlık veya Harem bölümlerinden birini tercih edilmesi gerekmektedir. Dolmabahçe Sarayı'nda 16.00'da gişenin kapanışından sonra Selamlık Bölümü'nde girişler 16:15'a kadar Harem Bölümü'nde ise 16:25'ye kadar sürer. Kapanış saatinde bilet alan ziyaretçiler bahçede zaman kaybetmeden bu bölümlerin giriş noktasına ulaşmalıdır. Acil herhangi bir sağlık probleminde doktor veya ambulans talebinizi Müze görevlilerine bildiriniz! Temmuz- Ağustos aylarında Müze içinde sıcaklık ve nem oranı oldukça çok yüksek olduğundan ileri yaşlardaki veya kalp hastalığı, tansiyon problemleri olan ziyaretçilerimizin bu durumu göz önünde bulundurmalarını önemle rica ederiz. Geribildirimleriniz bizim için önemlidir. Lütfen müze gezisine dair olumlu veya olumsuz fikirlerinizi iletmek için Dilek ve Öneri Formu'nu doldurunuz!