Atolyeler


 Tekstil Restorasyon


Tekstil Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, halı dışındaki kıyafet, paravan, mobilya döşeme kumaşları, perde, stor, levha, seccade, yatak örtüsü gibi tekstil malzemelerin restorasyon ve konservasyon uygulamasını yapmak; sergi amaçlı kurum dışına çıkacak (yurtiçi ve yurtdışı) ve kuruma girecek eserlerin konservasyon durumlarının tespit etmek, yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Uygulamalar, eserin mekanik yöntemlerle temizliğini, orijinal şekil ve bezemeye sadık kalarak parçaların birleştirilmesini, eksik bölgelerin benzer malzemelerle tamamlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca, temel koruma konularıyla ilgili olarak, saray, köşk ve kasırlarda görevli personele eğitim vermek ve restorasyonla ilgili her tür malzeme eksiğini saptayıp teminini sağlamak da atölyenin görevleri arasında yer almaktadır.