Atolyeler


 Cam Atölyesi


Daire Başkanlığımıza bağlı saray, köşk, kasır ve fabrikaların, müştemilat binaları ile yeni binaların cam, ayna ve çerçeve işlerini amacına uygun olarak yürütmektedir.