Atolyeler


 Metal Restorasyon


Metal Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan heykel, sehpa, madalya, silah, yemek aletleri vb. metal içerikli eserlerin restorasyon uygulamasını yapmaktadır. Uygulamalar, eserin mekanik veya kimyasal yöntemlerle yüzey temizliğini, orijinal şekil ve bezemeye sadık kalarak parçaların birleştirilmesini, eksik bölgelerin benzer malzemelerle dökülerek tamamlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca sergi amaçlı kuruma girecek veya kurum dışına çıkacak (yurt iç ve yurt dışı), eserlerin konservasyon durumlarını değerlendirilmek ve yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Temel koruma konularıyla ilgili olarak saray, köşk ve kasırlarda görevli personele atölye çalışanlarınca eğitim verilmektedir.