Atolyeler


 Porselen-Cam Atölyesi


Porselen-Cam Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan seramik, cam, porselen, mermer, fildişi ve dekoratif taş içerikli eserlerin restorasyonunun yapıldığı atölyedir. Restorasyon uygulamaları, eserin orijinal form ve desen özelliklerinin dışına çıkmadan uygun ve geri dönüşümlü malzemelerle parçaları bir araya getirmeyi, eksik bölgeleri tamamlamayı ve estetik işlemleri kapsamaktadır. Sergilenecek eserlerin yüzey temizliği, paketleme ve nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sergi amaçlı kurum dışına çıkacak (yurtiçi ve yurtdışı) eserlerin konservasyon durumlarının değerlendirilmesi ve yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydının tutulması atölyenin görevleri arasındadır. Ayrıca, porselen ve cam eserlerle ilgili temel koruma konularıyla ilgili olarak saray, köşk ve kasırlarda görevli personele atölye çalışanlarınca eğitim verilmektedir.