Atolyeler


 Saat Restorasyon


Saat Restorasyon Atölyesi, tarihî saatlerin bakım ve onarımı ile eksik parçalarının orijinaline uygun imalâtını yapmak, saatlerin periyodik kontrollerini yaparak çalışır durumda olmasını sağlamak ve yapılan uygulamaların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Saat Restorasyon Atölyesi, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında sergilenecek olan eserlerin durumları hakkında çalışmaların yapılmasıyla da görevlidir.